Utgiven i Forum nr 1986-10

En legend

av Christer Ekebom Forum 1986-10, sida 25, 05.06.1986

Taggar: Teman: bilmarknaden

pen och avlönade sakkunniga personer söker sig i allmänhet till storindustrin.

Finansieringen föga problematisk

Att finna pengar då grundkapitalet skrapas ihop anses inte, enligt ovannämnda undersökning, vara ett allvarligt problem, för 70 procent av de tillfrågade meddelade att finansieringen ordnats utan besvär. Olika direkta penningunderstöd, som erbjuds via olika källor, har använts | överraskande ringa utsträckning. Uppenbart föreligger det ett behov av ett förbättrat informationsflöde i det här fallet eftersom gratis pengar inte tycks ”gå åt”.

Enligt en annan undersökning inleder största delen av de nya företagarna sin verksamhet inom servicesektorn, men ungefär 30 procent av nykomlingarna koncentrerar sig ändå på någon form av varuproduktion. Framför altt borde man till lönsamma tillväxtområden i just denna sektor få in nya livsdugliga enheter.

Manufaktur i motvind

I ett av överhuset beställt kommittébetänkandet som publicerades före senaste jul, förfasade man sig över att den traditionellt positiva handelsbalansen för den förädlande industrins produkter år 1983 för första gången blev negativ i England, där den industriella revolutionen började. Nämnda år bokfördes för manufakturprodukternas del ett handelsunderskott på 2,4 miljarder GBP, som fördubblades senaste år. Ett underskott i denna storleksklass kan inte i en handvändning korrigeras genom att grunda nya företag för att ersätta importen eller snygga upp exportsiffrorna.

Trots detta är det uppenbart att landets ekonomiska politik i allt högre grad bör granska de små och medelstora industriföretagens betydelse för nationalekonomin. Om man härvid uppnår positiva resultat, är det möjligt att de utländska företagens möjligheter att köpa företag, som i princip står på fast grund, ökar utan att köparen måste lägga miljarder på bordet. Det lönar sig således att följa med utvecklingen på sektorn för små och medelstor industri. Vissa vårtecken kan skönjas.

I samband med de stora företagsköp som på sista tiden har varit på tapeten, har inga skandinaviska köpare skymtat fram. Volvo har visserligen nämnts som en intresserad köpare av bussproduktionsenheten inom British Leyland. Volvo, som i nordiska sammanhang kan betecknas som ett jätteföretag, är ett av de få företag på våra breddgrader som kan genomföra affärer i den aktuella tungviktsklassen.

De minimultinationella företagen måste nöja sig med mindre fiskar, som förhöppningsvis | fortsättningen kommer att finnas i större mängd och i större och bättre urval.

Tauno Tiusanen 9

FÖRUN 10/1986

En legend redan vid födelsen

Den japanska biltillverkaren Honda har lanserat sin länge omviskade lyxmodell. Bilen har döpts till Legend, ett namn som kanske antyder något o företagets förväntningar.

et berättas om en kund som otåligt D väntade på att hans nya Honda Civi skulle levereras. Tydligen var den överenskomna leveranstiden lite för lång, för kunden gick en dag till affären och meddelade att om han inte får sin Honda före den överenskomna dagen, så går han till en annan affär och köper en japansk bil…

Anekdoten visar klart att Honda funnit sin identitet. Den nya Legenden för dessutom märket in på den lukrativa marknaden för represenationsvagnar. Legenden har mycket goda förutsättningar att skära till en lämplig bit av den marknadskakan.

Honda Legend är allt igenom tekniskt mycket väl utvecklad. Fabriken understryker att den inte är en förstorad Accord, utan en helt ny bil. Motorn är nyutvecklad och finns i två versioner, en på två liter och en på 2,5 liter. Båda motorerna har fyra ventiler per cylinder. De är försedda med direkt bränsleinsprutning och den större motorn är dessutom sexcylindrig. Motorerna är däremot inte turboladdade, vilket kanske också är symptomatiskt: det har gått inflation i turbon och dess enorma statusvärde har minskat märkbart.

Legenden är, naturligtvis, framhjulsdriven och motorn är tvärstälid. Motorn är dessutom så finurligt konstruerad att den, trots de fyra ventilerna per cylinder, klarar sig med bara en överliggande kamaxel.

Hjulupphängningen och fjädringen är också anpassade till bilens tänkta bruksändamål. Fabriken har skapat en kombination som ger fin körkänsla och samtidigt komfort och stabilitet också vid höga hastigheter. Instrumenteringen är logisk och enkei, och föredömligt lätt att överblicka. Något japanskt prylhysteri är det inte tal om.

Bilens formgivning har gjorts med stor omsorg för att uppnå ett lågt luftmotstånd och därmed god driftsekonomi, god stabilitet och en tyst och behaglig gång. Ljudnivån i kupén uppges vara endast 64 dB vid 100 km/h!

Honda Legend kommer att presenteras för allmänheten i Finland i slutet av året. Den kommande europeiska versionen kommer att tillverkas vid Hondas anläggningar i England och kommer troligen att vara inredd en aning annorlunda än den ursprungliga japanska varianten. Legendens ”urupp förande” i Europa skedde för en tid sedan i Dipoali i Esbo. Legenden beräknas kosta cirka 220 000 mk då den introduceras på den finländska marknaden. I den prisklassen finner man också dess närmaste medtävlare, Volvo 760, Audi 200, SAAB 9000 m fl.

Aerodeck — en ny Accord

Honda utvecklar inte bara nya modeller, utan förnyar hela tiden också de gamla modellerna. Accord-sortimentet har breddats med en sk kombivagnsmodell benämnd Aerodeck. Honda själv talar om en helt ny bilktass. På vår marknad kommer den närmast att konkurrera med Volvos nya 480. Aerodeck har en intressant motorkonstruktion. Motorns slagvolym är två liter, den är en 12 ventilers rak tyra men det verkligt intressanta är vridmomentkurvan. Max varvtal är 5 500 rpm. Vid det varvtalet är vridmomentet 163 Nm. Det högsta vridmomentet uppnås redan vid 2 600 rpm och är 166 Nm. Motorn har därmed egentligen två toppar på sin vridmomentkurva. Det maximala vridmomentet uppnås dessutom vid ett varvtal som är mindre än halva maxvarvtalet! Detta betyder att bilen har en mycket seg och tjänstvillig motor.

Aerodeckens pris beräknas vara cirka 120 000 mark då den introduceras på den finländska marknaden i augusti.

Christer Ekebom 25

Utgiven i Forum nr 1986-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."