Bristfällig analys bakom finanskraschen

av Janne Salonen Forum 2009-09, sida 32-33, 24.09.2009

Taggar: Bolag: SAS Personer: Jim Goodnight Teman: ekonomi

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 9 2009

Bristfällig analys akom finanskraschen

JIM GOODNIGHT, grundare till programvaruföretaget SAS Institute, anser att bankerna på Wall Street misslyckades kapitalt med att analysera riskerna i sin utlåning.

JANNE SALONEN TEXT

X SAS, tidigare känt som SAS INSTITUTE, är ett av världens ledande företag inom programvara för affärsverksamhet. Företaget har varit något av en doldis, eftersom det fortfarandeär privatägt, med grundaren JIM GOODNIGHT som huvudägare. Goodnight, som på 1970talet doktorerade i statistik vid NORTH CAROLINA UNIVERSITY Charlotte, grundade företaget tillsammans med några kolleger från universitetet.

slutet av augusti besökte Jim Goodnight Finland under en rundtur i Europa, och då hade Forum tillfälle att träffa honom.

im Goodnight är en imponerande samtalspartner: han framför sitt budskap lågmält, men med en stor skärpa, och man anar den stora personliga erfarenheten som ger honom en auktoritet.

SAS har vuxit till ett stort programvaruföretag, med cirka 11 000 anställda globalt, och med en årlig omsättning på 2,2 miljarder dollar (2008). SAS har över 400 egna kontor i 52 länder.

”Vi modellerar folks beteende. Vi gör be teendeanalyser som leder till att bland annat kreditkortsförskingringar uppdagas. Ledande banker anlitar oss för detta”, säger Jim Goodnight.

SAS gör också Basel 2-riskanalyser för banker. Basel 2 är den internationella överenskommelsen om den soliditet banker behöver ha.

”Alla federala myndigheter i USA anlitar SAS, liksom ett antal globala säkerhetsföretag. Befolkningsstatistikmyndigheter och skattemyndigheter använder oss”, säger Jim Goodnight.

Också läkemedelsföretag använder SAS program då de utvecklar läkemedel, bland annat under testfasen för nya läkemedel. SAS program används också i studier av genom.

”Vi arbetar mycket med handeln. Vi har program bland annat för prisoptimering, för planering av varornas exponering i affärernaoch förlagerhantering. Inomtillverkningsindustrinhar viprogramför blandannatlagerhållning och inventarier. Våra program hjälpertill att planera för underhåll och uppehål itillverkningen. Också hotellkedjor använder våra program?”

På frågan om var SAS fokus på framtidssatsningar ligger, säger Jim Goodnight ”Vi håller på utveckla allt snabbare algoritmer för distribuerad databehandling, där företagen i stället för dyra stora anläggningar kan använda ett stort antal vanliga små datorer”

Dålig kultur på Wall Street. Jim Goodnight har varit kritisk till Wall Streets bristfälliga operativa verksamhet, vilket var en av bakgrunderna till det gångna årets svåra finanskris. ”Det var tydligt att ett stort antal av de säkerheter som såldes som värdepapper med de högsta kreditratingarna i själva verket var långt mera riskfyllda, och riskanalysen var högst bristfällig. Det var en dålig kultur, där den som ursprungligen beviljade krediten inte var så nogräknad med kundens verkliga kreditvärdighet, utan så snabbt som möjligt paketerade lånen för vidare försäljning som bästa säkerheter, för att kunna bokföra en vinst från

BEKYMRAD ÖVER UTBILDNINGEN.

Ominte USA blir bättre på att utbilda folk inaturvetenskapliga ämnen kommer produkterna snart att vara både producerade och utvecklade i Asien, säger Jim Goodnight.

transaktionen, för vilket den ansvarige långivande tjänstemannen inkasserade bonus”, säger Goodnight.

”Nu håller den nya administrationen under president oBAMA på att förnya övervakningen av Wall Street. Det är ett nödvändigt arbete, även om vi ännu inte vet exakt vilket utseende övervakningen av den finansiella sektorn i slutändan kommer att få”

Jim Goodnight är också kritisk till det sätt på vilket centralbanken FEDERAL RESERVE agerade under åren innan krisen.

”Federal Reserve är till stor del medskyldig till finanskrisen. Penningpolitiken under de första åren av detta decennium var alldeles för lös, med en mycket låg ränta som lockade både hushåll och företag att skuldsätta sig upp över öronen?”

Nej till börsnotering. Jim Goodnights kritiska inställning till Wall Street avspeglar sig ocksåihans dövhet för Wall Streets locktoner att låta börsnotera företaget. Goodnight skulle blien mycket förmögen man på kuppen. Me han har föredragit att hålla företaget privat: det har kunnat finansiera sin expansion internt och kan ha ett långsiktigt perspektiv på framtidssatsningar som börsnoterade företag i dagens värld ofta inte har råd att ha. Närmare 20 procent av årsomsättningen har gått till forskning och utveckling, vilket är en högre proportion än i många andra IT-företag.

Också under den pågående recessionen har SAS undvikit att säga upp personal. Goodnight vet att det blir svårt att rekrytera kompetent personal då läget igen börjar svänga uppåt.

”Min bedömning är att USA inte kommer att återhämta sig snabbt från krisen. Vikommer under de närmaste åren att fortsätta tappa vår andel av den globala ekonomin”, säger Goodnight.

Flera ingenjörer behövs. Ett av Jim Goodnights stora intressen är utbildningen i USA, eller snarare dess dåliga kvalitet.

”USA utexaminerar helt enkelt inte d studenter som behövs för att vi också i fortsättningen ska vara främst i världen när det gäller innovationer. Vi måste bli bättre på att utbilda folk i matematik och andra vetenskapliga ämnen, och till att bli ingenjörer. Annars kommer till slut de varor som vi köper inte endast att vara producerade i Asien, utan även utvecklade där”

Också europeiska beslutsfattare har anledning att dela detta bekymmer.

SAS har själv utvecklingsenheter både i Kina (Beijing) och i Indien (Poona).

”Programvaruföretag har inte många andra val än att etablera sig i Asien och rekrytera kompetent personal där. Globalt verksamma IT-företag behöver kunnig och kompetent personal, och om man inte kan rekrytera den i det egna hemlandet måste man gå till länder som Kina och Indien. I annat fall riskerar man att försvinna på sikt. I dessa tider är det inte heller lätt att ta in sådan personal från andra länder till USA. Immigrationsreglerna skärptes betydligt till följd av terrorattackerna år 20017”

Utgiven i Forum nr 2009-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."