Utgiven i Forum nr 1993-13

Även nya bilar rostar

av Christian Schönberg Forum 1993-13, sida 21, 14.10.1993

Taggar: Teman: bilar

Även nya bilar rostar

Christian Schönberg

Trots att korrossionshärdigheten på bila stadigt förbättrats ä probiemen ändå int under kontroll. Till och med relativt nya bila rostar.

orrossionsinstitutet i Sverige har, i K: nordiskt samarbetsprojekt, besik tigat rosten i plåtfalsar och punktsvetsade skarvar i 18 olika bilmodeller av årsklasserna 1986 och 1989.

På 1986 års modeller uppvisar Audi 100. Mercedes 124 och Volvo 700 det bästa resultatet medan Opel Kadett, Lada Samara. Mazda 626, Fiat Uno och Mitsubishi Colt har den högsta rostskadefrekvensen. Jämförelsen av några bilmodeller försvårades av varierande kompletterande rostskyddsbehandlingar som importörer i olika länder hade använt.

Resultaten visar att kraftiga rostangrepp kan förekomma såväl på 6 år, som på 3 år gamla bilar. På bilar av 1986 års modell var cirka 30 procent av besiktigade spaltytor i plåtomvikningen i dörrens bakre nedre hörn och nästan 40 procent av tröskellådornas punktsvetsade skarvar kraftigt rostangripna.

Från närmare 700 bilar har delar från dörrar. motorhuvar, bakluckor, tröskellådor och bakskärmar/yttre hjulhus sågats ut. Metoden gör att korrosionsskador kan upp täckas i elt tidigt skede, innan rosten blir synlig från utsidan, Bilrost startar ofta inifrån någon spalt, t.ex. i punktsvetsade fogar eller i plåtomvikningar.

De bästa bilarna ur korrosionssynvinkel har en kombination av gynnsam konstruktion, användning av förzinkat material och en väl utförd ytbehandling där rostskyddsmedel penetrerat in och täcker spaltytorna.

Vad gäller användningen av förbelagd plåt (t.ex. zinkbelagd) visar resultaten att denna är den enskilda faktor som bäst kan förbättra korrosionshärdigheten i spalter. Det är dock stor skillnad mellan olika zinkbeläggningar. Framför allt verkar zinkskiktets tjocklek vara avgörande för korrostonsskyddet.

Redan på bilfabriken appliceras rostskyddsmedel bl.a. i hålrummen på de flesta bilmodeller. Sådana olje- eller vaxprodukter förbättrar framför allt korrosionsskyddet i punktsvetsade fogar.

En del bilmodeller är otillräckligt, eller inte alls behandlade så att varken öppna ytor eller spaltytor i hålrummen

Den nya bilen blir raskt en mindre ny bil utan erforderligt rostskydd. Varvid värdet också rasor.

är täckta av rostskyddsmedel.

Bilens livslängd med avseende på korrosion beror till allra största del på vilket rostskydd bilen har vid leverans till kunden. Kompletterande rostskyddsbehandling kan dock förbättra rostskyddet.

För de bilmodeller som har sämsta kortosionshärdighet samt de med dålig eller ingen hålrumsbehandling alls, kan det vara befogat att göra en kompletterande rostskyddsbehandling så snart som möjligt. För andra bilmodeller med acceptabelt rostskydd vid leverans kan en sådan kompletterande rostskyddsbehandlig rekommenderas efter 3-4 år.

Det bör dock betonas att billeverantörens regler och rekommendationer mäste beaktas samt att behandlingen ska göras med kompatibla rostskyddsmedel.

Från Finlands del har konsumentverket. Automobilförbundet, Försäkringsbolagens bilreparationskommitté och rostskyddsbranschen — deltagit i undersökningen. Nämnda organisationer ger närmare informätion om projektresultaten. L 21

Utgiven i Forum nr 1993-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."