Utgiven i Forum nr 1992-10

Finnair bryter med SAS - Leder nyförlovningen till priskrig?

av Christian Schönberg Forum 1992-10, sida 24, 27.08.1992

Taggar: Bolag: Finnair Teman: flygande

Finnair ryter med SAS

Leder nyförlovningen till priskrig?

Text: Christian Schönberg

Jäsningsprocessen inom flygnäringen fortgå r. I avregleringens årtionde söker flygbolagen med alla medel bästa möjliga utgångsläge på väg mo ljusare tider.

Finnair som haft uppenbara svårigheter att hitta en partner i vars sällskap man inte behöver riskera att hamna i underläge har nu lyckats. Återstår att se om den nya förlovningen håller.

LÄ ven det sista bandet mellan

SAS och Finnair klipptes a när förlovningen mellan det finska statsbolaget och den svenska uppstickaren Transwede nyligen eklaterades. Också tidigare försök att samordna nordiska flygintressen har stupat på att Finnairs målsättningar i så hög grad avvikit från de övrigas intentioner. Den nya konstellationen lägger alla gamla modeller på hyllan vilket direkt leder till en skärpt konkurrenssituation i hela Norden. Inte ens ett regelrätt priskrig är uteslutet. SAS får nu vänja sig vid den något ovana situationen att slå till från underläge eftersom Finnair och Transwede (”Finnswede”?) redan arbetat länge på en gemensam strategi.

Vi blev inte tillfrågade

På SAS-kontoret i Helsingfors säger man sig inte vara överraskad av att Transwede och Finnair fördjupar samarbetet, som ju på den tekniska sidan startade redan i början av 80-talet. Däremot förvånar man sig något ÅNEEENEEEEEEO Marknadsföringsdirektör Tom Karlsson anser den personliga kreativiteten vara A och O när det gäller anpassningen i ett tufft konkurrensklimat.

över påståendet att en av delorsakerna till samarbetet skulle ha varit att Transwede i jämförelse med SAS kunde bjuda fördelaktigare inrikespriser inom Sverige.

— SAS blev nog inte ens tillfrågat, kommenterar marknadsföringsdirektör Tom Karlsson. Efter det Finnair sade upp samarbetsavtalet med SAS har det stått klart för oss att bolaget söker nya vägar. Vi har nog inte tagits på säng utan jobbar vidare enligt våra egna schabloner. Men nyheten klarlägger givetvis situationen. Men, eftersom Finnair har monopol på all inrikestrafik i Finland kan SAS inte sluta motsvarande samarbetsavtal med någon konkurrent, eftersom en sådan inte existerar.

Inaktiva får det svårt

I första hand planerar det nya konsortiet ett gemensamt trafiknät där Transwede skall sköta matningen av Finnairs internationella trafik i Sverige. Enligt uppgift kommer det nya samarbetet at ge Transwede ett omedelbart tillskott på 1 000 passagerare per månad.

Hur ser SAS:s motattack ut? Kan det bli fråga om priskrig — Visserligen är det fullt möjligt att Finnairs agerande kan utgöra starten till ett priskrig, vilket jag nog ändå inte riktigt vill tro på, säger Karlsson. Vårt bästa vapen är en aggressivare marknadsföring för att nå ut med budskapet att vi trots allt har en bättre produkt att erbjuda. Dessutom blir ju livet intessantare och mera utmanande när konkurrensen skärps. De inaktiva kommer framgent att få det svårt medan de innovativa och energiska kammar hem vinsten.

SAS har redan fått fotfäste i såväl Åbo som Tammerfors och önskar givetvis vidareutveckla verksamheten, vilket inte hör till de lättaste uppgifterna i det ”protektionistiska” Finland. SAS vill självfallet inte tala om bromsningsaktioner, men ett allmän kännt faktum är att myndigheter i intimt samarbete med monopolföretag har (om de så vill) otaliga möjligheter att ”lagligt” avvisa utsocknes försök att få fotfäste på den egna skyddade marknaden.

Östflyget expanderar

I takt med att utvecklingen inom det forna östblocket avancerar, ökar också kraven på bättre flygförbindelser till och från de nordiska länderna. SAS flyger redan i dag 39 turer veckoturer till olika destinationer i öst. Stockholm och/eller Köpenhamn fungerar som nordiska baser inom sektorn. Premiärturen på den senast öppnade flygrutten mellan Köpenhamn och Kiev i Ukraina gick den 19 augusti. Rutten flygs för närvarande tre gånger per vecka och utökas till fyra på senhösten.

På frågan om SAS möjligen har konkreta planer på att mellanlanda i Finland på väg österut och därigenom försöka lägga press på Finnairs agerande, är svaret entydigt NEJ. Det skandinaviska bolaget räknar med att trafiken exempelvis på de sydligare baltstaterna kan skötas minst lika bra via Stockholm eller Köpenhamn. 9

Intern kritik mot strejkande

Den senaste olovliga strejkaktionen bland SAS” kabinpersonal, i anslutning till fusionen med Linjeflyg, kostade bolaget 64 miljoner kronor i direkta pengar. Hur många miljoner SAS förlorar extra på att tidigare trogna flygresenärer nu vill straffa bolaget för de olägenheter strejkdagarna skapade, är svårt att greppa. Men också innanför murarna jäser det. SAS-personalen i Finland anser det i och för sig vara tragiskt att en del arbetsplatser går förlorade när SAS och Linjeflyg går samman, men tror inte att situationen blir bättre av att strejka sönder hela verksamheten. En insändare i den gemensamma = personaltidningen ”Inside” visar klart på vems sida man ställer sig i konflikten. ”Medan vi andra töjer på varje slant, låter de strejkande tiotals miljoner gå upp i rök varje dag. Man har talat om vem som är SAS” mest lojala personalgrupp. Vi påstår att det är SAS” utlandsorganisation, som kör på fälgarna för att försöka rädda några kastanjer ur den eld som ideligen flammar upp i Skandinavien, påtänd av kortsynta, olagliga handlingar” L 10/1992 FORUN

Utgiven i Forum nr 1992-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."