Utgiven i Forum nr 1980-14

Hopp för döva: Ett konstgjort ”öra”

av Sigyn Alenius Forum 1980-14, sida 32, 24.09.1980

Hopp för döva: Ett konstgjort ”öra”

Ett konstgjort öra — ett sätt att få döva att plötsligt kunna höra? Det låter utopistiskt. Men uppfinningen finns. En dansk ingenjör, Ole Lauridsen, 33, har för ett par veckor sen lagt sista handen vid den. Arbetet har utförts på Danmarks tekniska högskola — motsvarar polytekniska läroanstalten hos oss i Finland. Pengarna har kommit dels från danska statens fond för teknisk utveckling, Udviklingsfondet, dels genom privata lån.

1 miljon i danska kronor har behövts, och nu återstår bara att ta itu med operationerna. Det blir inom en snar framtid — inom ett år, kanske förr.

e Ole Lauridsen bekräftar – Jo, helt och hållet döva kommer att kunna höra. Vanligt tal och vanliga ljud kommer de att uppfatta någoriunda normalt. Musik blir nog i viss mån förvrängd.

— Dövhet beror i de allra flesta fall på att hörselcellerna är förstörda, förklarar ingenjör Lauridsen. -— Det kan de bli redan innan födseln -— då föds alltså barnet dövt. Men de kan också förstöras av yttre påverkan, tex vid olyckor med skallfrakturer, eller i samband med sjukdom och medicinförgiftningar. Hörselnerven är däremot som regel intakt. Vad det gäller är alltså at 3 ersätta de hörselimpulser som hörselcellerna normalt skulle ge. Och dem ersätter man med elektroder.

På slutrakan Akustik har varit Ole Lauridsens intresse sedan han var barn. Pappan förestod det akustiska laboratoriet vid Danmarks radio. Pojken var 10 när han byggde sin första radioapparat. Han valde svagströmsområdet som specialitet när han studerade. Som färdig civilingenjör anställdes han vid ett av Danmarks främsta företag för tillverkning av hörapparater. Där anlitades han bl a forts på sid 3 — Helt och hållet döva kommer att kunna höra, försäkrar det konstgjorda ”örats” uppfinnare Öle Lauridsen.

Bilderna visar örat och tv flerfaldigt förstorat aggregatet som ska opereras in i snäckan. Elektrodstycken är som man ser på bilden utformat så att det precis passar in i snäckan, där de mikroskopiskt små elektroderna ska stå i direktkontakt med hörselnerven och med hjälp av platinatråd vara förbundna med den inopererade ”akustiska pacemakern”.

FORUM 14/80

Utgiven i Forum nr 1980-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."