Utgiven i Forum nr 1990-15

Billigare bytesbilar för dyra för expor

av Tommy Westerlund Forum 1990-15, sida 10-11, 11.10.1990

Taggar: Teman: bilar

Billigare bytesbilar för dyra för export

Text: Tommy Westerlund

En av orsakerna till att det i år har gått dåligt för bilbranschen är de stora lager av begagnade bilar som uppstod i slutet av förra året. På grund av det har priserna på begagnade bilar gått ner kraftigt, eller med omkring en femtedel. Fortfarande finns det gamla bilar för ett par miljarder mark hos bilfirmorna runt om i landet, så problemet är ingalunda löst ännu.

deln med bytesbilar kan inte vara at sänka priserna i det oändliga. Redan nu har många tvingats sälja de begagnade bilarna till ett billigare pris än man betalat för dem. Det går inte i längden.

Finland är inte det enda land där bilhandeln går trögt för tillfället och där bilhandlarna har översvämmats av bvtesbilar. Men på en del håll har det hela löst sig på ett bekvämt sätt. I Tyskland råder det på vissa håll nästan brist på bytesbilar!

Till exempel i Liibecktrakten står bilfirmor med mer eller mindre tomma lager. Det råder brist på framförallt billigare bytesbilar. De tidigare östtyskarna har tömt lagren. Tyvärr är samma lösning osannolik i Finland.

Det finns en enorm potential av hugade beg. bilsköpare i Sovjetunionen. Proble E nda lösningen för att få fart på han 1 met är emellertid det gamla vanliga — den höga bilskatten. Vår bilskatt är så hög att också äldre begagnade bilar är förhållandevis dyra.

Visserligen säljs en del 3 000 marks Lada och 5 000 marks Talbot till vårt östra grannland, och kanske främst de baltiska länderna. Men balterna har inte så mycket längre väg till Tyskland och där får de betydligt nyare och bättre bilar till ett lägre pris.

Det har betalats för mycket

På ett år har priserna på begagnade bilar i alla fall gått ned med 20 procent. Det innebär att bilfirmorna har gått på svidande förluster. Samtidigt har försäljningen minskat med 10 procent.

RE Priset på begagnade bilar har sjunkit med en femtedel på ett år. ————————— 1989 var ett rekordår. Bilaffärerna sålde nya bilar som aldrig förr. I och med det blev också lagren av begagnade bilar enorma. Det totala lagervärdet steg till över två miljarder mark. Det stora lagret är enligt VD för bilhandelns centralförbund Harri Nykänen den största orsaken till prisraset på beg.bilmarknaden.

— Prisnivån på använda bilar har varit för hög jämfört med nybilspriserna. Konkurrensen har lett till att man tvingats sänka priserna. Nu då också efterfrågan på begagnade bilar har minskat och lagren fortfarande är stora, har man med alla medel tvingats försöka sälja. Systemet har varit fel. Det har betalats för mycket för gamla bilar.

200 miljoners förlust Enligt Nykänen betalade många bilfirmo 15/1990 FORU mer för bytesbilarna vid inköp i höstas och vintras än man nu lyckats sälja dem vidare för. Handeln har fått gå emellan med 200 mi joner mark på grund av prissänkningen man tvingats till.

Eftersom prisnivån redan har sjunkit med 20 procent tror han att nivån knappast kan sjunka mycket mera. Den börjar motsvara marknadsvärdet. Däremot är det sannolikt att det pris som bilägarna får vid byte ännu kommer att sjunka.

Hos oss har en ett år gammal bil tidigare kostat cirka 80 procent av bilens nyvärde. Nu börjar priserna ligga kring 70 procent. vilket är normal nivå i Europa. I USA får man en ett år gammal bil för hälften av vad en ny kostar.

Också gamla bilar som varit rena rama tishögar har varit övervärderade i Finland. De är främst på dessa och de ”nästan” nya som prisen varit mest snedvridna.

