Utgiven i Forum nr 1977-12

Vykortsmarknaden domineras av utländska tillverkare

Forum 1977-12, sida 23, 31.08.1977

Taggar: Teman: vykortsmarknaden

Vykortsmarknaden dominera av utländska tillverkare

Utländska turister i Finland som skickar hem postkort till släkt och vänner, väljer i nio fall av tio ett vykort som inte är tryckt i Finland. I de flesta fall blir det ett från Italien.

Vår grafiska industri missar här ett tillfälle att göra PR inte bara för Finland utan också för sig själv bland en bredare publik utomlands. En inte alldeles liten PR, utlandsvykortens antal kan räknas i miljoner.

45

Vykorten — en missad PR-chans för vår grafiska industri.

FORUM 12/7 ww” År 1975 uppgick de postkort som sändes utomlands till 2,3 miljoner. Också här hade vi underskott i handelsbalansen, eftersom de till Finland anlända postkortens antal var 5,1 miljoner, Den totala mängden kort som avsänds i Finland, inomlands medräknat, steg över 30 miljoner. Här är alla postkort med, inte endast de sk vykorten (stadsoch landskapsbilderna).

Sommartid sänds två-tre gånger fler kort än under resten av året, och de som går utomlands köps till största delen av turister. Reklam för Finland — men tillverkad utomlands. Varför gynnas inte inhemskt också på den här fronten?

Förklaringen är att kvaliteten på de inhemska vykorten är betydligt sämre. Dessutom är de inte alltid ens konkurrenskraftiga i pris. Den tekniska utvecklingen på postkortsfronten sprang plötsligt bara ifrån vår grafiska industri. Speciellt ligger vi efter när det gäller ett visst moment i tryckningen, den sk färgsepareringen, som av någon anledning inte tycks lyckas för våra tryckerier. I Finland görs den maskinellt, medan den i länder med billigare arbetskraft ofta görs som rena ateljéarbetet, manuellt. Resultatet är högglansiga, färgintensiva ”glansbildsaktiga” vykort. Kort som är smickrande, kosmetiska — och säljer. Om man vänder på ett vykort är chansen stor, speciellt i Helsingfors och andra större städer, att man ser ordet Grako på baksidan, eventuellt kompletterat med namnet Giuseppe Trimboli. Bakom detta döljer sig ett svenskt dotterföretag, Suomen Grako, härlett från Grafisk Konst, som för sex år sedan kom till Finland som en avdelning till Lindell, och senaste år separerade till en skild firma. Trimboli åter är en frilansfotograf, artist kallar han sig hellre, bosatt i Sverige (och bland annat anlitad för kungafotograferingar), som har en grafisk atelje i Italien där han också trycker postkorten, för att sedan exportera dem bla till Grako.

Forts på sid 6 23

Utgiven i Forum nr 1977-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."