Utgiven i Forum nr 1996-09

Hartwall Arena blir finast i Europa

av Ragnhild Artimo Forum 1996-09, sida 16-17, 26.09.1996

Taggar: Teman: Hartwall Arena

Ragnhild Artimo

TWALL ARENA

Hartwall Arena tar form i Böle, Helsingfors. Bilden visar den nypa storhallen sedd från Lokvägen. Hallen ligger precis intill järnvägen, och möjligheten att ordna skytteltågtrafik dit vid stora evenemang bar redan diskuterats.

Harry ‘Hjallis’, Har kimao ser en idé ta form: Hartwall Arena med strategiska måtten 133 x 103 x 32 (takhöjd från isen) firade taklagsfest 29 augusti Hockeytemplet skall också bli storscen för olika slag av musikereHeIMAnRg Och mässor Parkeringshusets kapacitet är 1 500.

agen då dethär numret av Foru utkommer är det precis sju må nader kvar till starten av VM ishockey, som skall spelas i Hart wall Arena i Böle, Helsingfors. Före VM skall där arrangeras en invigningsfest, en dygnet-runt-konsert (veterligen den första i världen) och ishockeylandskampen Finland—Ryssland. Hallen skall vara färdig 14 april 1997. Och blir det, säger dess initiativtagare och primus motor Harry ”Hjallis’ Harkimo. Vad han tar på sig brukar förverkligas. antingen det gäller att segla Whitbread Round The World ensam eller i lag, eller att köpa och lyfta ishockeyklubben Jokerit från rödaste rött, 6 Mmk i skulder till plusresultat — och se Jokerit ta FM och EM.

En storhall för Helsingfors är ursprungligen inte Hjallis idé. Men det är han som fått den till stånd.Det kan vara intressant att att rekapitulera att rötterna går åtminstone fjorton år tillbaka i tiden. 1982 lanserades storhallstanken av idrottsförbundet och boll förbundet (HS 3.4.96), men torpederades av arbetarnas idrottsförbund som inte getts chansen att underteckna motionen till stadsstyrelsen. 1983 förhandlade Helsingfors stads idrottsdirektör Reijo Vartia om en storhall för hela huvudstadsnejden, men Esbo och Vanda började i stället planera egna hal lar. 1985 deklarerade överborgmästare Raimo Iaskivi projektet som exklusivt helsingforsiskt, men fällde senare själv den konkreta projektplanen för Östra Böle såsom alltför dyr.

Statsrådet tog upp halltanken 1990 so blir finast i Furopa

HARTWALL ARENA I BÖLE, HELSINGFORS, ÄR EGENTLIGEN HJALLIS HALL. MEN HELST VILL “HJALLIS’ HARKIMO ATT DEN BLIR ALLAS HALL. MED PLATS FÖR EN PUBLIK PÅ 15 500 BLIR DEN NATIONENS NYA TRÄFFPUNKT.

ett viktigt imageprojekt för huvudstadsregionen (Globen i Stockholm blev klar 1988), och byggfirmorna sekunderade entusiastiskt. Efter fem års byråkratirunda hade inget beslut ännu tagits. Det var sakernas tillstånd då Jokerit-bossen Hjallis Harkimo började längta efter hyggligt svängrum för grabbarna.

Man sku” behöva en ny hall Hjallis får det att låta väldigt vardagligt, då han kommer ihåg uvertyren till tilltaget ”Jag började fundera på att man skw’ behöva en ny hall. Jag diskuterade tanken med olika människor som hade alla möjliga idéer, sen for jag till Kanada för att se hurdana lösningar de hade där, och ändrade lite på de koncepten för våra förhållanden och behov, och började jobba med saken”

Vad stort sker, sker ibland snabbt. Där stora organisationer och förvaltningsapparater hade malat sönder initiativ efter initiativ mellan prestige- och maktkvarnstenar, tog Hjallis, van att segla ensam, rodret och risken, förvissad om att detaljer som byggnadstillstånd och finansiering måste utfalla till fromma för ett så behjärtansvärt tilltag.

Han medger att han tog ”en grym risk” när han startade hallarbetena — beställningar av de första byggnadssektionerna för 30 Mmk och sprängningar på byggplatsen — utan spikad finansiering och utan byggnadstillstånd (det kom 1.3.96), “men det var ett för bra projekt att kunna gå fel, och annars skulle vi inte få hallen klar till YM i ishockey”.

ff ɣ

Och si! änglar beskyddar galningar: byggnadstillståndet gick igenom hos stadsfullmäktige på bara en månad mot normalt ett halvår, och den finansiella strukturen tog form på en gynnsamt sätt med entusiastiska samarbetspartners som gick in som aktionärer i våren 1995 grundade Helsinki Halli Oy, bolaget bakom Hartwall Arena.

Före tidtabell, under budget

Projektet körde med självfinansiering fram till augusti i år, då man lyfte det första lånet. Ett villkor för det var bl.a. att 75 procent av logerna i hallen var sålda ä 1,2…2,4 Mmk. De 73 logerna (minsta storleken är 35 m?, för ca 10 personer) och de 1 500 åskådarstolarna (å 20 000 mk) som säljs till företag och privatpersoner har haft god efterfrågan: av stolkvoten har 75 procent sålts, av lo gerna 85 procent.

