Utgiven i Forum nr 1991-10

Finland leder årets Antarktis-expedition

av Ragnhild Artimo Forum 1991-10, sida 24-25, 29.08.1991

Taggar: Orter: Antarktis

”Kyligt” nordiskt samarbete:

Finland leder årets Antarktis-expedition

Text: Ragnhild Artimo

På Aranda för två iår sedan med Akademik Fedorovs frakthelikopter typ M18 i stället för med bandvagnarna, som finns på Nordenskiöld Base för landtransportbehov. Tidtabellen för expeditionen ser ut såhär: Akademik Fedorov, som de senaste månaderna utrustats och förberetts för färden, startar från sin hemhamn Leningrad 2 oktober. I Helsingfors lastas material ombord 3—5 oktober, i Göteborg tas den svenska och norska utrustningen ombord 9—11 oktober, varefter fartyget sätter kurs på Montevideo, där man räknar med att fa ombord de ditflugna forskarna och teknikerna 4—7 november. Nordenskiöd Base och Troll, eller rättare deras ”hamnar” vid isranden, hoppas man anlöpa mellan 18 november och 4 december. Sedan etablerar sig teamen på respektive stationer och tar itu med de olika forskningsprogrammen

Aboa, Wasa och Troll blir bebodda i vinter. Finland leder logistiskt årets nordiska Antarktis-expedition som samtidigt markerar trettioårsjubileum för Antarktis-fördraget. Aboa, Wasa och Troll är de finska, svenska och norska baserna på kontinenten. Starten går från Helsingfors i början av oktober med Rauma-Repola-byggda Akademik Fedorov.

inland slog ner sina nationella For på Antarktis vinter 1988—089 då forskningsstationen Aboa sattes upp i Vestfjella-området, Drottning Mauds Land, bara ett rejält stenkast från svenska stationen Wasa. Följande vinter, 1989—90 gjordes den första finska expeditionen till Antarktis med Havsforskningsinstitutets fartyg Aranda. Senaste vinter företogs ingen expedition.

Men i vinter har Finland alltså det logistiska ansvaret för den gemensamma expeditionen och står för den kostnadsbiten — vilket i sin tur betyder att Finland därmed ”inlöser” rätten att utan kostnader delta i senare expeditioner där Sverige och Norge är ”värdar”. Att poola kostnaderna på detta sätt har visat sig effektivt och meningsfullt.

”Trinordisk” drive

Sverige och Finland med basen Nordenskiöld Base — minibyn beståend 2 av svenska stationen Wasa och finska stationen Aboa — har redan antartiska samarbetstraditioner bl a från etableringssäsongen, Norge är ny i konsortiet och Troll. den norska stationen, ligger en bra bit från Nordenskiöld Base, ca 250 km längre fram. räknat mellan landningsplatserna vid isranden.

Det sovjetiska forskningsfartyget Akademik Fedorov, byggt av Rauma-Repola för arktisk-antarktiska institutet i Leningrad, är cirka två och en halv gånger längre och dubbelt bredare än Aranda och har alltså en försvarlig lastkapacitet. Det behövs också: förutom forskarna och den tekniska personalen är det en bussig bulk teknisk utrustning för forskningsarbete och kommunikation som skall med, inklusive två helikoptrar typ McDonnell Douglas” Hughes 500 E för expeditionen.

Denhär gången sker merparten av frakterna från isranden till baserna

Foto: Finnar — och den tekniska service stationerna kan behöva. Teamen plockas upp för återfär 16—25 februari 1992, och bör nå Montevideo 6—9 mars för återflyget hem.

Forskning och underbåll

Ledare för årets expedition är professor Jaakko Siivola vid Helsingfors universitets geologiska institution, som var med också på den första expeditionen. Second in Command är läkaren Unto Taitto, Satakunta artilleriregemente, som blir Aboas läkare. Teamet på Aboa består vidare av Ebbe Nyfors (radio och elektronik), Mika Räisänen och Arto Luttinen, Helsingfors universitet, och Henrik Grind, Åbo Akademi, som under Siivolas ledning skall arbeta med geologi. samt Jorma Jokela och Heikki Virtanen, Geodetiska institutet, som handhar det geodetiska forskningsarbetet.

Marinbiten blir mindre än för expeditionen som gjordes med egna Aranda: DI Seppo Kivimaa kommer att utföra istekniska mätningar ombord på Akademik Fedorov, och Jouko Launiainen och Kalevi Rantanen kommer att svara för ett marinmeteorologiskt forskningsprogram som ä 10/1991 FORU direkt fortsättning på ett som inleddes säsongen 1989—90.

Utöver expeditionsledare Stivola är också Luttinen, Grind, Kivimaa. Launiainen och Rantanen veteraner från Aranda-resan för två år sedan.

Totalt kommer denna vinters expedition att inkludera ett tiotal forskningsprojekt: det slutgiltiga programmet finslipas som bäst vid de institutioner som är engagerade i Finnarp 1991. Årets expedition har en budget på runt 8,5 Mmk, varav hälften bokförs på år 1991 och hälften 1992.

Polarprogram på agendan

Finland stärker polarprofilen. Ett led i den policyn är att Polarkommissionen. som tillsattes 1987, och sorterar under handels- och industriministeriet. i början av detta år har ersatts av Polardelegationen. Ordförande för det nya organet är (liksom för Polarkommissionen) Bo Göran Eriksson. konsultativ tjänsteman vid HIM — och en av de kandidater som nämnts i kannstöpningen om kanslichef Bror Wahlroos efterträdare.

Rauma-Repola-byggda Akademik Fedorov skall föra utrustning och teamen till

Antarktis i vinter.

Foto: Finnarp

Aboa, den finska forskningsbasen på Antarktis.

— Polarkommissionen tillsattes i tiden med uppgift att förbereda och köra igång Finnarp, eller i full text Finnish Antarctic Research Programme, säger Bo Göran Eriksson. — Polardelegationen har en bestående funktion som ett permanent rådgivande organ och signalerar klarare våra antarktiska och arktiska intentioner i internationella kontakter.

Polarkommissionens verksamhet är uppspjälkt på två huvudområden. Forskningssektionen leds av Havsforskningsinstitutets överdirektör, professor Pentti Mälkki. och miljösektionen av Olli Paasivirta. biträdande avdelningschef vid miljöministeriets miljövårdsavdelning.

— Som ett led i en målmedveten

Nytt nationellt polaroxgan är Polardelegationen, med Bo Göran Eriksson som ordförande. I höst får Finland också det första polarprogrammet.

polarsatsning skall Finland få sitt första polarprogram på samma sätt som tidigare utarbetats ett nationellt rymdprogram, säger Eriksson. — Det är redan under arbete, och blir till sin natur en långsiktsplan för våra målsättningar i det arktiska och antarktiska forskningsarbetet. Programmet skall bli klart detta år.

Också ett nordiskt polarforskningsprogram håller på att utarbetas av Nordisk forskningspolitisk råd i Köpenhamn. - Polarkommissionen vid AIM har nyligen tagit del av förslaget till detta samarbetsprogram för åren 1993—97.

— Initiativet är mycket positivt med tanke på de planerade gemensamma aktiviteterna. säger Eriksson. — Genom sammanslagning av funktionerna och vettig koordinering kan resurserna fokuseras på områden som gemensamt upplevs viktiga. Framför allt ger ett samnordiskt program möjlighet att spara kostnader inom logistiken. 25

Utgiven i Forum nr 1991-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."