Utgiven i Forum nr 2009-09

Det är köparen som blir klubbad

av Johan Svenlin Forum 2009-09, sida 43, 24.09.2009

Taggar: Personer: Warren Buffett Teman: investeringar

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2089

Johan Svenlin är frilansjournalist.

Det är köparen som blir klubbad

Första, andra och tredje … såld till ankan i sjömanskostym.

Så brukar auktioner låta i Ankeborg, när Kalle Anka ropat hem något föremål som äntligen ska vända hans otur och förändra allt. Auktionsfynden brukar utmynna i ännu ett stort nederlag, men det är knappast det inropade föremålets fel.

Sedan en tid har bristen på en gitarrförstärkare blivit mer och mer påtaglig i vårt hem. Ett principbeslut om en investering i en sådan har fattats. Marknaden har skannats av och användningsbehov definierats. Då kommer följdfrågorna: ny eller begagnad, auktion eller fast pris?

Lyssna till Warren Buffet. Som vanligt inför en nyinvestering lönar det sig att lyssna på persone som är vana att handla. Och i första hand sådana som, i motsats till Kalle Anka, lyckats väl i sina affärer. Som Warren Buffet till exempel. Han skri ver varje år i sin årsredovisning att ”vi slösar inte med vår dyrbara tid och deltar inte i auktioner” Den mest framgångsrike bankiren inom företagsfusioner i USA de senaste 30 åren, Bruce Wasserstein, har skrivit att en bred auktion vanligtvis maximerar värdet, men sofistikerade köpare gör sitt bästa för att kringgå auktioner.

De är bägge citerade i en forskningsrapport från augusti, där forskarna Jeremy I. Bulow och Paul Klemperer från Stanford och Oxford frågar sig varför säljare föredrar auktioner. Det enkla svaret är at backhoppare är lika illa som en stavh-opp-are med stavfel.

SVAR: DET GÖRS INGA MÅL FÖRE MATCHEN.

budgivarna tävlar samtidigt vilket gynnar säljaren.

Okej, auktionsformatet gynnar säljaren och då får man anta att det missgynnar köparen, men det finns också ett underhållningsvärde i möjligheten till ett riktigt fynd. Att vara på rätt plats vid rätt tillfälle.

Efter att ha följt med budgivningen på Huutonets förstärkaravdelning en tid, kunde konstateras att säljarna ofta sätter höga utgångspris och att buden står stilla i en vecka för att sedan ta fart lagom till att objektet stängs. Först är det tråkigt, men så plötsligt händer något. Nu gäller det att hänga med för annars kanske jag missar årtiondets möjlighet.

Hugg innan andra ser bytet, Det är alltså rörelsen uppåt som får köpare att nappa, likt den glupska gammelgäddan i viken. Gäddan råkar, ovetande om det sluga knepet som kläckts ovanför vattenytan, vara på fel plats vid fel tillfälle och kan bara inte låta bli att hugga till på kroken. Fort innan någon annan ser bytet. Det här kan vara en riktigt bra chans att göra ett fynd. Och så slutar det med ett hammarslagi pannan.

Nej, vi slösar inte bort vår dyrbara tid och deltar därför inte i auktioner. Den nya Voxbabyn kördes hem från stadens musikaffär och kostade en hundring mer än motsvarande, utvärtes lite kantstötta, förstärkare som såldes på Huutonet samma vecka. Den fanns på 500 kilometers avstånd, men kom förhoppningsvis också till ett bra hem. a

Lindén

Utgiven i Forum nr 2009-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."