Eget initiativ halva segern

av Ragnhild Artimo Forum 1986-04, sida 26, 06.03.1986

Taggar: Personer: Helena Haapio Teman: företagande

a H läxor ska läsas h . Det ä Arets Exportutbildare: || Era visor somég 18 örea som vill in på nya exportmarknader.

Det blir billigare att läsa in sig på förhand är att resa ut och göra bort sig. | — Men det betyder inte att man i alla si uationer skall undvika att ta risker, säger Helena Haapio, vicehäradshövding och se || dan senaste sommar VD för eget konsultföretag, Helicon Oy, vars “”produkter” är 2 - - 8 know-how och utbildning gällande interna ionella avtal och operationer. Haapio ser Helicons roll i främsta hand

Finländska företag är för underdåniga, säger Helena som kompletterare av företagens egen

H A A H a. now-how och resurser under perioder av Haapio, färsk företagare och vald till Arets Export Intorallonal hypsralulvitet — samt Som In. utbildare. ernationellt sakkunning rådgivare för rmind — För att exportentrén på en ny marknad skall bli re eriarna företag. | framgångsrik måste företaget behålla initiativet i Uppdragen kan gälla olika typer av avta År . v a o och kontrakt, planerandet eller förnyandet egna händer i stället för att väluppfostrat fråga hur avett utländskt representantnät, marknadsden tilltänkta samarbetspartnern vill ha det. förings-. och businesstrategier, Teasibillty studies, etableringsform, val av samarbetspartners, företagsförvärv, bildandet av joint ventures, och upprättandet av produktionsanläggningar. — Målet är att hjälpa kunden att ta hem pengarna, säger Haapio. — Där är det centrala att realistiskt kartlägga riskerna, beakta internationell och lokal lagstiftning, avtalspraxis och businesskutym, och då det är möjligt ”köpa trygghet” — exempelvis med anlitande av Exportgarantianstalten. -— Vi kompletterar företagets eget team i de olika faserna av ett marknads- eller etableringsprojekt, eller är engagerade för projekt från början till slut.

Två är mång “Vi” är Helena Haapio och DI Lars Norrmén, som är Helicons biträdande direktör. Båda har rötter i Wärtsilä — Norrmén bl a som mångårig direktör för bolagets dieselmotorfabrik i Vasa och under femton år ledare för dieselgruppens internationaliseringsprojekt; Haapio som avtalsjurist för bolagets internationella operationer, ett arbete som gett möjligheter att lära sig internationella spelregler den mest effektiva vägen — genom praktisk erfarenhet. Hon har arbetat med export- och etableringsprojekt i de nordiska länderna, BRD, USA, Japan och Singapore, Ett och ett halv år vid Cambridge — med en degree i angloamerikansk kontraktsrätt — och projekt och föreläsningsuppdrag för Finlands Exportinstitut har kompletterat den internationella beredskapen. Sistnämnda resulterade nyligen i hederstiteln Årets Exportutbildare.

— Det var då Lars och jag för ett år sedan satt i Singapore med ett dygn att fördriva på grund av de kinesiska nyårshögtidligheterna, som vi fick idén att slå ihop vårt gemensamma kunnanee till ett företag, berättar Helena Haapio. — Lars skulle avgå med pension i april dat året, och vi tyckte att jag efter sju år i bolagets tjänst kunde utnyttja mina erfarenheter på egna villkor och egen risk. Jag hade för flera år seda 26 4/1986 FORUN

Utgiven i Forum nr 1986-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."