Utgiven i Forum nr 2021-08

Hyra eller leasa bilen?

av Johan Hultkrantz Forum 2021-08, sida 13, 21.10.2021

Taggar: Teman: bilar

Johan Hultkrantz är spar- och placerings Hyra eller leasa bilen ”Jag hyr bil på semestern och leasar bil hemma i Finland”. Det är välen rätt så vanlig tanke, som förviss fortfarande har ett uns av sanning i sig. Men koncepten hyra och leasa har börjat glida in i varandra, inte bara språkligt så att orden betyder ungefär samma sak, utan även tidsmässigt.

Tidigare har man med hyrbil avsett korta perioder och med leasingbil långa perioder på 3-4 år. Det som skett de senaste 2-3 åren i Finland är att man som privatperson kan leasa också på så kort tid som 6 månader. För bara 2-3 år sedan var det enbart företag som kunde leasa och då var minimitiden tre eller fyra år. Det är anledningen till att allt fler väljer dessa uppläggi stället för att köpa en ny eller begagnad bil. Traditionellt tänker man att man hyr bil för ett veckoslut eller en vecka, men fler och fler företag hyr ut bilar också på längre sikt; vanligtvis en månad i taget. Man kan alltså hyra en bil för ett halvår, så tidsmässigt glider hyr- och leasingkoncepten faktiskt in i varandra.

I väntan på billigare elbil. Bakgrunden till att man inte vill köpa och äga sin bil är ofta att man inte vill binda några pengar i bilen, i kombination med att man inte är säker på vilka körbehov man har. Vissa upplever att utvecklingen av nya bilar går så snabbt framåt att det är bättre att välja en kortsiktig lösning i väntan på att det blir billigare att till exempel köpa en elbil.

Leasar du eller hyr en bil kan det kosta så lite som 10-12 euro per dag inklusive en begränsad mängd kilometer, den lagstadgade trafikförsäkringen, Kasko samt 24 procent moms. I vår familj har vi testat många olika koncept de senaste två-tre åren och jag trodde spontant att det är ungefär samma sak att hyra och att leasa. Men jag har kommit fram till att det finns väldigt stora skillnader mellan det som på finlandssvenska kallas för privatleasing (korttidsleasing är benämningen i Sverige) och hyrbil. Här nedan kommer de största och viktigaste skillnaderna 1) En leasingbil är på minst 6 månader men vanligtvis minst 12 månader, hyr du en bil på lång sikt är det på minst en månad.

  1. Med en hyrbil kan du köra betydligt fler kilome mäklare i Helsingfors.

ter än med en leasingbil. En vanlig standard för leasingbil är 10 000 kilometer per år vilket innebär bara 27 km per dag i medeltal. Om gränsen överskrids kostar det 20 cent per kilometer. För hyrbilar kan det vara fria kilometrar, och om det finns en begränsning kan det handla om 2 000-3 000 kilometer per månad eller 70-80 kilometer per dag i medeltal.

  1. I hyrbil ingår fordonsskatten i hyran vilket inte är fallet med leasingbil. Dessa tre punkter är de främsta fördelarna med att välja hyrbil.

  2. Med en hyrbil är standarden att du endast kan köra i Finland. Någon bilsemester till Estland eller Sverige kommer inte på fråga.

  3. Självrisken för försäkringen, om något skulle hända, är betydligt lägre för leasingbilar, normalt 250 eller 500 euro. För en hyrbil kan det vara runt 1 000 euro. Det kan bli dyrt om olyckan är framme. Ett exempel som hände mig i vintras var att det föll snö och is från taket direkt på bilen. Det kändes surt att punga ut med 1000 euro trots att man inte har gjort något fel.

  4. En leasingbil är i ditt namn vilket gör att det är smidigare att få en boendeparkering.

  5. Med en leasingbil får du två bilnycklar, för hyrbil är standarden en bilnyckel.

Bilarrangemang enligt behov. Sammanfattningsvis kan man inte säga att det ena upplägget skulle vara bättre eller sämre än det andra; det handlar om vilka behov man har. Önskar du köra mycket under en kort tid, till exempel på sommaren, så är hyrbil en klockren lösning. Önskar du ha tillgång till bil under längre perioder men dina avsikter är att i medeltal köra cirka 800 km per månad så är leasingbil en optimal lösning. Har man väl genomfört grundperioden på 6-12 månader med sin leasingbil så rullar avtalet på en månad i taget och då kan det ju upplevas tämligen flexibelt. Sedan finns det också andra alternativ som är mer kostnadseffektiva för dem som kör sporadiskt inne i städerna. Då kan det vara värt att testa bilpool.

Det är utmärkt att det finns olika alternativ dels till att köpa bil men även olika alternativ som ger tillgång till en bil. För många är tillgången till bilen viktigare än att äga den. m

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 82021

Utgiven i Forum nr 2021-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."