Wärtsilä ångar på

27.01.2015

Wärtsilä är ingen dinosaurie. För att överleva i 180 år måste ett bolag ständigt omskapas och integrera ny teknik i befintlig verksamhet.

Wärtsilä beräknar att bolaget kan erbjuda upp till 60 procent av värdet i ett fartyg. Det inkluderar de intelligenta lösningarna: bryggan, styrningen, automationen, kraftproduktionen och propulsionssystemet. Kunden måste kunna lita på att en produkt fungerar smidigt under hela livstiden, i över 20 år.

”Det är lite som blodomloppet, hjärtat och lungorna. Tar man väl hand om installationen så förlänger man livslängden”, säger bolagets ekonomi- och finansdirektör (CFO) Marco Wirén i månadens profilintervju.

En CFO:s primära uppgift är att hålla koll på kassaflöden: hur och var tjänar bolaget pengar. Det gäller att vara snabbfotad, satsa rätt och inte missa affärsmöjligheter, samt att ständigt förmedla feedback, både uppåt och nedåt.

”Det gäller att agera bollplank åt vd:n, vara en allt-i-allo. Allt från mindre uppgifter till att hantera stora penseldrag och strategiska frågor. Samtidigt bör man förstå och engagera sig i det operativa med linjecheferna. Det är ju verksamheten som driver effektiviteten och lönsamheten i bolaget. Det går inte att bara sitta på kontoret och räkna pengar. Man måste se bakom hörnet, ha örat på rälsen”, förklarar Wirén.

Till exempel makroekonomiska frågor spelar en stor roll. Tillväxtekonomierna är sårbara för den amerikanska centralbankens penningpolitik: i Brasilien, Indien och Turkiet har valutakurserna sjunkit kraftigt då penningpolitiken stramas åt i Washington. Eftersom 80 procent av Wärtsiläs försäljning inom kraftverksdivisionen sker i så kallade emerging markets, där den ekonomiska tillväxten driver upp energibehovet, uppstod fem dåliga kvartal efter sommaren 2013. Men nu syns åter hopp.

”Aktivitetsnivån har börjat öka igen sedan sommaren 2014, tack vare att valutorna har stabiliserats. Det skapar tillförsikt hos kunderna.”

Gas i tanken. Lyckligtvis har Wärtsilä flera ben att stå på och stöds av en megatrend inom sjöfarten. Till följd av miljömedvetenhet och skärpta krav som svaveldirektivet blir gas ett allt vanligare drivmedel. Skeppsbranschen har tre alternativ: att köpa miljövänlig men 40-50 procent dyrare marindiesel, att skaffa reningsverk eller så kallade skrubbers, eller att satsa på flytande naturgas, LNG.

”Bruket av gas ökar. Exploateringen av gas bedöms nå samma nivå som olja inom sju till tio år. Gasboomen i USA hjälper också”, noterar Wirén.

Gasen är Wärtsiläs paradgren: närmare bestämt så kallad dual fuel, flerbränslemotorer som kan använda tjockolja eller gas som bränsle. Bolaget är marknadsledare både inom flerbränsle- och gasmotorer, och erbjuder också skrubbare med en återbetalningsperiod på tre eller fyra år, enligt Wirén.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Torsten Fagerholm text Karl Vilhjálmsson foto

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."