Försenad 5G-auktion planeras nu till oktober

10.02.2020

Svenska Post- och Telestyrelsen PTS har nu beslutat om att 5G-auktionen ska hållas tisdagen den 13 oktober.

En nyhet är att den öppnar för fyra operatörer, vilket innebär att norska Telenor har ökat  hopp om att vara med vid sidan om de stora inom 4G  börsnoterade Telia och Tele2  samt Tre (som ägs av Hongkongbolaget Hutchinson 60 procent och Wallenbergarnas Investor 40 procent). Beslutet innebär att förseningen med flera månader på grund av ny lagstiftning av ”säkerhetsskäl” nu är undanröjd. Den  skapade starkt missnöje inte bara bland operatörerna utan också hos framtida användare i svensk industri.

De stora operatörerna samverkar ofta i  gemensamma nätbolag, vilka dessutom hyr ut nätkapacitet till en rad små operatörer.  Med fyra olika nät ökar möjligheterna för världsledande Ericsson och Nokia att sälja ännu mer utrustning.

Henric Borgström text

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."