Utgiven i Forum nr 1977-16

Får Finland jätteprojekt? Statliga garantier behövs

av Tore Ahola Forum 1977-16, sida 31, 26.10.1977

Får Finland jätteprojekt? Statliga garantier behövs

En i sitt slag unik speciallag har den 21 oktober avlåtits till riksdagen vid presidentföredragningen.

Ifall riksdagen går med på att bevilja statliga finansieringsgarantier, är Finland med goda möjligheter med i den internationella tävlan om byggandet av Saudi-Arabiens — och världens största friidrottsstadion i Rijad. Projekte vore det största i Finlands historia — värdet av affären uppgå till ca 4 miljarder mark.

y—»” På finländskt håll fick man vid årsskiftet via London reda på, att det fanns möjligheter att delta i den offerttävlan som utlysts angående byggandet av stadion i Rijad. En engelsk arkitektbyrå hade segrat i planeringsskedet -— nu gällde det att finna förverkligarna. I största hast har sju finländska företag grundat sammanslutningen Finnstadium. Intressenter är Rauma-Repola, Oy Lohja Ab, OMP-yhtymä, Polar-Rakennus, Teräsbetoni Oy, Ingenjörsbyrån Vesi-Pekka samt Arvo Westerlund Oy. På rekordtid genomfördes planeringsarbetet och kostnadsberäkningarna — offerten har inlämnats den 31 maj. 40 personer har varit delaktiga av projekteringsarbetet. Det som nu behövs är statliga garantier för projektet. De saudi-arabiska lagarna kräver, att entreprenören kan ställa fulla garantier för att projektet verkligen kan ros i hamn. Finlands bankväsen kan omöjligen ensamt stå för dessa garantier — stäten måste träda emellan. Vid presidentföredragningen den 21 oktober har därför avlåtits en lag, unik i sitt slag, därför att den gäller ett enda specialprojekt. Det fanns inte tid till att vänta på reformen av den allmänna exportgarantilagen. Finnstadium tävlar idag med fyra internationella konkurrenter om att få affären. De statliga garantierna är därför av avgörande vikt för att inte de två miljoner mark som hittills lagts ner på planeringsarbetet, skall gå till spillo.

Projektet har en stor betydelse för sysselsättningssituationen i Finland. Det har beräknats, att enbart vid Rauma-Repolas fabriker i Mäntyluoto kommer ettusen personer att kunna garanteras arbete i ett års tid. Ifall projektet förverkligas av Finland innebär det en satsning av 2000 personarbetsår.

Rent tekniskt är Rijad-stadion unik i sitt slag. Byggnaden domineras av

FORUM 16/7 en enorm, 221 meter hög stålbåge, vilken har både en funktionell och en symbolisk betydelse. Stadion blir inte bara Saudi-Arabiens centrala friidrottsplats — den skall också utgöra ett monument över landets roll som den muselmanska världens medelpunkt och dess rikaste stat. Stadions totala areal uppgår till 55 hektar. Den övertäcks av världens största av stålvajrar uppburna tak — 13 hektar till utsträckningen. På bågens högsta punkt skall inrättas utsikts- och restaurangutrymmen. Hissar liknande alpina linbanor skall inne i den uppbärande bågen frakta passagerarna upp i höjden. Det kan nämnas, att bågens höjd är tre gånger större än stadiontornet i Helsingfors.

Den kungliga familjen får givetvis egna utrymmen, inredda i marmor och förgyllt aluminium. En moské för 750 personer skall tillfredsställa besökarnas andliga behov.

Denna enorma idrottsanstalt skall levereras enligt ”nycklarna i handen”-principen. Efter överlåtande skall den stå klar för alla slag av friidrottsevenemang. De finländska offertgivarna uppger, att det nu kommer att ta 6—9 månader innan de saudiarabiska myndigheterna avgör, vem som på basen av fortsatta förhandlingar skall få ta hand om projektet. Ovärdeliga referenser vore det för Finland, ifall Finland utsågs till entreprenör, säger offertgivarna hos oss. Saudi-Arabien ställer ingen arbetskraft till förfogande — entreprenören förväntas stå för även den detaljen. Entreprenören skall även uppföra bostäder och sociala utrymmen för arbetskraften; man har beräknat att bygget kommer att sysselsätta 1600 personer när aktiviteten är som störst. Eftersom man inte tror på möjligheten att få en såpass stor arbetsstyrka ner till Arabien, måste man tillgripa anställande av utländska arbetare. I detta nu har blickarna framför allt riktats mot SydKorea. Givet är, att ett genomförande av ett projekt av denhär storleksklassen — det största i Finlands historia — innebär stora beställningar till finländska underleverantörer. Köparen har meddelat, att 25 procent av priset, dvs ca 1 miljard mark, kommer att betalas i förskott. Härefter sker betalningen anefter som byggnadsarbetet framskrider. ”En väloljad affär”, skämtar man bland offertgivarna. OO Tore Ahol jam

Mittbågen på stadion i Rijad kommer att resa sig tre gånger högre än torne på Helsingfors Olympiastadion.

31

Utgiven i Forum nr 1977-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."