Utgiven i Forum nr 2010-04

Därnar om svenskan inom tekniken

av Isa Hudd Forum 2010-04, sida 41, 29.04.2010

Taggar: Organisationer: TFiF

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2018

Värnar om svenskan inom tekniken

ISA HUDD TEXT å Tekniska Föreningen i FinD land, TFiF:s klubblokal byggdes 1962 gjordes det i bästa talkoanda. Föreningsmedlemmarna lyckades till och med klämma in en extra våning genom att spara på utrymme i varenda vinkel och vrå, till exempel tvinnar de två trapphusen kring varandra. I mars firade TFiF 130 år med jubileets huvudfest i Åbo. Föreningen har i dag, precis som 1962, samma atmosfär som vid starten år 1880.

”Grundarnas röda tråd finns kvar. Vi gör allting med en ’twisti oberoende om det gäller små eller stora ting" säger föreningens ordförande MIKAELA RUNEBERG.

Den sociala samvaron har alltid spelat en centralroll i verksamheten. Även stadgarna har en paragraf om främjandet av personliga kontakter. Årligen ar ES = = > 3 2 z = Zz rangeras möten, kurser, seminarier, exkursioner och fester.

Klubblokalen på Eriksgatan 2 i Helsingfors står kvar och TFiF är hyresvärd åt bland annat Lilla Teatern och flera restauranger. Huset renoveras som bäst och iseptember startar en ny och spän Annons webbforu nande fas då Omenahotelli flyttar in. Uttrycket ’en pigg jubilar’ låter som en klyscha, men i Tfiffens fall är det allt annat. En het potatis är att behålla en fungerande tvåspråkighet vid det nya Aalto-universitetet då tre högskolor sammanslås. En av dem, Helsingfors handelshögskola, är enspråkigt finsk och två, Tekniska högskolan och Konstindustriella högskolan, är tvåspråkiga. Man lobbar för svensk tentamensrätt och har gett flera utlåtanden i frågan. ”Vår grunduppgift är att verka för svenska språkets ställning inom teknikeni Finland. Om man inte värnar om rättigheten kommer den att urvattnas. En fungerande tvåspråkighet ger färdigheter som öppnar dörren till internationellt samarbete och framgång” säger Runeberg, a

Utgiven i Forum nr 2010-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."