Utgiven i Forum nr 2009-12

Stort intresse för oxytocin

av Leif Bergström Forum 2009-12, sida 30, 21.12.2009

Taggar: Teman: biologi

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2809

VARLDEN:

USA

Stort intresse för oxytocin

LEIF BERGSTRÖM HM NEW YORK

Familj, givmildhet, tacksamhet, kärlek och passion.

Jul och nyår —- det är högsäsong för oxytocin, ett hormon som satts i samband med socialt avgörande beteenden från tillit och medkäns la till moderligt ansvar och parbildning.

Hormonets roll i produktion av bröstmjölk har länge varit känd. Och det används för att pådriva själva barnafödandet. Forskare har därför sett oxytocin främst som ett kvinnligt hormon. Nu visar dock studier att det spelar en viktig roll för båda könens förmåga att känna förtroende för någon, att hysa medkänsla för en sämre lottad medmänniska, till och med för att identifiera sig med en romanfigur.

Oxytocin bildas naturligt i hjärnan och studier tycks visa att kvantiteten varierar med sådana faktorer som trygg hemmiljö i unga år. Men det är inte bara hur mycket oxytocin som produceras som är avgörande, det tycks finnas två olika receptorer som kan uppta hormonet och autistiska barn har befunnits till övervägande del ha bara en av dessa receptorer.

I studier vid MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE i New York har autistiska patienter då de givits syntetiskt framställt oxytocin bättre kunnat tolka en annan persons sinnesstämning såväl utifrån dennes tal som ansiktsuttryck. I ett fall varade de förbättrade resultaten upp till två veckor efter injektion av hormonet. Psykiatrikern ERIC HOLLANDER har sökt patent för använd ning av oxytocin för vissa symtom av autism.

”Dessa rön antyder att oxytocin kan underlätta behandlingen av so cial information hos patienter med autism”, skrev Hollander.

Även för friska människor. Nu visar nya studier att hormonet också kan spela en roll i helt friska människors dagliga beteende. ERNST FEHR, som leder Institutet för empirisk ekonomisk forskning på Zärichs universitet gav en grupp män en nässpray med oxytocin och lät dem delta ett spel där de kunde investera eller spara låtsaspengar.

Av de försökspersoner som fått en extra dos av hormonet investerade 45 procent det maximalt tillåtna beloppet, medan bara 22 procent av dem som inte fått någon verkningsbar spray var så riskbenägna.

SUE CARTER På UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGOS Brain Body Center är en av pionjärerna i studier av oxytocin. Hon säger att de tidiga rönen om hormonets betydelse för moderskap och barnafödande hindrad ”Men nu när oxytocin ser ut att spela enroll i ekonomi och finans är det plötsligt mycket hett många forskare att ta det på allvar. ”Men nu när det ser ut att spe la en roll i ekonomi och finans är de plötsligt mycket hett”; säger hon.

Förtroende med parfym, Men lycksökare som tror sig kunna använda hormonet för att nå rentav bättre resultat än storsvindlaren BERNIE MADOFF, måste kanske tänka om. Inte bara för att Madoff nu tillbringar resten av sitt liv bakom galler. siMONE SHAMAY-TSOORY På UNIVERSITY OF HAIFA fann att om deltagare i ett spel baserat på slump uppfattade en motspelare som arrogant, så förstärkte en extra dos av oxytocin bara avunden när den osympatiske vann och skadeglädjen när han förlorade. Det hindrar nu inte webbsajter från att redan sälja parfymer med påstådda tillsatser av oxytocin som uppges framkalla förtroende hos dem bäraren kommer i kontakt med. =

Utgiven i Forum nr 2009-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."