Utgiven i Forum nr 1992-11

Finnair går sin egen väg och räds varken fan eller bofinken

av Christian Schönberg Forum 1992-11, sida 10-11, 17.09.1992

Taggar: Bolag: Finnair

Finnair går sin egen väg och räds varken fan eller bofinken

Text: Christian Schönber Århundradets depressionsvåg har svept mängder av företag ned i konkursträsket. Minst lika många står fortfarande med ena foten i graven och den andra på kanten, som just håller på att ge efter för klackens tyngd. En del halvdöda företag har köpts upp eller räddats av fusioner.

vregleringen av flygtrafike skapade ett liknande scenari i USA och nu följer Europa efter. Till och med japanerna dras in i den aktuella krisen. Marknaden översvämmas av flygbolagens samarbetsoch fusionstrevare och kampen, i synnerhet på Nordatlanten, kommer att bli skoningslös. Ännu för ett år sen, efter Gulfkrigets slut, trodde de flesta att en uppgång var i sikte. Men, så man bedrog sig. Ingen ljusning kan ännu skönjas, lönsamheten är överla urusel och alla planerar frenetiskt för att skapa garantier för överlevnad på kommande helt avreglerade marknader. SAS, Swissair, Austrian Airlines och holländska KLM bör till de europeiska flygbolag som flitigast figurerat i sammanhanget, men också Finnair har varit med på ett hörn, närmast för att testa samarbetsbasernas hållbarhet.

Det finländska statsbolaget som ju inte heller har det så fett för närvarande, deklarerar emellertid att man tagit

Lufthansas och Finnairs samarbete har medvind: man upplever kulturella likhe ter i tänkesätt och handlingsmönster.

1 lärdom av den senaste tidens erfarenheter, och numera tar klart avstånd från alla tankar på längre gående samarbete som riskerar inkräkta på bolagets integritet och möjligheter att själv staka ut sin kurs.

Dödfödd allians

Finnairs koncernchef Antti Potila är fast besluten att lotsa bolaget genom sviktande marknader och den totala avregleringen i Europa, med egen profil, strategi och marknadsföring. Samröret med Swissair och Anstrian Airlines är ett minne blott och efter den nyss eklaterade förlovningen med svenska Transwede är också banden till den tidigare skandinaviska samarbetspartnern SAS numera helt avklippta.

— Då SAS-basen Jan Carlzon i tiden inspirerade oss att gå med i samarbetet lockades vi av tanken på de fördelar som kunde uppnås vid samordning av trafikplanering och marknadsföring, och det lät ju bra då medger Antti Potila. Nu, med facit i hand vet vi att konceptet inte hade en chans att lyckas. I vår minoritetsposition hade vi riskerat bli ett matarbolag utan eget inflytande.

En av orsakerna till misslyckandet ligger enligt Finnair på det företagskulturella planet, där SAS de facto skiljer sig markant från sina partners sätt att resonera. SAS är enligt Potila alltför amerikaniserat för att på ett naturligt sätt passa in i den finnairska företagskulturen.

| Lufthans trygg partner

Många företagsledare inom olika branscher har framhållit att tyska och finländska bolag har lätt att samarbe | ta. Man upplever kulturella likheter i tänkesätt och handlingsmönster. Finn air och Lufthansa utgör inga undantag från regeln.

— Lufthansas invit till närmare samarbete, som lades fram för rätt länge sen, var vi tvungna att backa på grund av att vi hade bundit upp os 11/1992 F RU med SAS, Swissair och Austrian Airlines, säger Antti Potila med beklagan i rösten. Men när det äventyret gick i kras kontaktade vi tyskarna, som hälsade oss välkomna. Det smidiga samarbetet fungerar perfekt och underlättas av att parterna är endast två till antalet. När dessutom våra marknadsandelar har gått upp har vi ingen orsak att ångra steget.

Finnair flyger för närvarande till 6 destinationer i Tyskland och har planer på att ytterligare utöka flygningarna, allt i bästa sämja med Lufthansa.

Finnairs koncernchef Antti Potila vägrar ansluta sig till PB (pessimisternas brödraförbund). Han anser att Finnair trots kommande problemtider även på sikt kan behålla sin status som fristående bolag.

Ett visst samarbete mellan bolagen till och med på tyska inrikesrutter har aktualiserats.

H:fors stärker sin ställning

Trots att den europiska flygmarknaden är nervös och alla sneglar på varandra, säger koncernchef Potila sig inte vara alltför orolig för Finnairs ställning i Finland.

— Alla planerar för sin framtid, det är klart, men jag tror faktiskt inte att Finland med sitt begränsade passagerarunderlag kommer att vara tillräckligt intressant för att locka nya flygbolag att etablera sig här.

På sikt är Potila optimist.

— I takt med att förändringarna i de forna öststaterna avancerar, och den ekonomiska ställningen i Ryss land stabiliserats, förvandlas Helsingfors till ett nytt centrum i Nordeuropa, vilket stärker vår roll i avsevärd grad. Samtidigt är kostnadsnivån i vår huvudstad på väg ner, vilket tillsammans med vår höga hotellkapacitet gör staden till en naturlig samlingsplats mellan öst och väst.

Finnair räds tydligen varken fan eller bofinken, vilket i klartext betyder att man inte ser några problem varken när det gäller kommande konkurrens eller den pågående avregleringen av flyget.

— Den rådande depressionen är däremot ett verkligt problem. inte bara för oss utan även för alla andra inblandade, avrundar koncernchef Antti Potila sin filosofiska betraktelse av Finnairs position i flygavregleringens oroliga tidevarv.

Utgiven i Forum nr 1992-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."