Utgiven i Forum nr 1973-13

FÅA får tågfärjsförbindelse

av Kai Finell Forum 1973-13, sida 26, 05.09.1973

Taggar: Orter: Hangö

Aldrig raka spåret till kontinenten, men…

FÅA får tågfärjsförbindels e FÅA har länge granskat förutsättningarna för en järnvägsfärjtrafik mellan Finland och den europeiska kontinenten. För drygt tre år sedan konstaterades att också västtyska transport- ” företag sysslade med liknande undersökningar.

e För att samordna planerna bildade FÅA tillsammans med H M Gehrckens i Hamburg och schweiziska Uniwaggon en forskningsgrupp för projektet. Som konsulter anlitades forskare vid schweiziska Batelle-Institut E V.

Parterna har nu bildat ett konsortium med en reguljär tågfärjsförbindelse Hangö — Travemände som mål. För projektets första skede har redan beställts en 6 000 tons järnvägsfärja plus cirka 500 omaxlingsbara järnvägsvagnar av två olika typer. Färjan väntas bli klar i slutet av nästa år, då man hoppas att också nödiga hamnanläggningar kan tas i bruk. FÅAs insats i första skedet är bara 25 9/o men i andra skedet — omfattande ytterligare en färja — som påbörjas 1976 och slutförs någon gång vid årskiftet 1977-1978 ökas det finländska rederiets andel till 50 “/o.

Den första färjan byggs i Tyskland på Rickmers Werft i Bremerhafen och får en lastkapacitet av 60 stycken 20 m långa heltäckta boggievagnar, alternativt 37 stycken, 27 m långa öppna ”tandemkopplade” 2-axlade godsvagnar.

Spårviddsväxling i Hangö

Vagnarna lastas ombord på tre olika däcksnivåer, alla utrustade med fem spår. Den sammanlagda spårlängden ombord blir drygt 1,3 km. All lastning och lossning sker via mellan däcket, som har hissförbindelse med övre och undre däcken. Spårvidden ombord blir mellaneuropeisk standard, dvs 1435 mm.

« Spårviddsändringen måste således alltid ske i Hangö, där en täckt omaxlingshall ska uppföras med plats för två vagnar samtidigt. Hallen får ett arbetsspår med dubbelprofilsskenor av specialtyp, passande för bägge spårvidderna. Skillnaden i spårvidd är närnligen inte så stor att man skulle kunna montera dubbla räler av standard skenprofil.

Vagnarna förses med lätt utbytbara boggies, alternativt vanliga hjulaxlar för de öppna godsvagnarna. Hydrauliska lyftbockar höjer upp den Jastade vagnen från arbetsspåret, så att vagnens avmonterade boggies eller hjulaxlar kan rullas bort och med traverskranar lyftas åt sidan till respektive lagringsspår, på vardera sidan om arbetsspåret.

Nya hjul med annan spårvidd lyfts därefter, med samma traverskranar, in på arbetsspåret för att rullas in under och fastmonteras på den väntade — fortfarande lastade — vagnen. Enligt uppgift lär samtidigt byte av spårvidd för två vagnar kunna avverkas på 20—30 minuter. Så snart en vagn är klar

Vänd!

M/S TågfärJa (projektets arbets namn). Längd: 150,0 m, bredd: 21,6 m, djupgående: 6,2 m, dödviktslastförmåga: 6000 t, spår vidd ombord: 1435 mm, sammanlagd spårlängd 1307 m, hu vudmaskineri: 2 x 10 000 hk (= 2 7360 kw), maxlmlifart: 20,5 knop (= 39 km/h), besättning: 24 man.

Beräknat tldschema: 30 h til sjöss, 8 h I hamn.

26

Forum 13/1973

Utgiven i Forum nr 1973-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."