Utgiven i Forum nr 2009-09

Bankerna i de anklagades bås

av Nicholas Anderson Forum 2009-09, sida 20-21, 24.09.2009

Taggar: Teman: banker

HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2082

ANDERSON

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland och chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Bankerna i de anklagades bås

När saker och ting slår feli ekonomin är det viktigt att gestalta en helhetsbild. Det är emellertid synnerligen svårt att få grepp om helheten när lobbygrupper och andra intressenter gastar i högan sky. Finanssektorns lobbare är ohotad etta då det gäller att försvara sin sak med mantrat “vi har inte orsakat detta kaos! Om centralbankerna och bankinspektionerna hade egna lobbare skulle dessa otvivelaktigt hävda samma sak.

Det är absolut inte fel att göra dessa uttalanden, men det stora problemet är att det finns väldigt få oberoende kommentatorer som faktiskt förstår hur finanssektorn fungerar. De som förstår blir antingen överröstade av lobbygruppernas högtalare, eller har föga intresse av att diskutera reformer,

Bankverksamhet måste ske på hållbara grunder eftersom det är fråga om en bastjänst. Varje människa och varje institution behöver pengar för att byta sig till varor och tjänster. Vi har alla behov att spara och investera för framtiden. Slutligen behöver vi låna pengar för att bygga bostäder, infrastruktur, kontor och produktionsfaciliteter. Med sex miljarder människor på den här planeten finns det stort utrymme för profitabel bankverksamhet.

Men den första stora frågan är: erbjuder banker verkligen finansiella tjänster på ett kostnadseffektivt sätt? På de inhemska marknaderna och inom euroområdet har vi sedlar och mynt att betala med. Vi behöver inte längre bankerna så mycket för dessa tjänster. Våra banker tillhandahåller också utmärkta betalsystem för hemmamarknaderna. Men försök göra en betalning till ett grannland! Kostnaderna är astronomiska och helt oproportionerliga, jämfört med de reella kostnaderna i dagens digitala värld.

Bankerna verkar också vi vad som måste definieras som D et b ör finna kreditkortkarteller. Därme fonder och pensionssparprogram än företagsaktier och obligationer. Det enorma utbudet på investeringspaket till höga och intransparenta kostnader är långt större än enkla investeringslösningar tilllåga kostnader. Enkla modeller för basinvesteringsprodukter är förmånligast för sparare. Vi behöver inte dessa massiva lager av komplexitet.

När jag tar lån vill jag kunna välja mellan korttids- och långtidslån till transparent och konkurrensduglig prissättning. Det fungerar, och jag skulle vara fullt nöjd med det, men jag är inte nöjd. Problemet är att detta fungerar alltför bra — och skattebetalarna får betala notan för ännu en kris!

Bankerna fann det förföriskt lätt att truga lån på alla och envar. Långivning är en av de största penningkvarnarna för bankerna. Ju mer de lånar ut, desto mer tjänar de. Vi är chockade när vi ser att det inte fanns några verkliga begränsningar för bankernas utlåning. De beviljade för stora lån, och priserna på tillgångar och egendom (aktier, investeringsvaror, bostäder och så vidare) steg för snabbt.

Världens största banker blev ännu större. De globala bankerna slukade hungrigt mindre banker. Kvar blev färre men större banker, som expanderade snabbare än den ekonomiska tillväxten. Detta resulterade i en massa svällande sprickfärdiga bankballonger som är för stora att tillåtas gå under.

Underkapitaliserade banker övervakades av finansinspektioner som verkar ha negligerat att följa utvecklingen på finansmarknaderna.

Inspektionerna i Europa och USA har klart misslyckats med sitt jobb, eftersom så många banker har nationaliserats. De viktigaste centralbankernas slappa penningpolitik resulterade i att priserna på egendom svällde okontrollerat som en ballong fram till 2007. Priserna på energi, olja, järn, vete, bostäder, fastigheter och aktier nåd avses den lilla handfull kredit - tillgång till enkla de alla rekordnivåer, Är inte dett kortföretag som vi är kedjade till, Säg mig varför jag inte ka billig göra en betalning utan kredit- inve steringstjänster så att våra som till min närbutik? Faktum besparingar ä tryggade i säkr kort till en utländsk säljare på internet lika lätt och billig är att för 30 år sedan kunde jag göra det — via postgiro! Det finns fler investerings- banker.

vad som kallas inflation? Det är svårt att finna försvar för centralbankerna. Globalt har banker, övervakande myndigheter och centralbanker misslyckats kapitalt med att säkra dessa bastjänster. Jag vill här lägga fram tre lösningsförslag: 1. Utvecklandet av basbanktjäns- EH

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 208 ter och enkla inhemska och gränsöverskridande betalsystem bör uppmuntras.

2, Det bör finnas tillgång till enkla billiga investeringstjänster så att våra besparingar är tryggade i säkra banker, Vi behöver enkel åtkomst till statsoch företagsobligationer, aktier och billiga indexfonder 3. Man måste hålla isär å ena sidan basbanker som är statsägda eller vilkas verksamhet är starkt reglerad, och å andra sidan investeringsinstitut. Den senare kategorin, bestående av investeringsbanker, borde tillåtas operera gränsöverskridande endast om de har enhetlig transparent balansräkning och driver sin verksamhet via transparentaclearinginstitut och börsar. Alla dessa investeringsbanker ska förutsättas ha tillräckligt mycket kapital, deras verksamhet vara klart reglerad och de

Kommentera artiklarna i Forum genomatt skicka mejl till adressen: feedbackOforum. bör verka utan någon form av statliga garantier.

Vi är rätt lyckligt lottade i Norden. Vi har några utmärkta basbanker som Ålandsbanken, Aktia, Pohjola Bank, Swedbank, Handelsbanken, Sampo, SEB och Nordea. Men vi har för många dyra investeringsfonder och andra investeringspaket. Våra övervakande myndigheter var blinda då det gällde att se vad som hände på Island och i Baltikum.

Våra centralbanker misslyckades då det gällde att reagera på prisutvecklingen på fastigheter och tillgångar. De misslyckades med att ingripa då utländska investeringsbanker sålde komplexa och numera värdelösa obligationer.

Slutligen har vi desperat behov av ett billigt och effektivt gränsöverskridande betalsystem. Det finns mycket att göra och mycket att lära, ”Finansbildning” borde uppgraderas från toppen ända ner. m

Annons Webbforum

Utgiven i Forum nr 2009-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."