Utgiven i Forum nr 2021-08

Feta politiker ger en vink om landets korruptionsnivå

av Johan Svenlin Forum 2021-08, sida 28, 21.10.2021

Taggar: Teman: korruption

VETENSKAP

Feta politiker ger en vink om landets korruptionsnivå

Ministrarnas midjemått kan visa graden av korruption i hela landet. Pavlo Blavatskyy, professor i ekonomi, har analyserat ministrar i 15 postsovjetiska länder och hittat belägg för att en regerings samlade BMI korrelerar med vedertagna korruptionsindex.

JOHAN SVENLIN TEXT x Pandoradokumenten avslöjade i början av oktober än en gång att det finns politiska makthavare som placerar hemliga penningtillgångar i skatteparadis. Denna gång hörde Tony Blair, Tjeckiens premiärminister Andrej Babis och Jordaniens kung Abdullah II till de misstänkta skattesmitare som hamnade vid skampålen, detta efter att 11,9 miljoner läckta datafiler analyserats av journalistnätverket ICIJ.

Det finns dock enklare sätt att identifiera politiska ledare som, vid sidan om den dagliga maktutövningen, skor sig på skattebetalarna och fifflar undan pengar till utlandskonton. Det hävdar i alla fall Pavlo Blavatskyy, professor på Montpellier Business School.

I september belönades han med ett Ig Nobel-pris för sin forskningsrapport Obesity of Politicians and Corruption in Post-Soviet Countries. Ig Nobel är alltså det årliga evenemanget där udda forskningsprojekt uppmärksammas under humoristiska former.

Ansiktet säger allt. I rapporten konstaterar Blavatskyy att korruption är svår och ibland direkt livsfarlig att avslöja. I Kina beräknades under 2010-talet graden av korruption bland offentligt anställda utifrån antalet schweiziska lyxklockor som förtullats in till landet. Sedan dess har antikorruptionsaktivism på sociala medier fått myndigheter att dra öronen åt sig och presenter i form av lygklockor hanteras numera mera diskret än tidigare i maktens korridorer i Mittens rike.

Den mest vedertagna mätaren är Transparency Internationals årliga Corruption Index

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 82021

IB Korruption förgiftar samhällsfunktioner i hela världen och inga länder är helt fria. Ekonomiprofessor Pavel Blavatskyy visar att länder med överviktiga regeringar ligger illa till i internationella korruptionsrankingar.

List, men enligt Blavatskyy finns det problem även med TI:s metod att samla data. TI:s studier bygger på intervjuer med invånare i olika länder och subjektiva uppfattningar om korruption påverkas av intervjupersonens omgivning, framhåller Blavatskyy. Han väljer att ta sig an problemet med hjälp av en objektiv mätare, Body Mass Index, BMI.

Hälften kraftigt överviktiga. I sin studie har han samlat in och analyserat 299 porträtt av ministrar som under 2017 satt i regeringar i 15 postsovjetiska länder. De utvalda länderna var Armenien, Azerbaijan, Belarus, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan. Urvalet av länder motiveras med att korruption är ett utbrett problem i området, inte minst i Uzbekistan, Tadzjikistan och Turkmenistan som ligger på platserna 157, 161 och 167 av 180 länder på TI:s ranking från 2017.

Utifrån porträtten gjorde Blavatskyy dataanalyser och fick fram ett sannolikt BMI för varje politiker. Han medger att metoden inte ger ett fullständigt tillförlitlig BMI-tal, men eftersom en korpulent politiker förmodas vara minst lika hemlighetsfull med sitt BMI som med eventuella korruptionspengar, får de lovatt duga. Algoritmerna visar att 96 av 299 ministrar, det vill säga 32 procent, har BMItal mellan 35 och 40 och därmed definieras som kraftigt överviktiga enligt BMI-skalan. Cirka hälften av de uzbekiska, tadzjikiska och ukrainska ministrarna placerade sig i fetmaklasserna två och tre, alltså grav övervikt. Endast tio ministrar, eller 3 procent, höll sig inom 18,5-25 på BMI-skalan, vilket definieras som normalvikt. Ingen av de undersökta ministrarna beräknades vara underviktig.

Tas med en nypa salt. Blavatskyy konstaterar i studien att det beräknade BMI-mediantalet hos de undersökta regeringarna korrelerar starkt med andra gängse korruptionsmätningar, däribland TI:s ranking och Världsbankens Worldwide Governance Indicator.

”Resultatet visar att fysiska egenskaper, som BMI, hos politiker kan användas som riktgivande variabler för politisk korruption när det saknas andra mätningar, till exempel på lokalpolitisk nivå”, skriver han.

Nåja, man ska nog ändå vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser om enskilda personers korruptionsbenägenhet utifrån deras kroppsform. Kanske när Blavatskyy får ett riktigt Nobelpris kan vi börja analysera BMI i kommunfullmäktige.

Utgiven i Forum nr 2021-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."