Utgiven i Forum nr 1996-10

Bra division kan stå på egna produktben

av Leif Bergström Forum 1996-10, sida 37, 24.10.1996

r E

JM klippte av navelsträngen till bolagets disketter och meditechprodukter, som blev stommen i ett nytt bolag, Imation.

Bra division kan

STÅ PÅ EGNA PRODUKTBEN

BÄTTRE RYKTE ÄN RESULTAT MED EN VISS PRODUKTGRUPP? SKÄR AV TROSSEN OCH LÅT BÅTEN SEGLA SJÄLV, ÄR NYASTE KONCEPTET, SOM BL.A. JÄTTEBOLAGEN 3M OCH AT&T PRAKTISERAT.

öretagsuppköp och sammanslagningar har varit rubrikmaterial för amerikanska media i flera år. En parallell trend är storföretag som gör sig av med mindre vinstgivande grenar. Inte genom att sälja dem till andra storföretag — utan genom att skära av navelsträngen och låta dem fortsätta bäst de kan som fristående bolag. Telekomjätten AT&T gjorde sig av med sin tillverkningsdel, som döptes till Lucent Technologies. 3M, som utvecklar Scotch Tape och Post-It notes nådde inte det resultat multijätten sökte för sin tillverkning av datadisketter. röntgenfilm och medicinsk utrustning, och denna gren hänvisades till en chans att stå på egna ben. Internet-företaget Compuserve blev en egen enhet när amerikanska skattekonsultjätten H&R Block insåg att de vinster de ursprungligen hoppats på skulle dröja, om de alls var möjliga. Det är en trend som ser ut att gå tvärt emot företagsuppköpen och sammanslagningar till större och större enheter. I realiteten är båda fenomenen resultat av samma strävan att hävda sig i en skärpt konkurrens. Sammanslagningen av mediajätten Time Warner och kabel-tv-pionjären Turner syftar till att utnyttja styrkan hos båda företagen — och på sikt rationalisera produktionen.

Lovord eller likviditet 3M fann istället att medan dess disketter, röntgenfilmer och medicinska utrustning för magnetisk resonans-diagnos (MRI) lovordades av fackfolk, kunde det traditionsrika företaget med en ingrodd företagskultur inte hävda sig på marknader karaktäriserade av stenhård konkurrens. Beslutet att låta dessa delar av multiföretaget klara sig på egen hand slog ned

FORUM NR 10/96

Leif Bergström, New Yor som en bomb för de 12 700 berörda av 3M:s totalt 70 000 anställda. Den nya babyn döptes till Imation, och ärvde 3M:s 2,3 miljarder dollars omsättning i de produkter Imation tog över.

NyeVD:n Bill Monahan var tidigare gruppchef vid 3M, men beslöt att det som krävdes var en radikalt ny företagskultur. Nya kontorslokaler hyrdes. Två chefsskikt slopades och totalt följde bara tre av fyra 3Manställda med till det nya företaget. Fem fabriker och sju faboratorier fick stryka på foten. Lockande erbjudanden om tidig pensionering var ett sätt atr skapa en mer strömlinjeformad struktur.

Vägglös kommunikation

De stora chefskontoren försvann också. Nu samsas alla i jämlika kuber i ett kontorslandskap där ingen kan gömma sig undan arbetsgrannens blickar.

Syftet är att underlätta kommunikation och inskränka behovet av schemalagda sammanträden. Monahans mål är att skapa ett företag där alla har kontakt med kunderna — och beslutsgången är rak nog att göra snabba lappkast för att tillfredsställa kundernas önskningar. En modernare, mer lättfotad entreprenörsanda.

Vad ingen vågat tumma på är lönerna, som följer 3M:s modell. Tanken är att förändringarilöneskalorna omedelbart skulle skapat missnöje och uppta personalens energi just när företaget söker släppa den fri i kreativ riktning. Men för att göra Imation-personalen mer delaktig i företagets framtid planerar Monahan att ge personalen del i vinsten — om och när den kommer — och upp till 5 procent av företagets aktier.

Om Imation ska lyckas bättre på egen hand återstår att se. Wall Street förhåller si ännu kyligt. Imation noterade en förlust på 37 miljoner dollar andra kvartalet — den siffran inkluderar avskrivning av 43 miljoner dollar för kostnader i samband med omstruktureringen. Aktiekursen har fallit.

Compuserves aktiepris har halverats, men åtminstone till en de! reflekterar det stämningen i stort vad gäller den överhettade internet-marknaden. Ett exempel på att experter tror att bantningen till mindre enheter kan fungera är Lucent, vars värde på Wall Street stigit med 40 procent.

Aktiekurser & image

Avgörande i startskedet är naturligtvis företagens tidigare resultat, kundunderlag och marknadens uppfattning om deras produkter. Analysen av deras framtidsmöjligheter är mer subjektiv och vilar till stor del på ledningens förmåga att skapa en för investerarna lockande image.

En anledning till att även helt nyskapade företag lyckas locka förmodade toppkrafter. ofta till löner som blir en förhållandevis stor utgiftspost. På sensommaren värvade ett helt okänt nytt mobiltelefonföretag Alex J. Mandl, kronprins vid telejätten AT&T. Hans beslut att lärnna den relativa tryggheten och självskrivna prestigen som följer med topposter vid USA:s främsta företag underlättades av ett kontraktsbonus på 20 miljoner dollar. Kapet gav omedelbart det nya företagets moderbolag en skjuts på aktiebörsen, så stark att Mandls arbetsgivare praktiskt taget över natten tjänade 120 miljoner dollar.

Lucent valde en försiktigare strategi för att sprida nyheten om sin existens. En omfattande reklamkampanj, i tv lika väl som i tryckta medier har helt enkelt hamrat in kända AT&T-bedrifter och understrukit att namnet nu är nytt. Q

Utgiven i Forum nr 1996-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."