Man ligger tills vidare tryggt före byggnadstidtabellen. Budgetramen på 270 Mmk håller, och kommer troligen att underskridas. Lånekakan, 65 Mmk. fördelar sig på flera händer: Nordiska Investeringsbanken 15 Mmk, Aktia 10. Interbank 10, Sampo 10. Pensions-Varma 5, Ålandsbanken 5, Investa 5 och en privat långivare 5 Mmk. Lånetiden är tio år, men Harkimo räknar med att klara av dem på fem. Finansieringsstrukturen är denna:lånefinansiering max 65 Mmk,ensamförsäljningsrätter 33 Mmk, loger 85 Mmk, stolar 30 Mmk. parkeringsaktier 7 Mmk. Resten fördelas mellan huvudägarna/ak FORUM NR 9/9 tionärerna, där Hjallis Harkimo och Jokerit tillsammans äger drygt 50 procent, Oy Hartwall Ab drygt 10 och Finlands Ishockeyförbund 10 procent. Staten har tillskjutit 20 Mmk och staden bidrar med lika mycket i form av infrastruktur som vägar etc.

Hartwall är alltså Helsinki Hallis största samarbetspartner, de övriga är Telecom Finland, Estrella, Fazer Choklad. Kraft Freia Marabou Finland, Pouttu. Valio, Restel Ravintolat samt Sentra (Carrolls) och SOK. Samarbetsmodellen innebär t.ex. att dessa företags produkter har ensamförsäljning i Hartwall Arena så att Hartwalls läsk och öl och Valios glass finns tillgänglig för på årsnivå en miljonpublik, utan konkurrens från motsvarande andra produkter. Kontraktssummorna avslöjas inte, men är enligt Martin Saarikangas, Helsinki Hallis styrelsemedlem och ordförande för byggnadskommittén (och som känt VD för Kvaerner Masa-Yards och styrelseordförande för FM-ishockeyligan) ”i våra förhållanden försvarliga”. Hartwall Arena har varit en megautmaning också som byggprojekt. För uppgiften grundade samarbetsorganisationen Monitoimihalli Skanska-Palmberg har koordinerat arbetet. Helsinki Hallis representant och konsult har varit CMC Oy. Nyckelleverantörer till byggnaden har varit Normek (stålstomme), Rautaruukki (för projektet utvecklade specialstålrör. Q$tE460),A-Insinöörit (takelement), Partek (betongelement), Lieksan Profiili (fasadelement) och Insinööritoimisto Joptek (sandwichelement). YIT har skött grundarbetena.

Graden av inhemskt arbete är hög i Hartwall Arena, över 85 procent. De största utländska bitarna är Sonys Jumborron-display (se rutan ovan) och stolarna, som levereras av brittiska Audience.

Matcher, mässor och musik Hur många evenemang behövs på årsnivå för att hålla Hartwall Arenas ekonomi vid god muskelmassa? ”Hundra”, säger Hjallis Harkimo utan darr på rösten. ”Hälften ishockeymatcher, och resten andra tillställningar” Det betyder i snitt två rubricerade FORUM NR 9/9 evenemang per vecka, året runt.

Hjallis kalkylerar med femtio hockeymatcher, som för övrigt inte väntas bli den mest profitabla programbiten — ens om publiken klarar lönsamhetsribban 9 000. Mässor (Kt-97 är redan inbokad!) är det som skall hämta in stora pengar, och Hartwall Arena med ärtig arkitektur plus novitetsvärde bör vara attraktivt för mässarrangörer — trots att litet trista Mässcentrum ligger alldeles på andra sidan järnvägen.

Liksom Globen kommer Hartwall Arena också att satsa på hela spektret estradevenemang från rock och pop till musicals och opera. Med högklassig restaurangkapacitet och toppmodern informationsteknik är hallen dessutom ett intressant alternativ för kongress, kurs och seminariearrangörer.

Hallen lämpar sig givetvis också för friidrotts- och andra sportevenemang. Men det är ändå som ishockeyhall som HartwallArena redan i byggskedet matats in i det allmänna medvetandet. Hockevintresset har aldrig varit så massivt som nu — och det är också en potentiell riskfaktor: det som går upp, måste komma ner. Håller trenden, eller kommer hallen för sent, till en redan vikande marknad? Vilken kalleffekt hade ishockeymotgångarna i VM i våras, och nu senast i World Cup? Hur betydelsefullt är det, psykologiskt, att i huvudstaden viktiga HIFK inte kommer att spela i Hartwall Arena, av avundsjuka mot Jokerit, säger elaka tungor, men officiellt av sponsorlojalitetsskäl (HIFK sponsras av Sinebrychoff)?

Hjallis Harkimo finner tröst för nationens World Cup-katastrof i Jokerits färska seger över HIFK i sin egen turnering. Han tror på en fortsatt hockeyboom. (Om HIFK skulle ångra sitt hallbeslut js de för övrigt inte längre in i bokningsprogrammet.)

Hjallis har händerna fulla med planer och evenemang för Hartwall Arena, och ingen tid för grubbel över vad som kan gå fel. Med 30 bokningar från hallens överlåtelse 14 april till utgången av maj ser starten i alla falllovande ut. rer nonen, Öndervisningåt sted I kan förutom taklagsöl fira att byggnade har Erna en så liter andel.ska eme del rar samarbetet mellan den ” pri FR offentliga sektorn, och är ex empel på finsk sisu.och personlig oeftergiv«. lighet. ggnadskommitté (och elseordförande för FM-ligan, och VD Kverner Masa-Yards): “Vi är stolta överrd moderna lösningarna och byggsättet, halleh är byggd med ”fartygskoncept’, i sektione producerade decentraliserat. Det har varit effektivt. Min idé…det är ju inte första hallen jag; byggt, jag har tränat I Miami -89 med Floridi Panthers hall! Då ett jobb från starten är välplanerat, blir resultatet också bra.” RÅ ‘€&

Utgiven i Forum nr 1996-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."