Utgiven i Forum nr 1989-15

”Alkorest-tradition”?

av Christian Schönberg Forum 1989-15, sida 17, 12.10.1989

Taggar: Teman: bilar

Drive-in-Alko i Borga en ny ”Alkorest-tradition” i landet?

Text: Christian Schönber mension när Neste-ägda Kesoil oc statsägda Alko lyckades med konststycket att, med benägen hjälp av ”gudmor Borgå”, förena de båda ”bränsle-distributörs-intressena” på samma tomt.

Ett för våra förhållanden unikt samarbetsprojekt mellan två statliga monopolbolag stadfästes mellan Kesoil och Alko på sensommaren.

Kesoil köpte upp en 1,2 hektars tomt av Borgå stad med en byggnadsrätt på 1 500 kvadratmeter till ett pris av 2,2 miljoner mark. På tomten i Hornhattula kommer öretaget att uppföra två byggnader omattande 750 kvadratmeter var. Ett av husen reserveras för den egna servicestationen medan det andra hyrs ut åt Alko. Byggstarten sker denna höst och redan om ett år kan bilens såväl som förarens lekamiga vätskebehov tillfredsställas vid den västliga infarten till Borgå stad. Vid omartsvägens korsning i Hornhattula.

De två lika stora husen förbinds av gemensamma = parkeringsutrymmen med

Qrension när Next fick en ny di plats för femtio bilar. Till och med några bussar kommer att beredas plats på området. Satsningen beräknas kosta cirka 20 miljoner mark, vilket inkluderar kafé- och restaurangutrymmen för 80 personer i servicestationsdelen. Både Kesoil-stationen

FÖRUN, 15/198 och drive-in-Alkot kommer att fungera enligt självbetjäningsprincipen.

Årets nyhet

Neste-ägda Kesoils senaste storsatsning går ut på att dra full nytta av ett annat statsbolags dragningskraft.

Fältchefen Mikko Tavastila(Kesoil) finner det inte märkligt att företaget söker samarbete med ett alkoholbolag.

— Satsningen är ett led utvecklingen av vår stationsstrategi, att förbättra serviceberedskapen. Vi har hållit en hög investeringstakt de senaste åren. Främst i norra Finland. Men nu är tiden mogen för en satsning också i söder. Borgå är en stad där utvecklingen går snabbt framåt varför detta projekt känns särskilt angeläget.

Företaget har i dag 330 servicestationer, drivna på privatföretagarbasis, varav ett fyrtiotal bär namnet ”Motorest-kaférestauranger” Månntro äktenskapet med Alko skall skapa en ”Alkorest”-tradition inom servicestationsnäringen i landet.

Neste ökar sitt grepp om minutförsäljningen Nestes grepp om minutförsäljningen ha ökat markant under de tre senaste åren. Är 1986 lade Neste-koncernen embargo

Nytänkande i servicestationer: både bilens och förarens vätskebehov servas på samma station på 90 procent av aktierna i Kesoil och tog samtidigt över 77 procent av makten i Union. Vidare är man i besittning av halva aktiestocken i Finnoil. Den andra halvan behärskas av Andelslaget Eka. Neste innehar har också en minoritetspost inom den svenska OK-Petroleum koncernen.

Nestes intresse av minutförsäljningen dikteras långt av en oro för att deras monopolställning skulle brytas om bensinimporten släpptes fri. Bolagets marknadsandel inom minuthandeln ligger för närvarande knappt under 40 procent.

Positivt tycker Esso

Inte heller Esso lägger ner några moraliska betänkligheter angående möjlig alkoholförsäljning när det gäller att finna nya vägar att utveckla servicestationernas verksamhetsmöjligheter.

— I dag handlar det ju mera om att tillfredsställa människans personliga behov, säger informationschef Rolf Karlsson. De moderna bilarna klarar sig numera rätt långt utan daglig tillsyn. Däremot ökar antalet bilburna människor hela tiden. Det är väl helt naturligt att de skall beredas möjlighet till inköp där det finns parkeringsplatser och service dygnet runt.

Höga priser irriterar

Både Neste och statsmakten har fått skrapor för det existerande bensinmonopolet i landet.

Iltalehtis ledarskribent ondgjorde sig den 21.9 över det han kallar ”det sjuka bensinpriset” (sairas bensan hinta). Enligt skrivelsen är Neste orsaken till att bensinpriset är överhögt i vårt land. Trots att bränsleskatten inte hör till de högsta i Europa.

Enligt ledaren utnyttjar Neste sin monopolställning till att kamma in vinster som sedan placeras i mer eller mindre lönsamma investeringsobjekt. Utan att någon redovisning ges. Nestes intrång på distributionssidan håller man också för ohälsosam. Hos Esso håller man med om att en fri bensinimport skulle sänka priserna.

— Inte för att vi av principiella skäl skulle ge oss in på egen import, säger Karlsson. Men det skulle definitivt uppstå en klar konkurrenssituation i landet. Som skulle utvisa bensinens riktiga marknadsvärde.

Däremot efterlyser Esso en klarare prismedvetenhet hos bilisterna efter det att prissättningen blev fri.

— Rusa inte omkring och köp rabatter! Tag reda på de förmånligaste nettopriserna i stället.

17

Utgiven i Forum nr 1989-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."