Utgiven i Forum nr 2010-02

Bankernas risktagning

av Patrik Lindfors Forum 2010-02, sida 05, 25.02.2010

Taggar: Teman: banker

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2018

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

De banker som klarade sig ur finanskrisen utan större skavanker ha sannolikt en sund riskkultur.

Bankernas risktagning

Pengar är ett synnerligen känsligt ämne också i fi nansbranschen. Den senaste tidens debatt har visat att det i praktiken är omöjligt att skapa en bonusnivå som bankcheferna tycker är tillräcklig och som de flesta andra anser är rimlig.

I Sverige har finansmarknadsminister Mats Odell krävt ett bonusstopp för den högsta ledningen i Nordea, där svenska staten är näst största ägare. Han anser att företagen leds långsiktigare om beslutsfattandet inte styrs av bonusprogram. Nordeas andra storägare Sampo har en annan syn på saken.

När bankerna motiverar varför de betalar ut stora bonusar är argumentet att de tävlar om de bästa talangerna i branschen med bankirfirmor och fondbolag som har mer eller mindre fria händer att betala ut kompensation till sina anställda, Till exempel kan vissa mäklare och förvaltare på enskilda bankirfirmor förtjäna summor som verkar astronomiska för de flesta, Om bo nusarna begränsas anser bankerna att de förlorar i denna talangjakt.

Det viktiga är i sista hand att bonussystemen inte späder på en risktagning som kan leda till förluster för vanliga bankkunder eller skattebetalarna. Det går för långt senast när bankerna börjar sälja alltför avancerade placeringsprodukter till kunder som inte har möjlighet att bedöma riskerna.

I USA har flera av finanssektorns veteraner gått hårt ut med krav på en striktare reglering av bankerna. En aspekt som förts fram är att löneskillnaderna kan leda till en ökad risktagning i den reguljära bankverksamheten, eftersom vissa anställda kan förtjäna väldigt mycket mer genom att ta risker i värdepappershandeln än de flesta andra som arbetar på samma bank.

När det gäller risktagning handlar det till stor del om vilken kultur som råder i varje enskild bank. De banker som klarade sig ur finanskrisen utan större skavanker har sannolikt en sund riskkultur. a

Lediga jobb utannonseras på Forumgruppe » Forumgruppen på Linked In, Forum — det finlandssvenska affärsnätverket, har nu drygt 1200 medlemmar. På sid 39 publicerar vi ett sammandrag av en av de diskussioner som förs i gruppen. Diskussionen har rubriken “Vad är landsbygdens nästa exportvara?”

Förutom diskussionspalten har Forumgruppen också en sektion med namnet Jobs! Där är det möjligt att lägga ut ett meddelande om man tillexempel vill anställa någon eller själv söker jobb. Det går också bra att lägga ut ett meddelande om man söker efter lämpliga personer för tillexempel en styrelse, eller letar efter en mentor. Om du själv är intresserad av styrelse- eller mentoruppdrag kan du lägga ut ett meddelande med en beskrivning av din erfarenhet och vilken typ av företag du är beredd att engagera digi. För ett företag som söker finansiering kan det också löna sig att lägga ut ett meddelande om detta. För tillfället finns det drygt tio rekry teringsmeddelanden på Jobs-sektionen. Välkommen med att delta i diskussionerna. Och starta gärna en egen diskussion om du vill ha synpunkter eller svar på en viss fråga! Du hittar en länk till gruppen på Forums hemsida www. forum-fet.f. » I det här numret inleder vi en ny spalt med namnet Företagsdagboken! Där beskriver frilansjournalisten Betty Marschan utvecklingen i ett nygrundat bolag steg för steg. » Företagande ur en praktisk synvinkel handlar det också om i artikeln på sidorna 30-32. Artikeln baserar sig på en diskussion mellan tre entreprenörer i olika roller. » Nicholas Anderson skriver i sin kolumn Privat ekonomi’ om slöseri med skattepengar. Han anser bland annat att många universitet, skolor och ämbetsverk borde nöja sig med betydligt anspråkslösare byggnader och i stället använda pengarna för den egentliga verksamheten. www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör, ansvarig utgivare (09)549 555 33, patrik lindfors&forum.fi

Heidi Backas, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 55, heidi. backas forum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Arbete och fritid)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22, sambjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10799 exemplar (januari-december 2008)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2010

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Gloss 130 g/m2och Galerie One Silk 90 g/m?

Medlem i Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2010-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."