Utgiven i Forum nr 2013-09

Hur påverkar valet Europas BMW?

av Per Sandström Forum 2013-09, sida 12, 26.09.2013

Taggar: Orter: Tyskland Teman: ekonomi

Hl FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2013

OMW”

Fur påverkar valet

Europas största ekonomi har gått tillval. Forum tittar närmare på landets förutsättningar, vad som behöver göras och hur debatten sett ut.

Risken för ett ekonomiskt bakslag är dock inte obefintlig. Nordea pekar bland annat på eurokrisen, en stagnation i den kinesiska ekonomin och en avsaknad av nya reformer. Inrikespolitiskt är det mest reformer som diskuteras. Det har stått still sedan SPD:s GERHARD SCHRÖDER 2003 lanserade “Agenda

PER SANDSTRÖM TEXT X KLAUS WOWEREIT, borgmästare i Berlin, myntade en gång i tiden uttrycket ”Berlin ist arm, aber sexy” Detta uttalande gäller inte för Tyskland i stort om du frågar gemene man. Landet är Europas ekonomiskamotor, men i mångas ögon lika sexigt som dess förbundskansler. Nu har motorn haft val. Ett för hela Europa viktigt sådant, för vad är en bil utan sin motor ”Tyskarna är om du jämför med övriga väldigt positivt inställda till det europeiska samarbetet”, säger HOLGER SANDTE, europeisk analyschef på Nordea, och tysk.

En viktig anledning till detta är givetvis ekonomin. Tysklands ekonomi färdas likt en BMW nästan friktionsfritt ut med autobahn. I jämförelse med många andra europeiska länder har Tyskland en positiv BNP-utveckling, och experter bedömmer att tillväxten kom ”Don’t rkention the ” 3 3 ”= LJ mer att forstätta. Enligt Eurostat kommer — war har; livit don t

Tysklands ekonomi förvisso inte att växa mentigh the crisis” nämnvärt under 2013 —- en tillväxt på 0,4 = ; procent. Men det kan jämföras med den i MI negativa utveckling på 0,1 procent som väntas för EU:s 28 medlemsländer. 2014 bedöms Tyskland få en tillväxt på 1,8 procent, igen högre än EU-snittet.

Enligt Holger Sandte är den privata konsumtionen en av de viktigaste faktorerna som fått igång tillväxten ilandet. Samtidigt är de tyska arbetslöshetssiffrorna de lägsta i Europa på 5,3 procent. I Finland är arbetslösheten 7,9 procent och genomsnittet inom EU är hela 10,9 procent.

2010” som var hans sätt att få fart på den tyska ekonomin - dåtidens ”europas sjuke man” Delvis beror avsaknaden av nya reformer enligt Sandte på att ANGELA MERKEL inte är någon visionär, samtidigt som hon dessutom varit tvungen att till stor del fokusera på den europeiska politiken. ”Mer -UFroOpa kel är i grund och botten fysiker. Hon tar de stora problemen och delar upp de till mindre, som hon sedan löser. Men hon kan inte ge dig svaret på ett enskilt stort problem”; säger Sandte.

Schröders reformer, som splittrade hans parti, innebar bland annat en försämring av välfärdssystemet och skattesänkningar. Det har också satt spår i den nuvarande pcitiska debatten. Många, oavsett politisk tillhörighet, anser att de ekonomiska klyftorna under senare år blivit för stora. En viktig fråga för samtliga partier i valet har därför va rit minimilöner, då andelen låginkomsttagare är en av de största i Europa. Idag kan en hårfrisör i forna Östtyskland tjäna så lite som 3,5 euro per timme. Detta vill både SPD och CDU ändra på. SPD föreslår 8,5 euro som skäligt medan Merkels CDU har varit betydligt mer otydlig beträffande vad som är en lämplig minimilön.

En fråga som det talats mycket mindre om i valdebatten är den europeiska skuldkrisen. ”Don’t mention the war” har blivit “dom’t mention the crisis”, eftersom ingen av de politiska allianserna har några kh röster att vinna genom att föra den på tal. De krispaket som CDU lagt fram har också SPD och die Griäne efter lite kohandel stått baks- i om. Oavsett valutgång kommer vi antagligen inte heller se några större förändringar på detta område. Så länge det handlar om Grekland, Portugal och i viss mån Spanien så har Tyskland både möjlighet och vilja att skjuta till pengar. Även om det hela tiden blir med förmaningen “gör er hemläxa” Landet vill väldigt ogärna framträda som Europas elaka farbror. ”Det har man historiskt sett redan varit”, säger Sandte.

;

En längre version av artikeln med kommentarer av en tysk väljare hittar du på www.forumrmag.fi

Utgiven i Forum nr 2013-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."