Utgiven i Forum nr 1997-12

1998 året som kommer

av Fredrik Nars Forum 1997-12, sida 16, 15.12.1997

y| usioner över gränserna" och “förberedelser inför EMU:s tredje fas’ är de viktigast händelserna under 1998, om man får tro vår panel av tillfrågade.

Många verkar även tro starkt på att nya, större finansvaruhus bildas.

Trots att det ännu är mer än två veckor kvar av det gamla året vet vi en hel del om 1998.

Den 1-3 maj offentliggjörs listan på deltagarländerna i EMU:s tredje fas. Om riksdagen godkänner regeringens förslag att delta i EMU:s tredje fas är Finland med på listan. EMU:s tredje fas inleds den 1 januari 1999. Andra länder som förväntas vara med är Tyskland, Frankrike, Irland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Portugal och Spanien. Även Italien förväntas vara med men Grekland kommer inte på fråga. Storbritannien, Sverige och Danmark har själva valt att utebli.

Under våren 1998 kommer de korta räntorna i de länder som siktar på att delta i EMU:s första våg att närma sig varanda. De s.k. kärnstaterna och Finlands räntor stiger och de sydeuropeiska ländernas sjunker. Forsknings institutet ETLA räknar t.ex. med att den korta räntan, 3-månaders Helibor, stiger från i snitt 3,2 procent i år till 4 nästa år. Samma åsikt bekräftas även av många i Forums enkät. Det innebär bla. dyrare lån för många privatpersoner. Fusioner har det varit gott om under 1997 och de lär fortsätta under 1998.1nom finanssektorn pågår det nästan en kapplöpning kring vem som hinner fusioneras med vem. Kanske får vi se en finsksvensk fusion inom skogsindustrin? Finländska exportföretag kommer

Så tror man att 19938 ser u 1998 1997 att klara sig väl 1998 eftersom de flesta prognosinstitut har reviderat tillväxtsiffrorna för Kontinentaleuropa. Problemen på Asienmarknaderna minskar på exporten, men inte i samma mån som exporten ökar till Finlands huvudmarknader i EU. Exportframgångarna syns även i estimaten för den totala vinstnivån för alla börsbolag: AG Bankirfirma räknar med att vinsten efter finansiella poster totalt stiger till 47,5 mrd mk, jämfört med 39,6 mrd i år. Estimatet för 1998 är dubbelt större än 1996! Exporten leder också till goda tillväxtsiffror: BNP ökar med 4 procent enligt ETLA, vilket - trots att det är långsammare än i år - skall ses som mycket goda tillväxtsiffror. Arbetslösheten tror ETLA att sjunker till 13,2 procent.

nä tor a 2 ban Under 1998 har vi inga folkval, Långa räntan " däremot blir valen desto fler 1999. I Inflation 294, (220) mars är det riksdagsval i Finland, i juni Förstjänstnivå — +3,5 946 (+2 4) Europaparlamentsval. Ett halvt år Arbetslöshet — 13.296 0 114,5 4] senare. i januari år 2000, är det pre Börsutv. (HEX) ? (ca+35-40 94 yu sidentval. Till råga på allt är Finland EU Yytg. från läget 4,12 Kälta fallt utom börs): ETL | Fusioner mellan banker och försäkringsbolag?

Februari-mars: Riksdagen terar och fattar beslut om

Jan. 98: Ödesfrågor för Nokia och Ericsson. ETSI röstar om vilken teknologi so skall användas föl nuari Februar lands deltagande i EM 1.4,98: Alma

Media inleder officiellt sin verksamhet. Aamulehtis och MTV:s aktier noteras som Alma Media.

’ Mars ; Apri våren: EMU-ländernas långa räntor | närmar sig varandra. Finlands korta | räntor stiger.

dess chefdirektör välj 11-3,5.98: Medlemmar- na i valutaunionen offentliggörs. Valutakonversionskurserna slås fast.

Jul ordförandeland under hösten 1999. Att vara statlig tjänsteman är inte långtråkigt 1999. 9 Fredrik Nar | Sept. 98: Fin land gör sin

Augusti

September | | Novembe 1.1.99: EMU:s 3: fas inleds oc speriod börjar. Euro används i transaktioner mellan banker. Tre år senare, år 2002, ersätts [okal valuta av euro.

December

September: Val i Sverige och Tysk- | land. Ifall SP vinner blir Tysktand mer antagligen EMU-kritiskt.

Utgiven i Forum nr 1997-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."