Utgiven i Forum nr 1990-15

Calibrafeber i Nystad

av Christian Schönberg Forum 1990-15, sida 14, 11.10.1990

Taggar: Bolag: Saab-Valmet Teman: bilar

vol

Calibrafeber i Nystad

Text: Christian Schönberg

Saab-Valmets bilfabrik i Nystad investerar, moderniserar och automatiserar sin verksamhet för att möta morgondagens krav på produktivitet oc lönsamhet.

”A nnu står monteringshallarna hos AV Saab-Vamer i Nystad gapande tomma i väntan på att ljusare tider, i sällskap med monteringsrobotar och nya Opel Calibra, skall randas. Anda fram till sommaren låg bilfabrikens öde i vågskålen då produktionsavtalet med GM och Adam Opel AG äntligen kunde signeras. En av knutarna som löstes och möjliggör kommande montering av Calibra i Nystad är att produktionen av Saab-9000 helt överflyttas till Sverige.

För att kunna bibehålla en hög produktionstakt kombinerat med tidens ökade kvalitetskrav har man tvingats investera i ny teknik för sammanlagt 200 Mmk för att år 1991 kunna producera 17 000 exemplar av Saab 900 och 900 Cabriolet plus 21 000 exemplar av Opel Calibra.

I dagens hårda konkurrensläge på världsmarknaden bör man i Nystad sikta in sig på en ännu större totalproduktion för att kunna pressa ned kostnaderna per enhet. VD Juhani Linnoinen kalkylerar med att antalet bilar som löper ut genom slutkontrollen bör öka med cirka 40 procent fram till år 1992 för att fabriken skall få en ordentlig lönsamhet på verksamheten.

14

Vilket dagens försäljningsprognoser för Calibran ger möjligheter till.

Arbetsstyrkan reduceras

Tillverkningsmetoderna vid bilfabriken i Nystad genomgår en metamorfos genom Opel Calibras intåg. En minskning av den totala arbetsstyrkan från dagens 2 100 till cirka 1 500 under en femårsperiod är en naturlig följd av den ökande automatiseringen. Saab-Valmet kommer inte att säga upp någon men räknar med att den naturliga avgången skall dra ned antalet anställda med inemot 30 procent fram till år 1995.

Den största förändringen berör svetsningsenheten vid korgtillverkningen där antalet robotar ökar från 12 till 36 vilket betyder att automationsprocenten stiger till 80.

Team Concept dagens melodi

Produktionsökningen och de ändrade -systemen för automatiskt med sig förändrade arbetsbilder för de anställda. För ett år sedan infördes det såkallade Team - Concept-grupparbetssystemet

Så här uppifrån sett verkar det som om Saab-Valmets bilfabrik i Nystad skulle inta en rätt stabil ställning nere på moder jord. ÅA vilket fortsätter som sådant trots att arbetet i någon mån får ett annorlunda innehåll.

— Beträffande Calibran är vi ännu endast halvvägs på väg mot ett fungerande system, säger gruppansvarige Esko Rauhala. Och utvecklingsarbetet går givetvis vidare även efter att de första nya bilarna rullat ut ur hallen.

Team Concept är uppbyggt kring åtta huvudgrupper å 6-10 personer vilka alla har ett gemensamt totalansvar för en speciell sektor i produktionskedjan.

Nystad bör av allt att döma akta sig för att helt avskaffa det löpande bandet. David I Herman färsk VD hos Saab Automobile tar nämligen helt avstånd från den nya fabriken i Malmö där man infört ett system med arbetslag på 8-9 personer som monterar på stillastående halvfärdiga bilar. I en intervju för tidningen Ny Teknik i Sverige konstaterar han samstämmigt med GM:s europachef Bob Eaton att dylika system inte är något för GM i Europa. Herman förfäktar att löpande bandet-principen är bra och att det inte numera fungerar som för 10-15 år sedan. Det handlar om en fortlöpande process som ständigt förbättras när mänskor samverkar med processen och varandra. ”Mänskor som anser motsatsen kommer att få ett helvete att övertyga mig om det”, slår den nya Saab-lotsen fast.

Ett annat stort problem Herman får ta itu med är att göra Saab-bilarna mera lättillverkade. Enligt en undersökning utförd av ansedda Massachusetts Institute of Technology är Saab kanske världens mest svårbyggda bil. Närmast på grund av den krångliga konstruktionen. Enligt NT har ännu ingen hos Saab velat bekräfta detta.

Saab-Valmets VD Juhani Linnoinen anser att det nyetablerade samarbetet med Opel också kommer att stärka Saabs ställning på marknaden.

15/1990 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1990-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."