Utgiven i Forum nr 1979-15

Halvera bränslekostnaderna!

av Robert Brantberg Forum 1979-15, sida 11-12, 10.10.1979

Taggar: Bolag: Saab-Valmet Teman: bränslen

Petrosaaben kommer på allva ko

Pressa ner bränslekostnaderna till hälften med en bil som inte har dieselmotor? Javisst, kör på motorpetroleum!

Saab 99 Petro kommer från modellåret 1980 att marknadsföras på allvar. En ”vanlig” 99:a med mycket fördelaktig bränsleekonomi.

wp” Sedan mars 1979 har SaabValmet tillverkat en serie på 50 petroleumbilar. Innan detta hade man provat motorerna i två år, delvis under vintern i Lappland. De flesta provbilar kördes över 100000 km. I höst kommer de i större skala ut på marknaden.

Dubbelt bränslesystem

Motorn bygger på Saab:s två liters bensinmotor. Den har utvecklats av Saab-Valmet och fungerar vid behov även med andra bränslen än petroleum. I fråga kommer tex terpentin och sprit.

Motorn har ett dubbelt bränslesystem. Valet av bränsle sker automatiskt med hjälp av ett elektriskt styrsystem, Petroleum förgasas vid en högre temperatur än bensin. Därför har petroleummotorn en förvärmare som värmer upp både petroleumet och sugluften.

Båda bränslesystemen har egen bränslepump. Petroleumtanken, eller

FORUM 15/7 basbränsletanken som den kallas, rymmer 40 liter, påfyllningen sker vid bilens bakre registerskylt. Bensintanken rymmer 19 liter, och påfyllningen sker normalt vid sidan av bilen. Bilen använder lågoktanig (92) bensin.

Motorn har ändrats så att man med specialbyggda kolvar har sänkt kompressionen till 7,2. Cylindervolymen är 1,985 liter, och största effekten 62,5 kW (85 hk).

Bensin för tomgång och hög påfrestning

Petromotorn drar ungefär lika mycket bränsle sammanlagt som en vanlig bensinmotor. Motorn använder ”bättre” bränsle, d v s bensin, endast vid tomgång, hög påfrestning samt då motorn startas och den är kall. I övriga fall då man kör med deleffekt och då motorn har uppnått normaltemperatur använder motorn petroleum. Styrningen sker

Saab 99 Petros motorutrymme. Nere till höger ett givarsystem, som reagerar för motorns påfrestning och då ger mer bensin. Den mörka kantiga lådan till vänster innehåller förvärmaren för petroleum och Iuft.

1

Under mätarna syns reglagen för petroleumbruk. Längst till höger under ventilationsreglaget omkopplaren med lampa, som lyser vid petroleumbruk, Ovanför rattnaven kopplare för petroleum/bensin, mätare.

elektriskt med hjälp av givare som mäter motorns funktion. Förhållandet mellan förbrukningen av petroleum och bensin bestäms i hög grad av körsättet och körförhållanden, samt av om motorn befinner sig vid normaltemperatur. Tex snabb acceleration medför att motorn kopplar om till bensin. Tillverkaren uppger att förbrukningen är 1…3 delar bensin till 6…9 dela petroleum. Den fördelaktigaste förbrukningen uppnås vid vanlig landsvägskörning.

Petrosaaben och föraren Petrosaabens förare märker att han kör en petroleumbil närmast på två detaljer: vid bränslepåfyllning och på de extra reglagen i instrumentbrädan. Bilen har förutom den vanliga choken en skild omkopplare för kallstart. Petroleum-bensinförbrukningen regleras automatiskt, men detta kan även ske manuellt. T ex då någondera bränslet tar slut kan motorn ”tvångsmatas” med det bränsle som återstår. Detta med en omkopplare i instrumentbrädan.

Petroleumförbrukning indiceras med en grön lampa. Med denna lampa kan man bla iaktta sitt eget körsätt, lampan slocknar beslutsamt vid snabba accelerationer. Lampan kan även kopplas ur funktion.

Bränslemätaren har dubbelfunktion. Mätaren visar antingen återstående petroleum- eller bensinmängd. Byte sker med en omkopplare. En varningslampa tänds oberoende av vilket bränsle som tar slut. Tillverkaren rekommenderar att motorn tvångsmatas med petroleum omedelbart då lampan indicerar låg bensinnivå. Varefter påfyllning bör ske så snabbt som möjligt.

Petroleum och distribution

Petroleum är ett oljedestillat, liksom bensin. Fördelarna med petroleum är två. För det första innehåller petroleum inte bly, det är sålunda miljövänligare. För det andra är petroleum mycket billigare än bensin, priset är mindre än hälften av bensinens pris.

Distributionen av motorpetroleum är inte lika smidig som distributionen som saluför motorpetroleum. Listan som uppgjordes i början på året upptar knappt 300 stationer runt om i landet.

Robert Brantberg

På landsvägen

GÖ Petrosaaben är en angenäm hekantskap på landsvägen. Automatiken sköter omkopplandet från bensin till motorpetroleum och vice versa. Motorn är aningen ljudligare än i vanliga 99:an, den knackar även lättare. Avgaserna doftar annat än det vanliga.

På landsvägen skiljer sig inte Petrosaaben nämnvärt från andra bilar. Vid snabb acceleration, tex vid omkörningar och på grusväg kopplar bilen från petroleum till bensin. Bränslekostnaderna gör det till en glädje att besöka bensinstationerna. På 1400 kilometer snabb landsvägskörning gick det cirka 110 liter motorpetrouleum (93 mk) och 10 liter bensin (21 mk).

Glädjen över små bränslekostnader är inte lika ogrumlad vid körning på natten. Det till synes störs 1 ta problemet med Petrosaaben är: var få motorpetroleum på natten? Här hjälper inte sedelautomaterna. Petroleum finns i separata tankar med pumpar som kräver betjäning. De stationer som har betjäning på natten, tillhandahåller inte nödvändigtvis petroleum.

På dagarna är distributionen inget stort problem. Den förteckning som försäljaren tillhandahåller över petrostationer räcker, om man gör sig besväret att på förhand planera var man tankar, ett litet besvär jämfört med besparingen i bränslekostnader. Tar petroleumet slut kan man ju alltid köra på bensin, trots att det känns som slöseri.

Motorn drar bensin vid påfrestning. I instrumentbrädan lyser en liten grön lampa då bilen går på petroleum. Denna slocknar för tun gaspedal. Det är lätt att lära sig köra så att lampan inte slocknar. Varefter lampan kan kopplas bort med gott samvete.

  • Petroleumreglagen är aningen styvmoderligt behandlade, Föraren får verkligen söka efter tex omkopplaren för bränslemätaren. De övriga reglagen behövs inte så ofta. Egentligen klarar man sig även långt utan mätaromkopplaren, en gul varningslampa lyser mycket tydligt då petroleumet eller bensinen håller på att ta slut.

De små besvären med Petrosaaben uppvägs mycket väl av bränslekostnaderna. Det aningen högre anskaffningspriset — torde snabbt betala in sig vid flitig landsvägskörning. Och så aktar man sig för att köra genom halva Finland på natten. Robert Brantberg

FORUM 15/79

Utgiven i Forum nr 1979-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."