Utgiven i Forum nr 2011-06

Kina köper allt mer energi

av Jack Ilmonen Forum 2011-06, sida 11, 21.06.2011

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2011

DEBATT

Skicka din debattartikel til feedbackOforum.fi. Vi välkomnar även kortare texter.

Kina köper allt mer energi

X Kineserna bygger 12 miljoner nya bostäder varje år, köper 15 miljoner nya bilar, äter 50 kg kött per person, skaffar sig några hundra miljoner mobiltelefoner och kylskåp årligen, samt kommer att bygga 50 000 skyskrapor och några hundra flygfält och tusentals kilometer tågbanor under de kommande 10-20 åren. Vi ska inte glömma nya fabriker, teknologiparker, megahamnar, sjukhus, skolor, motorvägar samt rymdskepp, satelliter och allt intelligentare telekomnätverk och arbetsfordon. Största delen av Kina byggs under de kommande 30 åren.

Allt detta kräver mängder medråmaterial och varierande energikällor.

Efterfrågan på fossila bränslen i Kina fortsätter att stiga snabbt. Kina har på förhand varnat för att det blir planerade omfattande elavbrott i sommar för att spara el och kol. Distributionen av dieselbränsle har avbrutits flera gånger till följd av alltför stor konsumtion. Detta har åstadkommit bekymmer runtom i Kina.

Priset på bensin har stigit cirka 4 procent under senaste året och därför har staten subventionerat bensinpriset för att hålla kineserna mobila. Tiotals miljoner cyklar har bytts till 80 miljoner bilar under de senaste decennierna och bilbeståndet kommer att växa till 390 miljoner bilar år 2020. Kinas behov av olja växer 7,5 procent årligen.

Kinas bruk av kol har redan stigit över tre miljarder ton. I dag produceras 70 procent av Kinas elektricitet med kol, då samma procent i Europa är cirka 60 och i USA cirka 50. Därför har Kina köpt andelar i oljereserver, gruv- och mineralresurser, utvinningsrättigheter och metallbolag till exempel i Kazakstan, Ryssland, Venezuela, Sudan, Afrika, Iran, Saudiarabien och Kanada. Det ser ut att bli mera och större företagsköp i råmaterial och energikällor. Fossila energikällor verkar vara bra investeringar också i framtiden.

Eftersom kineserna konsume Jack Ilmonen är vd för placeringsbolaget Fidens Private Equity i Shanghai.

“Finska investerare kan hitta oerhörda möjligheter iden globala kinesiska gruvindustrin, med hjälp av den kunskap och erfarenhet vi har från Outokumpu och Talvivaara rar allt mera kött, behövs det mycket mera spannmål, vilket betyder miljoner ton mera gödsel årligen. För att kunna producera ett kilo kött, behövs det några tiotal kilo säd. Detta har fört med sig att priserna på potassium, som används i gödsel, har tredubblats på några år. Nu försiggår en tävling om dessa mineraler och gruvor runtomkring i världen mellan amerikaner, ryssar och kineser.

Nordamerikanska bolaget Canpotex och ryska BPC strävar efter största marknadsandelar i potassium i hela världen, det vill säga tillsammans 80 procent, och kineserna Sinochem/Sinofert och några privata investeringsgrupper i den kinesiska gruvindustrin söker med ljus och lykta potassiumgruvor att köpa. Ekonomiskt gynnsamma potassiumresurser finns endast i cirka 12 länder.

Priserna på potassium har stigit från 150 US-dollar per ton till 450 dollar per ton under några år. Som värst måste köparna betala1 000 dollar per ton år 2008. De största investeringsbankerna genomförde företagsköp senaste året för över 60 miljarder dollar baraipotassiumsektorn. I Ryssland har miljardören Suleiman Kerimov kapat potassiumgruvorna Uralkali och Silvinit, och kommer antagligen att fusionera dem till en av världens största producenter, Belaruskali.

Dyrbara metaller. Kineserna är vrålhungriga också efter dyrbara och sällsynta mineraler och metaller.

I Kina säljs sällsynta metaller och mineraler som aldrig förr. Kina producerar cirka 95 procent av hela världens marknadsandel och dessa metaller har även blivit ett politiskt vapen för Kina, säger kritikerna. Kinas sällsynta metaller och mineraler säljs till andra länder för dryga fem miljarder dollar årligen. Summan växer cirka 15 procent var je år. Dessa metaller används i LCDskärmar, LED -lampor, elektronis ka sensorer, halvledare, mobilbatterier, satellit - och laserteknologi. Därför kommer efterfrågan av molybdenium, scandium och yttrium, bara för att nämna några sällsynta metaller, att öka drastiskt inom en nära framtid.

Kinas högsta myndigheter har nyligen beslutit om nya regler för att konsolidera en fragmenterad och volatil produktion av de sällsynta metallerna och kommer att ta ett hårt grepp för att maximera nyttan och organisera branschen effektivt.

Det lönar sig för finska bolag som verkar i metall-, mineral- och energisektorn att ta vara på dessa globala möjligheter. Kinas hunger för råmaterial, utvinning, gruvmaskiner och -produktion kommer att fortsätta i decennier, också utanför Kina. Då kineserna köper gruvor och mineralresurser runtom i världen, behöver de också köpa allt från energilösningar och gruvmaskiner till 3D-gruvprogrammering och ingen jörsplanering.

Finska investerare kan hitta oerhörda möjligheter iden globala kinesiska gruvindustrin, med hjälp av den kunskap och erfarenhet vi har från Outokumpu och Talvivaara. Varför frågar vi inte kineserna: hur kan vi hjälpa er? Om vi inte hjälper dem, kommer någon annan att ställa upp. Kommer kineserna att köpa gruvmaskinerna och planeringen från Finland eller USA, Sverige, Japan, Tyskland, Brasilien, Taiwan eller England? Det beror på de finska företagarnas aktivitet. Vi behöver också i fortsättningen hjälp av Utrikesministeriet, somjobbar hårt på Finlands ”kunskapsvarumärke” bland till exempel kinesiska statsbolag och teknologiministerier, vilket är till nytta för både kineserna och finländarna.

Möjligheterna knackar inte på dörren, det vet de flesta av oss. Därför måste vii Finland aktivera oss vad gäller våra möjligheter i Kina. Carpe Diem! a

Utgiven i Forum nr 2011-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."