Fritide säljer strålande modegrejor ger lagerproblem

Forum 1974-09, sida 08-09, 15.05.1974

Taggar: Personer: Peter Tallberg Teman: handel

— Vad menar du med fritidsindustri? | Det frågade Peter Tallberg genast helt logiskt när vi ville h ett affärsmässigt samtal om fritid med honom.

Ja, vad? Det finns mycket man kan göra på fritiden. Titta på TV till exempel. Eller läsa. Sova. Saker som alla gör — men sällan uppger som ”specialintresse” i Vem och vad…

Vi ringade därför in fritidsbegreppet på följande sätt: En sysselsättning som vanligt folk, inte bara idrottsmän, utövar för nöjes skull, som innefattar ett motionsmoment och som förutsätter redskap. Vi förutsatte vidare attiraljer av lite dyrbarare slag — inte bara pilkastningsgrejor.

Kvar på listan blev då segling och annan båtsport, ridning, skidåkning av olika slag, skytte och jakt, cykling, joggning, camping, i viss mån sommarstuga och trädgård. Bilar konstaterades trots begreppet ”sportbil” vara mindr befrämjande för konditionen. Och rent affärsmässigt är simning en förfärligt dålig hobby — såvida man inte utveckla det och blir dykare.

Peter Tallberg, 36, ekonomiemagister, vd för Julius Tallberg Ab från och med den 1 januari 1976. Vill ha ”allt färdigt” när han tillträder. Lägger om organisationen enligt den amerikanska administrationsprofeten = Likert. Fjorton av de högsta medarbetarna går för närvarande på kurs. Det blir en ny företagsledningsstil, grupparbete, medarbetarinflytande.

Är mån om att poängtera vikten av professionell företagsledning också i familjeföretag. Julius Tallberg har bla redovisat helt öppet för dolda lagerreserver i sin årsberättelse sedan år 1970. Aktierna ligger visserligen huvudsakligen inom släkten, men den är stor och aktiestocken är de facto utspridd på 130 händer. Nackdelen med dessa ägoförhållanden är att den starka tillväxten blir svår att finansiera. Det skulle, beräknar Peter Tallberg, för tillfället behövas ett tillskott i aktiekapitalet om 6—7 miljoner mark.

Fritidsindustrin, som behandlas här, är endast en liten del av Tallbergs hela verksamhet, cirka 3 procent totalt, men då räknar man bort partiförsäljningen till andra detaljhandlar. Byggnadsstålet är viktigaste sektorn och växer supersnabbt. ”Nästan så man skäms” säger Peter Tallberg. Han är oavbrutet på resa, söker stål överallt, Japan, Australien, Italien.

RE Å

Forum 9/74

Tallberg går in för exklusiv fritidslinje

Fritid säljer stråland modegrejor ger lagerproblem

Med alla begrepp sålunda utredda förklarar sig Peter Tallberg klar för drabbning. Han lägger nära till hands att prata fritidsindustri med, Blivande verkställande direktör för Julius Tallberg Ab med expanderande moderniserad fritidsavdelning, och ”fritidare” mer än de flesta, olympiaseglare och flitig squash-spelare.

— Hur säljer fritid, Peter Tallberg — Fritidsutrustning säljer strålande. Medan vår genomsnittliga tillväxt senaste år var drygt 43 procent, ökade detaljhandelsförsäljningen, oberoende på avdelning på fritidssidan medan etthundra och tvåhundra procent. Betydligt mer än annan försäljning också på den ganska ojämna detaljhandelssidan. Vi omsatte 4 miljoner på sportartiklar i fjol, 20 miljoner på fritidssidan som helhet.

F: — Beror ökningen på bättre marknadsföring eller ökat allmänt intresse för fritid?

PT: — Både och. Kondition är populärt. Men vi har ju förnyat oss också. Vi lägger inte så mycket på reklam, senaste år drygt en procent på omsättningen medan vår totala reklambudget är en och en halv miljon. Det är mera direktskyltning vi gått in för.

F: — Och den är onekligen fräsch. Varifrån kom alla de roliga namnen: Juliana för husgeråd, Sunside och Seaside för sporten och lIronside för järnavdelningen?

PT: — Juliana kom först. Namnet skulle associera till vårt egentliga namn och ändå vara feminint. Vi tyckte det var för invecklat för kunden att tänka: nu går jag till järnhandlaren Julius Tallberg för att köpa en kaffekopp.

Forum 9/7 — Ironside var en direkt översättning av det internt använda ”järnsidan”. Och så råkade den populära tv-serien köras samtidigt. Sunside och Seaside gav sig sedan nästan automatiskt.

F: — Varför inte ett helt fritidsvaruhus med det samma?

PT: — Vi tänkte på alternativet billighetslinje, bilvaruhus. Men avstod. Avancerna är inte alltför goda inom detaljsidan. Dessutom expanderar vår övriga verksamhet så kraftigt att vi inte hade resurser att sätta in här. Så vi valde en exklusivare linje,

F: — Har det gått mode i fritiden? Med andra ord: blir lagren snabbt föråldrade?

PT: — Det är just precis vårt största be - kymmer. Ett år må s t e slalomkängorn vara blå. Nästa år är röda det enda riktiga. Sen står man där med sina blå kängor och får realisera prima vara.

— Nu när ”hölkkääminen” — terrängjoggning — griper omkring sig tenderar utrustningen att bli mer och mer glamorös, Snitsiga träningsdräkter, eleganta tossor, ”pipo” av det rätta snittet att dra ned över ögonbrynen osv.

— En dålig vinter kan på sportsidan innebära katastrof. Vi blir med stora lager som nästa år är urmodiga.

F: — Är det riktigt att det går status i konditionen så här? Om du är ärlig, får sportsmannen eller affärsmannen övertaget?

Lång paus. PT: — Tja. Nog är man ju som affärs man glad över att statusprylarna säljer så bra.

Det är ju inte den rent idrottsliga linjen vi går in för. Vi säljer kombinationen hem-fritid, trivsel och miljö. Och här tycks finnas en enorm efterfrågan.

F: — Idrott och idrottstävlingar har väl ändå en viss inverkan på försäljningen?

PT: — Kolossal. Efter världsmästerskapen i skidåkning kom folk störtande och köpte glasfiberskidor. Slås det ett VM-rekord i spjut så är alla knattar här och köper spjut. Överhuvudtaget är klientelet ungdomligt. När det gäller ishockey är det nästan rena vansinnet. Det kan komma en knappt midjehög kille och utan att blinka inhandla utrustning för en ishockeymålvakt för 500 mark. |

F: — Har en sådan här sepecialsektor någon känning av energikrisen?

PT: — Jag ska ta ett exempel. Vi har en segelbåt, en av våra dyraste modeller som kostar cirka 50 000 mark. Den brukar vi sälja i ett eller två exemplar i året. Under årets båtmässa, där besöksfrekvensen var lägre än vanligt, sålde vi sjutton stycken mer eller mindre på ett bräde. Vem köper motorbåtar när det är energikris?

F: — Vad betyder din egen seglarimage för försäljningen? Utnyttjar du den medvetet?

PT: — Nej. Men då när det begav sig, så var ju varje sportreferat en liten prpuff. Och ledde väl till att vi körde in oss just på segelbåtssidan. Kunderna väntar att kappseglartraditionen också är en garanti på lättbåtsidan, att de får bra och sakkunnig service.

9

Utgiven i Forum nr 1974-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."