Utgiven i Forum nr 2007-05

Högskolorna behöverny finansiering

av Patrik Lindfors Forum 2007-05, sida 07, 24.05.2007

Taggar: Personer: Kari Raivio Teman: finansiering

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2887

LEDAREN

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Jämlikheten bland studerande kan endast garanteras om högskolorn har entillräckligt stark finansiering.

Högskolorna behöver ny finansiering

Debatter har en tendens att mm fastna i detaljer. Frågan o hur högskolesystemet ska utvecklas är ett typexempel på detta. Det senaste ambitiösa försöket att starta en bred diskussion gjordes av Helsingfors universitets kansler Kari Raivio, som på uppdrag av Näringslivets delegation EVA har skrivit en rapport om hur högskolornas finansiering kan tryggas på lång sikt.

Detaljen som all uppmärksamhet fokuserades på i den efterföljande debatten var förslaget att införa terminsavgifter. Den frågan var tillräckligt kontroversiell för att dominera nyhetsrapporteringen. Det slutade som väntat med att den ansvariga undervisnings ministern sade nej till förslaget.

Kari Raivios analys av universitetens finansiering innehåller flera viktiga förslag och insikter som det är skäl att utveckla vidare. Som före detta rektor och nuvarande kansler för Helsingfors universitet har han en exceptionellt långvarig och djup inblick i det finländska universitetsväsendet. Raivio är övertygad om att reformer är nödvändiga, och att det brådskar med besluten.

Högskolorna är tungrodda organisationer och därför kräver varje förnyelse myckettidochplanering. Om ingenting görs kommer högskolorna att stå inför en kris, helt enkelt på grund av att pengarna inte räcker till för varken undervisning eller forskning enligt nuvarande modeller. Hur väl högskolornalyckasi sin uppgift blir i allt högre grad beroende av deras förmåga att svara på växande krav från det omgivande samhället.

Raivio presenterar i sin analys fem teser, som i första hand handlar om finansieringen av högskolorna. Kärnbudskapet är att nya finansieringsformer måste utvärderas fördomsfritt men realistiskt. Den statliga fi nansieringen räckerintetill. Hälsovården och äldreomsorgen kommer att kräva en växande andel av de offentliga resurserna.

Möjligheter till tilläggsfinansiering finns framför allt inom den privata sektorn, bland annat genom forskningssamarbete med näringslivet och privata donationer,

Debatten kring Raivios analys körde fast i frågan om terminsavgifter, eftersom rätten att studera gratis” upplevs som en av hörnstenarna för jämlikheten i vårt samhälle. Raivio skjuter ned det argumentet, eftersom det nuvarande systemet inte heller garanterar en social rättvisa. Barn från de övre samhällsklasserna är i dag betydligt överrepresenterade bland högskolestuderande.

Alla ska förstås inte studera på universitet,eftersomdet finnsettstortbehovavyrkesutbildad arbetskraft, Men den sociala bakgrunden och föräldrarnas förmåga att betala borde inte avgöra till vilken studienivå barnen söker sig. Därför är det skäl att noggrant och utan ideologiska förtecken utvärdera Raivios teser.

Jämlikheten bland studeranden kan endast garanteras om högskolorna har en tillräckligt stark finansiering. m

Idetta summe + Systrarna Linda Langh och Laura Langh-Lagerlöf är i färd med att ta över rederiet Langh Ship, som deras pappa Hans Langh grundat. De tänker fortsätta segla under finsk flagg.

» Utrikesministeriet ger stöd till finländska företag som planerar att etablera produktion i fattiga länder. Merparten av pengarna har gått till etableringar i länder som Kina och Indien.

» Machokulturen är farlig på arbetsplatser. I Finland har säkerhetsmedvetenheten förbättrats efter att utländska byggbolag etablerat sig här. www.forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNI 13607

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 ÅA, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00, Fax: (09) 549 555 77 Prenumeration: (09) 549 555 11.

Postgiro: 800013-390532. Bank: Nordea (H:fors-Forum) 240438-4485

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik .lindforseaforum.fi Johan Svenlin, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 66, johan.svenlineforum.fi Heidi Backas, reporte (09)549 555 55, heidi.backasQforum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, kacopperdesign.fi,

Tuukka Rantala, johtajaeminu.fi

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA),

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle), janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Esko Antola (kolumnist, EU-hörnan) Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 sambjorklundforum.fi

Maj-Len Lundgren: (09) 549 55511 (fakturering, prenumerationer, kassa) maj-len.lundgrenQforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 Nettoupplaga: 11 409 exemplar (januari-december 2006)

Prenumerationer:

Helårsprenumeration inom Norden: 82 euro Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2007

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Novatech gloss 150 g/m2 och Bianca 90 g/m2 Medlem i Tidskrifternas Förbund rf

Utgiven i Forum nr 2007-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."