Misslyckade lyckosökare

Det är närmast de företag som endast handlar med begagnade bilar som råkat illa ut på grund av läget på marknaden. Närmare 200 firmor har fått bomma igen. — Det är klart att det dyker upp nya företagare som vill pröva sin lycka då handeln är livlig. En del av dem har inte så bra affärsidé och det är i huvudsak de här färska företagen som nu gått under. Men det finns en del undantag. Några ordentliga konkurser har också drabbat märkesfirmor, I de fallen kan man emellertid int — Prisnivån på använda bilar har varit hög jämfört med nybilspriserna, säger Harri Nykänen. VD för bilhandelns centralförbund. — Konkurrensen har lett til att man tvingats sänka priserna.

enbart skylla på värdesänkningen på det begagnade billagret. Där finns också andra orsaker. Bland annat stora reklamkostnader, konstaterar Nykänen.

Det är nu rätt tid för kunden att dra nytta av läget på bilmarknaden. Det är köparens marknad. Enligt Harri Nykäne kan det bästa köpet i dag vara en ungefär två år gammal bil som är relativt lite medkörd.

— De är fördelaktiga jämfört med nya och det finns ett stort urval. 55 procent av de begagnade bilar som finns i lager är under tre år gamla. LJ

Inte nedåt för alla — +37 70 för Jansson i Lojo et råder kärva tider inom bilhan deln. Varken importörer eller åter försäljare kan det här året prestera fina resultat. Men det finns undantag. Ett lysande sådant är Mazda-försäljaren Henrik Jansson i Lojo. Eller vad sägs om en 37 procents ökning av nybilsförsäljningen och ett avancemang från 8:e till 3:e plats bland märkesförsäljarna i Lojonejden? — Vi har i år sålt fler bilar än vi kom överens om med importören i fjol höstas. då ingen visste att det här året allmänt sätt skulle bli så svagt som det nu visat sig att bli, berättar Jansson. Också handeln med begagnade bilar har gått hyfsat för Janssons Mazda-affär, som heter Haka-Auto liksom imortörfirman. Trots att importören äger Janssons återörsäljningspunkt, lever Jansson i princip på samma villkor som helt självständiga återförsäljare.

I våras hade vi 238 bytesbilar i lager. Numera är de mer än 100 färre. Samtidigt har vi fått ner lagervärdet med fem miljoner mark. Jag har hela personalen att tacka för att affärerna gått så bra i år trots nedgången på annat håll.

Till råga på allt säger sig Jansson också som regel ha sålt de begagnade bilarna med vinst. Många bilaffärer har tvingats sälja ut billigare än de köpt in bilen. För att ge extra fart åt bytesbilhandeln ordnar

FRUN, 15/1990

Haka-Auto i Lojo då och då även bilauktioner, senast första veckoslutet i oktober. De här bilarna går emellertid inte alltid med vinst.

Någon speciell hemlighet bakom Janssons framgångar ett år som detta finns inte. Han berättar att man offrar gansk — Man måste våga marknadsföra, säger Henrik Jonsson. — Vi satsar mycket på annonsering i dagstidningar.

mycket på att bytesbilarna som säljs ut är i gott skick. Kunden är då villig att betala ett högre pris. Och förutom en kunnig personal som han redan tidigare berömde kan en rätt så omfattande marknadsföring nämnas. Tvärtemot många andra inom bilbranschen har han inte heller någon avsikt att skära ner på dessa kostnader.

— Man måste våga marknadsföra. En stor del av våra annonser i dagstidningar innehåller marknadsföring av både nya och gamla bilar. De stöder varandra. Jag vill inte avslöja hur stora summor vi satsar. men ganska mycket är det nog. Ungefär en tredjedel av de totala utgifterna för marknadsföringen täcks av bidrag från importören.

En marknadsföringsidé som importören kommit med är en ettårsgaranti som ges på samtliga Mazda-bytesbilar av årgång 1986 eller yngre.

— Där finns en risk, men tillsvidare har vi inte råkat ut för några stora kostnader, konstaterar Jansson.

Sedan ett par månader tillbaka har Henrik Jansson också ansvarat för försäljningen av Mazda i Ekenäs, Den tidigare återförsäljaren där gick i konkurs. Henrik Jansson förklarar att bilar nog såldes men att det av någon anledning ändå kantrade. Han vill inte spekulera i varför det gick som det gick.

— Den nuvarande lösningen som går ut på att en av våra Lojoförsäljare sköter affären i Ekenäs, är endast tillfällig. Men det finns möjligheter att sälja 100—150 nya bilar per år i Ekenästrakten, så jag är nog beredd att satsa mera där. Saken avgörs så småningom vid förhandlingar med importören. Tw 11

Utgiven i Forum nr 1990-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."