Utgiven i Forum nr 1996-10

En bil är en allvarlig sak!

av Ragnhild Artimo Forum 1996-10, sida 11, 24.10.1996

Taggar: Teman: bilar

Ragnhild Artimo

En bil är en allvarlig sak ÄR FINLÄNDARNA EUROPAS JAPANER ELLER JAPANERNA ASIENS FINLÄNDARE? TOURI UENO, VD FÖR TOYOTA MOTORS I FINLAND, SER MER LIKHETER ÄN OLIKHETER I SÄTTEN ATT ARBETA OCH LEDA.

Toyota Motor Finlands vinterträdgård i Korso, Vanda, står ett körsbärsträd. Nu är trädet kalt. men på våren blommar det. Då trädet blommat har man i Kors firat den traditionella japanska körsbärsblomfesten, Sakura-festen. .

Touri Ueno, Toyotas nya VD i Finland, ser mera likheter än skillnader mellan det japanska och finländska sättet att arbeta och leda. Både japanerna och finländarna är blyga, försiktiga, och fåordiga. Båda är, säger Ueno, lojala mot sina företag och engagerade i sitt arbete. I Europa är Finland det land som mest liknar Japan i detta avseende.

Touri Ueno vet vad han talar om: han har arbetat med den europeiska marknaden sedan 1982, först vid Toyotas Europadivision, sedan fem år vid Toyota Deutschland GmbH, och från 1992 åter vid Europadivisionen — bl.a. med förarbetet inför ‘repatrierandet’ av verksamheten i Finland. som 1984-95 ingick i Amer-koncernen som en division inom dess dotterbolag Korpivaara, Till Finland flyttade Ueno i januari detta år för att först bli VVD, och från augusti VD, för Toyota Motor här.

Europa viktigt för Toyot ”EU har gjort att Europa långt är en mycket koncentrerad och enhetlig marknad”, säger han. ”Men skillnader i smakriktningar och t.ex. beskattning gör att de nationella marknaderna bearbetas med något olika koncept” Cirka 13 miljoner personbilar säljs varje år på den europeiska marknaden. Toyota har förlorat mark de senaste fyra åren på grund av den starka yenkursen (lärdomar att hämta?). Men ett eurohögkvarter i Bryssel och 1992 grundade Toyota Motor Manufacturing (UK) i England (se Forum nr 13/93) skall stärka positionerna. TMM skall utvidgas 1998 för fördubblad årsproduktion från 100 000 idag till 200 000 (med modellerna nuvarande Carina plus Corolla). Målet är att öka årsförsäljningen i Europa från 384 000 enheter (1995) till 500 000 år 2000, vilket ger en marknadsandel på 3 procent.

os Uppåt i Finland

Touri Ueno är entusiastisk över sin statione ting här Han bedömer det ekonomiska kli tnatet i Finland som lovande ”Alla tecken tyder på en förestående stabil, tillräckligt långsam uppgång. Med den engelska fabrikens utbyggnad har vi på euronivå en stor utmaning framför oss. De finländska konsumenterna litar på Toyota: av den finska bilparken på runt 2 miljoner är 300 000, 14 procent, Toyota-fordon. Under recessionen har vi förlorat en tredjedel av vår marknad, och koncentrerar nu våra ansträngningar på att öka försäljningen. Förutsätt ningarna är goda: Toyotas trumf är hög kvaliFORUM NR 10/9 ban utdimitterades sttetet år 1975, inom koncernens Europa-organisation.

tet, fordonens hållfasthet och tre års garanti. Lång livscykel är ett extra viktigt säljargument i Finland där folk tar anskaffandet av en bil mycket seriöst. Det är en förhållandevis stor investering, så man byter inte bil ofta” Senaste år såldes 9 773 Toyota-fordon i Finland I år har Toyota Motor Finland budgeterat en försäljning på 11 800 enheter. Dealernätet — ”det bästa i Europa” — är en vital länk tack vare kundkontakter och kontinuer lig feedback från Toyotaanvändare. Också toppkvalitet behöver förbättras hela tiden för att inte bli sämre. ”Det är hos användarna kvaliteten mäts”, säger Ueno. ”Och det är människorna i företaget som är nyckelfaktorn för företagets framgång. Den saken är lika i apan och i Europa”

Toyotas rötter

Toyota Motor Corporation, som idag har en årsomsättning på 470 mrd mk (två och en alv gånger finska statsbudgeten) och 70 000 anställda, grundades med namnet Toyota Motor Company 1938 av Kiichiro Toyoda för tillverkning av vävmaskiner för landets spirande textilindustri. Namnet, där femte bokstaven uttalas som ett mjukt ”d”, ändrades till Toyota för lättare internationellt uttal, betyder egentligen ”bördig åker”, och Toyota City nära Nagoya ligger mitt bland bördiga risFält.

Namnet förpliktar, också på andra sidan jordklotet. Touri Ueno vill stärka enheten i Finland så att den kan ge bättre skörd, ökad försäljning. Genom att själv ta över marknadsföringen här vill Toyota förkorta kommunikationsavståndet mellan produktionen och den finlindska slutanvändaren. &

Forum för ekonomi och teknik är den enda svensk -språkiga facktidskriften i Finland för personer inom företagsledning och näringsliv. Tidskriften utkommer med 12 nummer i året och har sin redaktion vid Mannerheimvägen 18. Upplagan är 10 700 och steg med 4 procent 95-96.

ekonomi — teknik

Forum har genomgått en ansiktslyftning i januari 1996. Nu förstärker vi även redaktionen och söker en

Redaktör/medarbetare

Vi erbjuder ett intressant jobb inom vår redaktion. Dina uppgifter blir at bevaka och skriva om tekniska och ekonomiska skeenden för vår tidskrift samt samarbeta med våra fasta medarbetare,

Posten kan även besättas som medarbetare och skulle då innebära deltidsarbete med daglig kontakt med Forums nuvarande redaktion.

Du skall: + kunna samarbeta konstruktivt i ett litet team » vara kreativ och kunna uttrycka Dig på svenska i skrift » vara väl förtrogen med ämnesområdena teknik och/eller ekonomi » ha utbildning inom journalistik, ekonomi eller teknik » vara villig att ta på dig ansvar

Närmare information ger chefredaktör Fredrik Nars, tel. (09) 549 555 33. Fritt formulerade ansökningar med meritförteckning samt kopior på tre tidigare skrivna artiklar sändes senast torsdagen 7.11.96 till Forum fö ekonomi och teknik, Fredrik Nars, Mannerheimv. 18, 00100 Helsingfors.

Utgiven i Forum nr 1996-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."