HP-devis för tillväxt: Ät dina barn innan nån annan gör det!

av Christian Schönberg Forum 1995-06, sida 15-17, 04.05.1995

Taggar: Personer: Niklas Savander

HP-devis f r tillväxt:

AT DINA BAR innan nån annan gör det!

Christian Schönberg

Forna tiders planeringsgubbar med sina museala ritbord och linjaler är snart ett minne blott. Dagens moderniteter skapas i nätkopplade virtuella konferensutrymmen med tillhjälp av tidens mest sofistikerade

ADB-teknik.

ör inte så länge sedan, då exempe vis Ford Escort planerades, bygg des för ändamålet ett femvåningshus i Detroit/Michigan där man placerade femtusen människor med uppgift att inom fem år komma ut med en ny bil i släptåg. I dag har man inte längre fem år tid att planera en ny bilmodell, inte har man heller råd att bygga huset, för att inte tala om att dagens konstruktörer blankt skulle vägra låta sig utlokaliseras till ett sådant opersonligt ställe. När den nya Ford Fiesta-modellen skulle planeras sammanslogs människor, oberoende om de satt i Köln, London, Detroit eller Japan, till ett virtual team med uppgift att på endast två år samanställa en ny bilmodell — i sitt gemensamma virtual conference room.

Visualisering spar tid och pengar

Bilindustrin har som mål att i planeringen av nya modeller pressa ner antalet prototypserier från fem till två. Lermodeller vill man inte höra talas om längre, också plast- och stålmodellen får stryka på foten. I dag gäller begreppen simulering och visualisering som i allt högre grad ersätter praktiskt utförda test. Man talar allmänt om begreppet virtual prototyping.

— Det betyder i sig att ADB ’n plötsligt hoppat in på arenan från sin forna roll som stödfunktion till en integrerad del av hur du kör och styr din affärsverksamhet, konstaterar EM, DI Niklas Savander, nyutnämnd marknadsföringsdirektör för Hewlett Packards tekniska system i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Forum nr 5/95

Savander handplockades till uppdraget från bolagets kontor i Helsingfors.

Virtual teams, eller som bilindustrin kallar det virtual colocation, gör det möjligt att modellera hela bilen på digital väg så att antalet fysiska prototyper drastiskt minskar.

— Målet är att man på dataskärmen bl.a. skall kunna krocktesta bilen inte enbart genom att “köra den i väggen” utan därefter också gå in i minsta detalj för att kolla upp upphängningsanordningar, brottytor och vridna delar för vidare analys.

I första hand handlar det ändå inte om renodlade ADB-system utan om hur ett dylikt planeringsteam skall arbeta och kunna fungera. d.v.s. process management. När man kommit fram till hur man tänker jobba skall ADB:n se till den stöder den definierade processen. Systemet måste kunna följa med och samordna processen där ett flertal konstruktörer samtidigt gör sina förändringar inom de olika segmenten. Om någon gör en ändring i elplaneringen som kan ha direkt effekt på något annat håll i bilen måste detta synas omedelbart såväl uppåt som nedåt i denna value chain, Om man exempelvis ändrar på cylinderbredden samtidigt som någon annan gör ändringar på kamaxeln måste systemet se till att synkroniseringen fungerar.

Implementation av det s.k. Concurrent Engineering konceptet hör till de viktigaste komponenterna i HP:s strategi. Konceptet hjälper ingenjörer och övriga design-arbetare att bättre arbeta tillsammans, särskilt om de jobbar i en geografiskt distribuerad organisation.

Konceptet virtual conference room har utvecklats såväl av HP som av

Niklas Savander anställdes år 1987 som försäljare hos Hewlett Packard i Helsingfors och har de senaste åren innehaft olika ledningsuppgifte om bolagets förs nadsföringsorgani Tyskland och Schw ings- och markner i Finland marknadens övriga slörre konkurrenter. Arbetsstationen är försedd med en videokonferensbild indelad i kanske tre rutor för var en diskussionspartner plus en white board där man kan visualisera det problem man för närvarande brottas med.

— Hewlett Packard omsätter inom segmentet, tekniska system (CAD inbegripet), i runt tal I miljard US dollar i Europa vilket gör oss till marknadsledare, beroende på vilken konsult man väljer att tro på, säger Savandersom tog över europaansvaret i december, vid en tidpunkt då en allmän konjunkturuppgång tog sin början.

Vad som har hänt inom HP men även på marknaden i övrigt är att produktcyklerna, d.v.s. livstiden för produkterna i gemen krymper månad för månad vilket skapar ett enormt tryck att få ut produkterna med rätt kvalitet, och rätt egenskaper i rätt tid. Förkortningen av produktens livscykel och time to market innebär att folk inte bara vill byta snabbare och snabbare utan därutöver även växla teknologi.

Automatisering inget självändamå — Det finns fortfarande mycket skepticism på marknaden när det gäller den vän 1 fortsättning från föregående sid nya tekniken. Månget företag har avancerat för snabbt med att automatisera processer som ännu inte definierats i tillräckligt hög grad, vilket lett till besvärligheter och besvikelser. Det gäller att först hitta fram till den rätta processen, specialdesignad för den aktuella produkten, innan automatiseringen tar vid.

