Utgiven i Forum nr 2020-03

Virus på världsekonomin

av Kristina Wallin Forum 2020-03, sida 08-09, 09.04.2020

Vad är det värsta med coronaviruset, de medicinska effekterna eller de ekonomiska? Det är den cyniska frågan som många ställer sig i dag. Medan de medicinska effekterna börjar bli kända, är det fortfarande omöjligt att veta exakt i vilket tillstånd corona kommer att lämna världsekonomin. Det enda säkra är att det kommer att bli en ekonomisk katastrof för alla.

Med ojämna mellanrum är epidemierna och pandemierna över oss. Dödstalen i corona ligger på några tiotusentals personer i hela världen, medan spanska sjukan efter första världskriget tog 71 miljoner liv och ”asiaten” (influensan som startade i Asien) 1957 gjorde att 14 miljoner människor dog. Ingen av de moderna pandemierna, inte ens den fruktade svininfluensan, kommer ens i närheten av de siffrorna, men trots det ger alla epidemier effekter på ländernas ekonomi.

Det är inte omöjligt att de ekonomiska effekterna det nya coronaviruset ger världsekonomin kommer upp i liknande tal som förra århundradets pandemier. Det beror inte lika mycket på att folk blir sjuka och inte kan jobba, eller att en stor del av den arbetsföra befolkningen dör, utan det är de åtgärder staterna sätter in för att stoppa viruset som gör störst skada, ur en ekonomisk synvinkel så klart. Att EU är rejält oroligt för de ekonomiska effekterna visar bland annat det extra plenum som sattes in i slutet av mars, och som diskuterade både hälsa och hur man ska rädda EU-ländernas ekonomi.

Carlo Cottarelli är en av Internationella valutafondens experter, och han är pessimistisk när han tittar på hur epidemin kan slå mot Europa. Enligt honom kom coronaviruset vid sämsta möjliga tidpunkt för EU.

”Europa mådde inte bra ekonomiskt innan corona kom, och detta ger ingen bra startposition", förklarar han.

Kristina Wallin text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2020-03

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."