Utgiven i Forum nr 1980-16

Wien sanerar varsamt, bygger oförfärat

av Ragnhild Artimo Forum 1980-16, sida 24, 22.10.1980

Taggar: Orter: Wien Teman: byggande

Wien sanerar varsamt, bygger oförfärat

Wien genomlever alldeles tydligt en byggnadsboom. På ena stranden av sköna blåa Donau sanerar staden 1700-talsbyggnader med all den pietetsfullhet adelskap förpliktar till. På andra stranden bygger man 2000talets bostadsområden för 1980-talets människor. Målsättningen med Wohnpark Alt-Erlaa är optimalt utnyttjande av den dyra tomtmarken. Byggmästare Torsten Ahlbom har besökt Wien och berättar om sina intryck.

e — Wien sjuder av byggnadsaktivitet, säger byggmästare Torsten Ahlbom.

Ändå kan man inte tala om någon veritabel överhettning. Livligast är de på bostadsbyggfronten, men också allmänna byggnader som sjukhus utbildningsanstalter och ämbetsverk är under uppförande.

Torsten Ahlbom var tillsammans med andra resedeltagare i den av Byggmästarnas Centralförbund arrangerade resan Wiens byggnadskontors gäst, och hade i den egenskapen goda möjligheter at få en överblick av stadens byggnadsaktivilet och -planer.

En hel del pengar har redan under några är satsats på renovering av gamla hus i de Wien-kvarieren väster om Ringstrasse. En stor del av byggnaderna är från 1700-talet.

— Speciell uppmärksamhet har staden fäst vid tidstrogna färger och restauration av fasaderna, säger Ahlbom. —- Det gamla Wien är alltjämt en mycket aktiv och levande miljö — liksom även de modernare stadsdelarna. «

FIRETETLLETEEE

Tu iti [TSEK EEA utv

Tin 24

De smalare gatorna och fotgängarvänligheten skapar en intressant och levande gatubild. Det är nog lättare att vara folgängare än bilist i Wien … men å andra sidan är kollektivtrafiken, speciellt spärvägsnätet, effektivt planerad.

Tillväxt i höjdled

Wien är med sina cirka två miljoner invånare en världsstad -— och av hävd en kongresstad. Wien är delstat och huvudstad. Expansionsbehovet och behovet av större total byggnadskub för bostäder, service, förvaltning och näringsliv har efter ockupationstidens slut (1955) ständigt ökat. I många fall har staden vall tre- i stället för tvådimensionell tillväxt: i stället för att breda ut sig som en pannkaka har Wien vuxil I höjdled, utnyttjat innerstadens areal effektivare.

-= Dels har det att göra med höga tomtpriser, dels med att kommunaltekniken där liksom här hemma är dyr, berättar Torsten Ahlbom. Men en

Wohnpark Alt-Erlaa, en tornstad for 80 000 invånare, är under uppförande i Wien. Denna sköna nya värld är resultatet av en arkitekttävling, och de skapande krafterna bakom Alt-Erlaa är arkitekt Kurt Hlaweniczka och arkitekt Harry Glöck. De nedre av de 27 våningarna är veritabla grönområden. Åtta hissar skall klara inomhustrafiken för 3—4 000 invånare… (Foto: Torsten Ahlbom — Wien sanerar och nybygger intensivt, men någon överhettning kan man inte tala om, säger byggmästare Torsten Ahlbom.

strävan har väl också varit att bibehålla det täta mellaneuropeiska byggandet, och hellre koncentrera än decentralisera staden.

Ett exempel på verkligt effektivt utnyttjad stadskärnetomtmark är Wiens universitet, vars zoologiska fakultet är en av de byggnader som just nu uppförs över bangården Franz Josefs-Bahnbhof.

Bättre utnyttjad innerstad behöver inte betyda sämre livsmiljö. Wienarna sätter värde på grönområden, och i samband med en omdirigering av traäfiksträken har en ny flodfåra grävts för Donau mellan gamla och moderna Wien, och en tolv kilometer läng ö mitt i staden kommer snart alt kunna tjäna som ett gigantiskt friluftsområde.

Tornstad för 80 00 År 1985 beräknas Alt-Erlaa, ett bostadsområde söder om Wien för ca 80 000 invånare, stå färdigt. De första tornen har redan varit i bruk något är.

FORUM 16/80

Utgiven i Forum nr 1980-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."