Utgiven i Forum nr 1996-11

Harri Malmberg på Finntec '96: Brist på diplomingenjörer och tekniker

Forum 1996-11, sida 45, 21.11.1996

JAGUAR KÖ CONVERTIBLE 867.000, we I HE CAT IS BACK

DRAIVIA GRUVSTA Draggränden 1, 01610 Vanda Tel.(09) 50 800, Fax (09) 508 0248

TURUN AUTO-HAKA Oy Oriketogatan 12, 20380 Åbo Tel. (02) 253 9300, Fax (02) 238 5422

REHTIAUTO Oy Sampogatan 66, 33540 Tammerfors Tel. (03) 261 5820, Fax (03) 253 3615

Harri Malmberg på Finntec “96:

Brist på diploming njörer och tekniker

ENLIGT METALLINDUSTRIN UTBILDAS I FINLAND FÖR FÅ DIPLOMINGENJÖRER OCH TEKNIKER, MEN FÖR MÅNGA LÄROVERKSINGENJÖRER.

emat för årets Finntec-mässa var T verktygsmaskiner för metallindustrin.

Ett hundratal av de över 400 utställarna presenterade både nya och mindre nya versioner.

Montrarna såg likadana ut som tidigare, skillnaden var att automationen och miljöfrågorna hade tagit ett steg framåt igen och att det fanns några ”udda’ utställare på plats.

Finntec-mässan arrangerades tidigare vart tredje år, men nu har branschen kommit överens om att öka tempot. Den svåra konjunkturnedgången i början av decenniet, när branschen på tre år förlorade 70 procent av sin marknad, svängde definitivt för ett par, tre år sedan. Nu ligger försäljningen på samma nivå som under 80-talet.

De inhemska tillverkarna av verktygsmaskiner kan räknas på fingrarna. Det oaktat är deras export ungefär lika stor som den totala importen av utländska maskiner till hela metallindustrin.

Vid en tillställning för pressen konstaterade VD Harri Malmberg vid Metallindustrins Centralförbund bl.a. att det stora problemet för metallindustrin i vårt land utbild FORUM NR 11/96

Metallindustrins Harri Malmberg tycker att utbildningen inte motsvarar industrins : bebor. ningen, som inte står i samklang med industrins behov. På vissa områden utbildas för mycket folk och på andra för litet. Bristen kommer att bli ännu värre beträffunde diplomingenjörer och tekniker, medan överutbudet av läroverksingenjörer verkar ha biivit permanent. Överlag utbildas för få människor inom metall- och maskinteknik. Metallindustrins svaga dragkraft bygger till stor del på förlegade uppfattningar om att arbetet är smutsigt. Det är det inte längre. T.ex. inneluften i en modern verkstad är överlag bättre än i bostäder och vissa verkstäder har till och med heltäckande mattor. Ekoverkstäderna kommer, proklamerade Tekniska högskolan, som vid mässan ville poängtera att man kan planera verkstäderna och deras produktion på ett ekologiskt rik tigt sätt. Även om denna industri inte är någon miljöbov att tala om, det är främst skärvätskorna som är problematiska, finns det en hel del att göra på återvinningens område. Det gäller att studera produkternas totala kretslopp och planera produktionen och produkterna därefter. En ekoverkstad beaktar miljön och använder så lite material, tillbehör och energi som möjligt. Avfallet återvinns effektivt. Vid Tekniska högskolan anser man att rena produktionsprocesser är en fördel i konkurrensen framöver.

Den rena verkstaden betonades också av Fimco. där personalen mässan till ära var uppkläddi vita laboratorierockar för att skilja sig från mängden. Företaget sysslar ju främst med att EMCtesta produkter. men har nu även upptagit miljöcertifering i sitt urval av tjänster. Bakom detta ligger det nya EUdirektivet 14 001, som enligt uppgift blir en ungefär lika hård nöt att knäcka som ISO 9001. I dagens läge finns ytterst få miljöcertifierade företag, men t.ex. jättarna ABB och Yolvo har i princip gått in för att certifiera alla sina enheter och kräver detsamma även av sina underleverantörer. Bjarne Nyman 45

Utgiven i Forum nr 1996-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."