Utgiven i Forum nr 2007-05

Konstgjord hud ersätter djurförsök

av Heidi Backas Forum 2007-05, sida 38, 24.05.2007

Taggar: Teman: vetenskap

FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK

VETENSKAP

IRRITERANDE KEMIKALIE?

Två hud irritationstest för konstgjord hud har nyligen godkänts inom EU. Den konstgjorda huden består av människoceller som odlas i labora NR 5 2007

K stgjord.

HEIDI BACKAS TEXT

Konstgjord hud kan nu användas i stället för djurförsök för att testa om kemikalier är irriteran de för människohuden. EU:s forskningscentral ECVAM (European Centre for Validation of Alternative Methods) godkände den 29 april två test, Episkin och Epiderm, för hudirritation på konstgjord hud.

Den konstgjorda huden har liknande egenskaper som riktig människohud, och testen används för att identifiera både irriterande och icke-irriterande kemikalier. Hittills har hudirritationstest gjorts på cirka 20 000 kaniner per år, i det så kallade Draize-testet som togs i bruk för 60 år sedan.

Episkin, som är den ena av de nya testmetoderna, har utvecklats under ledning av kosmetiktillverkaren foréaL. Episkin är ett in vitro-test där huden odlas i cellkultur. Testet är tillräckligt känsligt för att helt och hållet ersätta djurförsök.

ud ersätter djurförsök

För att producera Episkin används keratinocyter från människor. Keratinocyter, som är den vanligaste celltypen i människans överhud (epidermis), har som uppgift är att bilda proteinet keratin.

I aboratoriemiljö odlas keratinocyterna p testplattor ovanpå ett stödmaterial som består av två lager av det fibrösa proteinet kollagen. För att keratinocyterna ska föröka sig och spridas horisontellt sänks testplattan ner i vätska i tre dagars tid. Sedan hålls testplattan i luft i tio dagar, vilket leder till att cellerna differentieras vertikalt, så att det översta lagret av överhuden, det så kallade hornlagret, bildas.

Episkin kan användas för att testa kemikalier som används i kemiindustrin eller som ingredienser i medicin eller kosmetika. Hudirritationstest är aktuella inom kemikaliebranschen eftersom EU:s nya kemikalielagstiftning Reach träder i kraft den 1 juni i år, med den påföljden att cirka 10 000 kemikalier ska testas för hudirritation.

Hudirritationstest aktualiseras också inom kosmetikindustrin då ett EU-direktiv som helt förbjuder djurtest för ingredienser i kosmetika träder i kraft år 2009.

Utgiven i Forum nr 2007-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."