Utgiven i Forum nr 2012-07-08

Dags att välja spår

av Henric Borgström Forum 2012-07-08, sida 30, 30.08.2012

Taggar: Orter: Sverige Teman: tåg

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 7-8 2012

VARLDEN: SVERIGE

Dags att välja spår

I Transport. Sverige började i ett tidigt skede avreglera järnvägstrafiken. Det har försnabbat utvecklingstempot inom den svenska järnvägsindustrin, som leverera ett flertal viktiga innovationer. Nu pågår en kamp om huruvida investeringarna ska riktas till nya järnvägslinjer eller en upprustning av de nuvarande spåren.

HENRIC BORGSTRÖM ÖRESUND

X Det viktigaste politiska avgörandet om den framtida svenska järnvägen gäller nya separerade höghastighetsbanor söderut från Stockholm eller upprustning och utbyggnad av de nuvarande spåren. Den första entusiasmen över tåg som kan gå 350 kilometeritimmen har nu lagt sig inför de gigantiska kostnaderna. Tågen var tänkta att gå från huvudstaden till Jönköping och därifrån i två grenar till Göteborg respektive Malmö/Helsingborg.

Under intryck av svåra förseningar och många inställda tåg de senaste vintrarna verkar nu opinionen har svängt över till att rusta upp det nät som redan finns och bygga bort flaskhalsarna. Samtidigt är leverantörerna i branschen bekymrade över hur lite svenska staten avsätter till att stödja forskning och utveckling.

KLAS WÅHLBERG, Vd för BOMBARDIER TRANS" PORTATION i Sverige ser det som orealistiskt att bygga höghastighetsbanor i södra Sverige för cirka 15 miljarder euro, enligt det stora projektet Götalandsbanan med Ostlänken som presenterades för några år sedan.

”Däremot bör man starta stegvis, och först ta itu med de två mest trånga etapperna Norrköping-Linköping och mellan Västsveriges två största städer Göteborg och Borås ”Om vi bara driver persontrafik på nya sträckor blir det inte så mycket buller och nya bandelar accepteras lättare av närboende. Vi måste ha en järnväg i världsklass om vi ska kunna ha en järnvägsindustri i världsklass ”Sverige har hunnit internationellt sett långt i avregleringen av järnvägen. Men samtidigt har vilåga banavgifter och därmed bättre lönsamhet hos operatörerna. Det borde kunna bli dyrare att köra tågen och då sat sa mer på utbyggnad”, säger Klas Wåhlberg.

Av de cirka 10 000 anställda i det direkta leverantörsledet intar kanadensiska Bombardier Transportation huvudrollen med 2 500 anställda vid sex svenska anläggningar.

Klas Wåhlberg framförde i våras i en debattartikel (Dagens Industri den 7 april 2012) tillsammans med Bombardiers forsknings chef HENRIK TENGSTAD att forskningen får bara

PÄR-JOHANWEDEL ”små skärvor” jämfört med de stora summor som går till övrig fordonsindustri, främst tillverkarna av tunga fordon scANIA och voLvo. De framhåller att de svenska branschföretagen är särskilt framstående inom elektroteknik, säkerhet, telekom och design.

Bombardier expanderade kraftigt iSverige genom att köpa ADTRANZ från tyska DAIMLERBENZ, en verksamhet som bland annat tillverkade de nuvarande höghastighetstågen X 2000. Fabriken i Kalmar hade 800 anställda men lades ned 2005.

I stället koncentrerade sig Bombardier i Sverige på driv- och styrsystem i verkstädernai Västerås, nu med 1300 anställda samt kontroll- och signalsystem i Stockholm med 440 anställda. På det sistnämnda området har svenska Bombardier det globala ansvaret inom koncernens tågverksamhet som sysselsätter 36 000 av de 70 000 anställda. Den övriga personalen arbetar inom koncernens flygverksamhet.

Svenska innovationer. Bombardiers svenska ledningen framhåller att man varit tidigt

Utgiven i Forum nr 2012-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."