Knappast något företag har intresse att berätta hur mycket utvecklingspengar man verkligen satsat på datorisering men det torde inte vara någon hemlighet att flyg- och vapenindustrin ligger högt på listan. Många upp och ned gångar har noterats där företag gått från leading to bleeding edge.

En månad mellan liv och död

Alla företag som har något med telekommunikation att göra satsar på system och processer baserade på Concurrent Engineering konceptet. Förutom HP själv hör Nokia, Ericsson och Motorola till förgrundsfigurerna.

— I dagens läge har man i princip sex till nio månader på sig att ta ut de pengar som går att få ut av marknaden.

Om man missar utvecklingen med en månad har man i praktiken förlorat 15 procent av sin avkastning, vilket isin tur torde utgöra skillnaden mellan break even och profit. En månads skillnad mellan liv och död alltså. Den största orsaken till minskad profit ligger på försenad introduktion av produkt p.g.a. “missar” inom designprocessen. Inom elektronik och telebranschen bör produkten ha de rätta egenskaperna och den rätta kvalitetsnivån för att man både ur produktions- och marknadsföringssynpunkt skall kunna komma ut i rätt tid. I bilbranschen får man däremot räknai ett något längre perspektiv.

HP siktar mot stjärnorna

Hewlett Packard refereras i dag som marknadsledare inom segmentet teknologiska applikationer om man tar affärsresultatet eller tillväxten som kriterium på företagets duglighet. Bolagets dominerande position inom printer-segmentet är ett annat klart bevis på hur man lyckats optimera produktionen. HP bygger inte ens huvudkomponenten/laserdelen själv, den köper man av Canon, men det oaktat har HP ändå en marknadsandel på över 50 procent i förhållade till Canons betydligt blygsammare 5-10 procent — Vi kan inte vila på lagrarna, säger Savander. Det är vi själva som bör kontrollera vår framtid, annars gör någon annan det. I praktiken betyder det att vi själva kontinuerligt måste konkurrera ut våra egna innovationer och ersätta dem med nya och bättre produkter. Eftersom vi arbetar på så många affärsområden tar vi lärdom av varandra för att utveckla allt bättre produkter.

HP:s mål att under 1996 bli marknadsledare inom tekniska applikationer även i ett större perspektiv, vilket i lartext betyder at bli världsbäst. Ingen falsk blygsamhet här inte. I Finand och Sverige har man redan en tid belagt första plats inom segmentet med 40 procemt av marknaden, i Norge 27 procent och i Danmark 25.

Vad beror det på att HP nu växer s raftigt? HP:s tillväxt ligger för närvarande på det dubbla i förhållande till det marknaden växer — En orsak är att de europeiska storbolagen efter några års paus igen har börjat investera, en annan är att man ivrigare än förut börjat söka alternativ till IBM. IBM har juinte visat upp några nya starka produkter baserade på “Öppna system” och någon större lönsamhet de senaste tiderna. Detta kombinerat med HP:s framgång har gjort at — xv 3.00: rediale

HP har stigit fram som det “säkra alternativet”. Vi är numera med i projekt vi inte visste ett dyft om tidigare. Tillväxtkurvan för HP i Europa ligger nu på en nivå som gör mig nästan fartblind. Jag går nog och väntar på från vilket håll de första varningsskottet skall komma.

Finns det inga hotbilder — Jo det att vi blir alltför nöjda med oss själva. För att motverka det har vi utarbetat en strategi som översatt till svenska skulle lyda ungefär “försäkra

Det mesta av dagens konstru bete sker numera på datask stöd av det s.k. Concurrent Engineering konceptet.

dig om att äta dina barn, innan någon annan gör det”. Utöver det har vi en hälsosam intern tävlan mellan divisionerna, en hälsosam friktion som gör att vi inte blir arroganta. Det var egentligen lättare att jobba tidigare då vi inte var marknadsledare, nu är det vi som är utsatta för krypskyttet bakifrån. Vi bör absolut få entrepenörandan Ååterinplanterad.

— Vårstörsta möjlighet är att utvecklas från vår roll som leverantör av arbetsstationer till processlevarantör för design processer, eller som jag brukar tala om limmet mellan de olika stegen i processen. Det finns ADB-komponenter som man kan rada på eller vid varandra, men saknas limmet kan processen inte fungera. Det gäller attskapa en infrastruktur för ändamålet. Det kanske största problemet ligger i att datamängderna ökar exponentiellt, vilket i sin tur skapar nya problem hur man skall kunna kontrollera den växande datamängden. Men många nya programvarulösningar är nu på väg att implementeras. 16

Forum nr 6/95

Forum nr 6/95

UTRIKESSAMTA 999 4 utlands- = landsprefix nummer

Neun nine neuf, lätt som en plätt!

Hemlandet anropar, hör Europa! Då du exempelvis ringer från Finland till Stockholm i Sverige til nummer 6528 947, slår du i en följ 8 6528 947.

områdets mottagarens rikt- nummer nummer

Tilläggsinformation om 999-utrikessamtal får du från ditt eget telefonbolag eller avgiftsfritt också från nummer 0800-9-4109 och prisuppgifter från nummer 0800-9-0999.

Tjänsten produceras av Oy Finnet International Al.

AS TELEFONBOLAGE 17

Utgiven i Forum nr 1995-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."