Utgiven i Forum nr 1974-15

Återvinning av material ur avfall

av Harry Grönfors Forum 1974-15, sida 27-28, 02.10.1974

Taggar: Teman: återvinning

im visar dess kapacitet.

I första hand är den en avancerad elektronisk räknesticka. STATISTIK Men den är en mycket fin, vanlig räknare också.

Kast med tärning: — - : HE 30 T31 T49 T35 1 30 Med knappen ”F” bestämmer du hur den skall fungera. När du trycker tal kas ; | . [35] Ex; = 210 på den träder markeringarna ovanför tangenterna i funktion, och de prickar [if 2] 3] 4] slö n =6 blir en avancerad elektronisk räknesticka som räknar logaritmiska oc trigonometriska funktioner, potenser, grader, radianer, osv, och den ha antal kast Beräkna medelvärdet av antal kast per 4 ett äkta samlingsregister för lagring av delresultat. Den har med andra sida samt standardavvikelsen för materialet. so4 ord ett lika brett register som betydligt dyrare elektroniska räknestickor. X=Y sol (Ibland t.o.m. lite bredare!) " - 210 =] 6 [=] (=35) Men dessutom är den alltså en mycket fin, vanlig räknare. För låter s=1/20:—X 33 = 35 DE) Rs du bara bli att trycka på ”F” så fungerar den som en liten kontorsräknare Nn = - a = 201 i miniformat. Då gör samlingsregistret den till en förnämlig fakturaräkq 29 EG) 35 Bj EF nare, och ett konstantminne gör det lätt att räkna om valutor och att göra : | 35 = 35 =) EG) ff 104 procentuell fördelning. Och då är den inte krångligare att räkna på än en 32 [=] 35 (x] [=] (EF L > prickar vanlig kontorsmaskin. . EE 1 ENE Pra sg Den bästa uppfattningen om Citizen 8205R:s kapacitet får du om du HH) EEK 00 10678 går igenom räkneexemplen och studerar dess tekniska fakta och bilden på U. ) U framsidan. Lägg förresten märke till de stora, gröna siffrorna som är lätta att läsa av, trots räknarens behändiga format. ELLÄRA Beräkna momentanvärdet för spänningen U efter t = 1.5 : 107? sekunder. t Cirkapris inkl. oms 795:— U = Uo sin(wt), där Uo = 220 V (rad) 10 OM 3 RIE I 7 = - mv Xx 1.5 RR so GJ 2 FJ EF) EE Tekniska data to =15-107? sek. E Xx) 220 [=] (= 99.8778) Uonertrvekting av vollor Funktioner: additlon. subtraktion. diviston, multiplikation, kodjenultiplikalion- och U = den sökta spänningen division, fortsatt multiplikation och division, konstant addition, subtraktion, multi likation och division, sk bråk vändning och inverterat värde, beräkning av exponentialfunktioner med godtycklig bas och exponent, exponentialfunktioner med godtycklig exponent och basen e, trigonometriska funktioner (sinx, cosx, tanx, aresinx, arecosx, arctanx), naturliga logaritmer och 10-logaritmer, z|/x, omkopplare för alternativt grader eller radianer vid trigonometriska beräkningar, minnesregister och därmed sammanhängande funktioner som tex omkastning av innehåll i det sk x-registret och minnesregistret, Decimalkomma: fullständigt flytande. Negativa tal: visas med absolut värde och minustecken. Specialfunktioner: ”overflow”-indikering vid överskridning av kapaciteten. ”Underflow”-teknik för maximalt utnyttjande av kapaciteten. Mått: 15 Xx 9x3 cm. Vikt: 0,27 kg. Ström: 220V via nät eller genom laddbara batterier. Laddare, batterier och bärväska ingår.

HYPERBOLISKA FUNKTIONER

Ett rep hänger mellan två punkter. Hur långt kommer repet att hänga ned, dvs hur lång blir sträckan f?

Ur differentialekvationen

Y" = p/HA /1 + (Y’) erhålls

Y = H/p (cosh(p/H - 2 ) — 1) där 2

Citizen marknadsförs i Norden av Esselte.

    1. 50 = 27) Återförsäljare

MJ] [EF ELIN e ! ; Björneborg Porin Konttorikone Oy, fel. 039-14 196 « Borgå RA bar sralkär fel 2016-10 882 N

H = tillåten horisontalkraft : = Ekenäs Lindroos Kontors Kassamaskiner, tel. 911-12 . amn Kulmakirjakauppa, tel = repets vikt läned het OR] 0.5 De ME 11 952-41 061 « Gamiakarleby Konttorikoneliike G. West, tel, 968-11 134 « Helsingfors Kontorsarbete Ab p = Tepets vift per längdenhe Xx) 10 (F] 0.1 EJ (= 3.1413) tel. 90-661 321 » Helsingfors Liikekonepalvelu Oy, tel. 90-651672 + Imatra Imatran Toimistotarvike, : tel. 954-4308 +» Joensuu Joensuun Konetarvike, tel. 26262 « Jyväskylä Jyväskylän Konttorikone, tel.

a = spännvidde = Ö Å 941-19 646 « Kajana Kajaanin Toimistotarvike, tel. 988-25 505 » Karhula Konttorikonehuolto, tel. 952-63 750 Y den sökta sträckan É salt; +» Kemi Lapin Systema Öy tel. 14 170 » Kouvola Kouvolan Konttorihuolto, tel. 951-19 460 + Kuopio Kuoa är räknat i horisontalprojektionen. | pion Systema Oy, tel. 971-84 700 + Lahtis Lahden Konttorikone Oy, tel. 918-24955 » Lojo Lohjan Systema Öyv, tel. 912-2991 « Mariehamn Mariehamns Kontorsmaskiner, tel. 928-13 536 + Nyslott Savonlinnan Kirjakauppa, tel. 957-21 778 « Riibhimäki Riihimäen Konattorikone, tel. 914-35 010 » Rovaniemi Lapin Systema

Om i exemplet H = 10 k; = 0,lkg/m och i j a = 50m fär vi &P g Oy, tel. 18 068 » Salo Salon Konttorikone, tel. 924-3443 » St Michel Mikkelin Konttorikone ja Kalusto, - : tel. 955-15 137 » Seinäjoki E-P:n Konttorikone, tel. 964-22 335 » Tammerfors Tampereen Konttorikone Oy, £ = 10/0,1(cosh (0,1/10-50/2)—1) tel. 931-29 080 » “Tavastehus FHämeenlinnan Konttorihuolto, tel. 917-24 495 » Uleåborg Oulun Systema Oy, utnyttja cosh x = 0,5 (e” + e ) tel. 981-12 331 » Valkeakoski Tampereen Konttorikone Oy, tel. 937-41 708 » Varkaus Varkauden Kont” torikone, tel. 972-3988 » Vasa Oy Tekniplan Ab, tel. 961-242 905 » Villmanstrand Lappeenrannan Konttori kone Oy, tel. 953-12 120 » Abo Oy Konttorikone, tel. 921-18 206.

ERVACO 2/ AB Civiltryckeriet Halmstad 1974

Utgiven i Forum nr 1974-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."