Utgiven i Forum nr 2010-12

Entreprenörens karaktär

av Betty Marschan Forum 2010-12, sida 29, 21.12.2010

Taggar: Teman: entreprenörskap

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 261 “Ntrep Karaktär

BETTY MARSCHAN TEXT På internet finns det sida upp och sida ned beskrivningar öve . hr nödvändiga eller gynnsamma karaktärsdrag hos en entreprenör. I faktaspalten här invid har jag samlat en bunt av dessa förslag på egenskaper. Listor är alltid skojiga men huruvida de speglar verkligheten är upp till var och en att avgöra. Jag väljer att tala med en riktig företagare.

Annika Fock (EM) grundade sitt livs första bolag i mars 2003 tillsammans med Riitta Siikaranta (FM, psykolog). Aktiebolaget Rian gör allehanda marknadsundersökningar: kvalitativa och kvantitativa, skräddarsydda enligt kundens behov. Företagets verksamhetsområde speglar exakt de två anställdas expertis ”Vi är båda väldigt intresserade av att veta varför människor beter sig som de gör. Vilka är motiven, varför gör man si eller så. Riitta har jobbat med marknadsundersökningar i åratal och har erfarenhet av nästan vad som helst. Jag i min tur älskar att sälja och ta kontakt med folk. Vi jobbar med det vi kan och på våra egna villkor. För mig är det här en ideal arbetsplats. Att själv få styra sin tidtabell, arbetsmängd och -innehåll är roligt, belönande och utmanande” säger Fock.

Damerna beslöt sig grunda eget efter att ha mötts i arbetssammanhang och sedan under flera informella luncher spånat kring jobb och drömmar och framtid.

”Vi hade flera 40+ bekanta som blivit företagare och lockades av tanken att få bearbeta och sälja något eget. Vi hade egen finansiering och ansökte om startpenning från Arbets- och näringsbyrån. Praktiska råd fick vi från finska Handelshögskolans företagarrådgivning och företagarkompisar. Vi litade på våra möjligheter från första början och trodde på att vi kan utveckla ett annorlunda företag som gör marknadsundersökningar. Efter nästan åtta år kan vi konstatera att vi lyckats med våra kreativa kunder och ser framemot framtidens utmaningar och nya intressanta projekt:

Entreprenörens karaktär då I den här spalten följer vi med ett nygrundat företag och beskriver hur bolaget byggs upp och produkterna lanseras på marknaden.

renoren ”Nyfiken, rättfram, skicklig på nätverksbygge, genuint intresserad av människor, alltid korrekt beteende med potentiella kunder (och vem som helst kan vara den avgörande kontakten), aldrig undervärdera ett enda möte, tålmodig, positiv, flexibel, en avslappnad attityd och färdighet att uppskatta alla som kommer emot en på vägen!”

Rian har arbetsprojekt bokade upp till sex månader i förväg, en passande marginal för småföretagare. Affärsplan och budget var viktigt i början men nu är det praktiska arbetet betydligt viktigare.

”Vi fungerar inte nödvändigtvis “by the book” utan tar utmaningarna då de kommer. Vi prioriterar innehåll och kundrelationer framom exakt budgetering och planering fem år framåt. Prissättningen och kostnadseffektivitet är emellertid helt avgörande delar av vårt arbete så det satsar vi mycket tid på.”

Nätverk är dagens melodi enligt Fock. Inte bara personnätverk utan också expertis- och företagsnätverk som utnyttjas varje vecka. Rians tillväxt baserar sig på ett arbetssätt där man för varje projekt samlar de experter som behövs. Det är snabbare, lättare och kostnadseffektivare att fakturera firmor än rekrytera egen personal. Akronymen TTT (tulee töihin tarvittaessa, “kommer på jobb vid behov”) figurerar tätt på fältet.

”Att vara social, nyfiken och tycka om att möta folk, dela ut visitkort, bjuda på lunch, delta i branschens glöggfester och temaseminarier är mycket viktigare än skåpstädning. Och naturligtvis måste man verkligen gilla sitt jobb för att prestera goda resultat. En nöjd kund är trots allt den bästa reklamen” = PS. I denna spalt har vi under året följt med ett nygrundat bolag, Scentara. Grundarna Antti Pasila och Micke Paqvalén hade i början av året flera idéer och ambitiösa målsättningar. Trots ytterst grundligt förarbete blev år 2010 inte genombrottet för Scentaras doftlösningar, men ändå för en annan teknologisk lösning som, med ett större stöd från Tekes, lanseras vid årsskiftet. Ibland är allt på sin plats, men tiden ännu inte inne, varför det är viktigt att hela tiden arbeta med alternativa planer.

Å nr

sm fölellivent, kreativ Bm Pasolonerat intresse fi business ledartyp

Bm Ali, pålitli sm Hårt arbetande, ansvarsfull

Bm öjälvsåkerhet och -kännmedo mo Mälorlenteradoch Hal a Konstruktiv och meden posttiv attity a a a på alt kommunicera sntuallt naden oc allt känna kun

Utgiven i Forum nr 2010-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."