Utgiven i Forum nr 2011-06

Ingenjörspris för väderradar

av Heidi Furu Forum 2011-06, sida 27, 21.06.2011

Taggar: Teman: väderradar

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 201 ingenjörspris för väderradar

HEIDI FURU TEXT Priset Finländskt ingenjörsarbete går i år till ett team på VAISALA Som utvecklat en väderradar. Pristagare är PENTTI KARHUNEN, HENRY ANDERSSON, REINO KERÄNEN, RAINER SANMARK, PETRI HAAPANEN, TIMO LYLY OCh JUHA SALMIVAARA. Priset på 25 000 euro delas ut av Teknikens Akademikerförbund (TEK) och Tekniska föreningen Finland (TFiF). Teamet på Vaisala har under åren 2002-2008 utvecklat och produktifterat en Doppler-väderradare med dubbelpolarisation. En dubbelpolarisationsradar klarar av att skilja mellan regndroppar, snöflingor och hagel samt andra objekt såsom insekter och fåglar. Dessutom är det möjligt att göra exaktare uppskattningar av regnmängd och -styrka. Vaisala säljer mellan 10 och 15 väderradaranläggningar pe år, för ett pris på omkring en miljon euro per styck. Exportens andel är mellan go och 100 procent. En väderradar från Vaisala kommer bland annat att användas under vinterOS iSotji 2014.

“Trenden är att det behövs allt mera väderinformation och mätinstrument eftersom det hela tiden kommer till nya väderapplikationer, såsom vägväder och flygplatsväder’, säger Vaisalateamet.

Dubbelpolarisationsradarn kan dessutom användas för att känna igen insektsvärmar och fågelflockar, vilket är värdefullt inom flygtrafiken. Observationerna från radarn är värdefulla eftersom de irealtid kan förmedlas till många kunder.

Priset Finländskt ingenjörsarbete har delats ut sedan å 1981.8

Annons

Volvo Penta

Utgiven i Forum nr 2011-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."