Argoshuset på slutrakan

av Bo Ingves Forum 1989-06, sida 41, 13.04.1989

Taggar: Teman: byggforum

Siockmannalrektör:

Nu räcker det me butiker i

Text: Bo Ingves

Goda tider randoas i Helsingfors centrum. Snart kan man blöt och eländig dyka in under Stockmanns skyddande tak vid Alexandersgatan och komma ut god och glad en stund senare vid Esplanaden på andra sidan Centralgatan.

från varuhuset garanterat torrskod ta sig till Akademiska Bokhandeln genom en länge efterlyst tunnel under Centralgatan. Tunneln öppnas i samband med invigningen av Stockmann Oy Ab:s tillbygge, Årgoshuset, i hörnet av Norra Esplanaden och Mannerheimvägen. En aning kontinentalare stämning i det finländska allvaret ger å sin sida A/kos nya vinbutik som öppnas inne i varuhuset, bredvid den nya livsmedelsavdelningen.

— Öppethållningstiderna är dock de samma som för andra Alko-butiker — åtminstone ännu, konstaterar Stockmanns byggnadschef Kurt Blomqvist.

Varuhuset med anor ända från 1882 kan anses vara en av institutionerna i Helsingfors. Fast åsikterna om Stockmann kan gå vitt i sär bland folk mal varuhuset hela tiden pengar oberoende av trender och åsikter. Och pengar behövs för utvidgningen.

— Totalt går Argos-projektet och ombyggnaden av den gamla delen lös på ca 250 miljoner mark. Enbart kostnaderna för att bevara fasaden i Argoshuset uppgår til! ca 8 miljoner mark, berättar Blomqvist.

Men slutresultatet är i alla fall att Stockmann blir Nordens största varuhus. Efter utvidgningen är den totala försäljningsytan ca 26 000 kvadratmeter, av vilken nybygget står för ca 7000 kvadratmeter. Totalt är golvytan ca 10 000 kvadratmeter i den nya delen.

Allmänt kan sägas att Stockmann inte

F rån början av maj kan man nämligen

FÖRUN, 5/198 centru går in för några nysatsningar vad försäljningen anbelangar. De traditionella försäljningsområdena bibehålls men de får betydligt mera utrymme att breda ut sig på. Parkeringsutrymmena under jord fördubblas i det närmaste. Personalen kommer att ök med ca 100 personer.

— Vi har räknat med att den årliga omsättningen skall öka med 150 miljoner mark under nästa hela år. Eftersom ombyggnaden av den gamla delen fortsätter ända till slutet av oktober kommer ökningen inte i så hög grad att synas ännu i år, berättar Helsingforsvaruhusets direktör Hannu Penttitä.

Penttilä är inte rädd för den skärpta konkurrensen i centrum. I mitten av mars öppnade det nya köpcentret Kluuvi sina dörrar i gamla Elantos hus vid Alexandersgatan.

— Tvärtom tror jag att Kluuvi gör centrum ännu intressantare för folk. Den dag som Kluuvi öppnade noterade vi tex vår bästa försäljning för hela mars månad. Men jag tror nog att det börjar vara fullsatt med butiker i centrum nu, konstaterar Heikkilä.

I och med Argoshuset blir Stockmanns hela tredje våning ägnat den kvinnliga fåfängan (som vi män föredrar att uttrycka saken). Fast ett helt kvarter med kvinnokläder låter ganska mastigt är det ju en känd sanning att kvinnor är betydligt aktivare klädköpare än män. Männen tycks föredra att slita slut sina gamla trasor framon att köpa nya. Nå, inte blir karlarna helt lottlösa heller, liksom barnkläderna för herrmodet ca 50 procent större utrymmen än tidigare.

Efter flera år bakom skynken får Argostasaden snart på nytt se dagsljuset då Stockmanns nya del invigs i maj.

Fast Stockmann kan anses vara en institution, vill företaget i alla fall inte att det skall räknas som en bakåtsträvande sådan Electronic Show Room, ett försäljnings- och presentationsutrymme för elektroniska nyheter i nybyggets femte våning, är ett led i den strategin. Bl a kommer man därifrån att ha direkt örbindelse till vetenskapscentret Heureka i Vanda. I samma våning, men några trappsteg ovanför Electronic Show Room, finns varuhusets nya stora utställningshall.

Alla utrymmen går dock inte åt till varuhusets egna behov. I nybyggets sjunde våning öppnas i början av maj ett kontorshotell med 10 möblerade rum samt mötesutrymmen för företag som tillfälligt behöver utrymmen.

Den senaste tiden har möjligheten att importera utländsk arbetskraft till Finlana stötts och blötts i massmedia. Än så länge hör det dock till ovanligheterna att utländska byggare tas till Finland. Man skall dock inte bli förvånad om man bland bråtena inne i Argoshuset stöter på ivrigt svärande skottar som febrilt håller på att skruva ihop butiksinredninge — Det var den mest förmånliga offerten vi fick, förklar Blomqvist valet av en brittisk leverantör för butiksinredningarna L 41

Utgiven i Forum nr 1989-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."