Utgiven i Forum nr 1980-04

Inhemska växthus för inhemska odlare

av Maria Planting Forum 1980-04, sida 08-09, 05.03.1980

Taggar: Bolag: Steelmark Teman: växthus

Steelmark bygger:

Inhemska växthus för in

I Overmark i Närpes kommun, mitt i ett av de viktigaste distrikten för växthusodlin i vårt land, fungerar Oy Steelmark Ab. Företaget betjänar växthusodlarna genom att producera hela växthus i aluminium och glas, samt alla slags tillbehör, t ex stegar, vagnar och rullbord som behövs i växthusen.

wÖ” Ur ett uppenbart missförhållande föddes en idé som idag sysselsätter 8 personer vid lågsäsong, 16 personer vid högsäsong, och som omsätter knappa 3 miljoner mark årligen. Missförhållandet, som BenLasse Lundell lade märke till då han själv var växthusodlare, var att de flesta växthustillbehören inte tillverkades i vårt land, utan måste importeras från andra länder.

Så föddes idén till Oy Steelmark Ab, företaget som verkar i Övermark, och som betjänar vårt lands växthusodlare genom att producera hela växthus i aluminium samt alla slags tillbehör som behövs vid växthusodling.

Steelmark grundades år 1977. Samma höst påbörjades byggandet av den fabrikshall som företaget nu hyr av Närpes kommun. Företaget byggde hallen efter egna ritningar på entreprenad åt kommunen, och hyr den nu på ett 10-års kontrakt.

Steelmark leds av Dage Åbonde och teknisk ledare är Ben-Lasse Lundell, båda aktieägare. Den huvudsakliga produktionen omfattar växthus i aluminium och glas. Dessutom tillverkar företaget inredningar för växthus, rullbord, stegar och vagnar mm. Steelmark tillverkar även lager- och maskinhallar i stål, och på senare tid har också legoarbeten i aluminium till en av ortens karosserifabriker kommit med i bilden.

Främst växthus

Företaget började sin verksamhet för tre år sedan med att producera mindre växthus i plast med aluminiumstomme. Det var inte fråga o 8

Oy Steelmark Ab tillverkar stadiga växthus, byggsatser eller färdigt monterade, som passar våra väderleksförhållanden.

hobbyväxthus, utan yrkesväxthus från första början. De mindre växthusen var bara 8 meter breda och i princip oändligt långa, nu producerar man 16 och 20 meter breda växthus i den längd som kunden önskar.

Växthusen byggs på licens. Steelmark har ett licensavtal med ett norskt företag, Norsk Hydro A/S, som går ut på att den norska licensgivaren står för den tekniska knowhow som behövs, medan Steelmark sköter om själva tillverkningen av der2s produkter i vårt land.

— Vi tror på att det ligger en framtid i växthusnäringen, förklarar Dage Åbonde. — Det är visserligen kärva tider för växthusodlarna just nu, men vi räknar med att ett nytt uppsving kommer att följa den stagnation i växthusbyggandet som vi just nu upplever.

Dage Åbonde befarar att 1980 kommer att gå till historien som ett mycket lugnt år inom växthusbranschen. Den senaste energikrisen kom igen så snabbt att alternativa bränslekällor ännu inte utvecklats tillräckligt eller anlitas i någon större grad. Nu är han övertygad om att växthusod larna kommer att avvakta, för att se hur energipriserna utvecklas och hur priserna på deras produkter ser ut i slutet av året, innan de besluter om vidare investeringar.

— Det blir knappast så många nybörjare som vågar sig på växthusodling under dethär året, säger Åbonde. — Men vi satsar på att erbjuda de redan etablerade växthusodlarna sådana produkter som de behöver i sina växthus — rullbord, vagnar och stegar tex — tillbehör som de behöver för att få ut mera odlingsyta ur växthusen.

Rullbord ger mer odlingsyta

De flesta nybyggda växthus som driver upp plantor, inreds med rullbord i aluminium. Det gäller att kunna utnyttja så mycket som möjligt av växthusarealen. Med vanliga stationära bord räknar man med att ca 75 procent av ytan går att använda, medan man med rullbord kan använda upp till 95 procent av ytan. De sista fem procenten går åt till sockel och gångar som inte kan undvikas,

Rullborden är lätta att flytta på och har strängpressade kantprofiler,

FORUM 4/8 hemsk odlar vilket uppskattas av växthusodlarna. Det är skonsamt mot kläderna. Borden är så lätta att de kan bäras ut efter plantuppdrivningen.

Steelmark tillverkar även olika slags tillbehör för inredningen i växthusen. Dörrar, dörrbågar, vagnar och stegar i aluminium hör till de vanligaste artiklarna i sortimentet. De görs oftast som beställningsarbeten enligt kundens önskemål, för att betjäna varje enskilt växthus bäst.

Vagnarna går på plasthjul som anpassas så att de löper lätt längs värmerör som redan finns färdiga på marken i växthuset. Även stegarna kan gå på hjul och vara försedda med en enkel framdrivningsmekanism som tillåter växthusarbetaren att rulla både sig själv och stegen framåt, medan han själv jobbar högt uppe, med växter som skjuter upp 3— meter ovanför marken.

— Aluminium är det idealiska materialet för växthusinredningen, anser Dage Åbonde. — Det är tillräckligt hållbart och lätt för att alla delar i inredningen skall vara så flexibla som möjligt. Eftersom det är så dyrt idag att både värma och lysa upp ett stort växthus, måste odlaren ständigt vara beredd att rationalisera arbetet och hitta på nya lösningar för utnyttjandet av den tillbudsstående arealen, så att han skall få ut så mycket som möjligt av sitt växthus.

Små exportförhoppningar

Dage Åbonde och Ben-Lasse Lundell har inga stora förhoppningar på att komma in på Europas exportmarknader med Steelmarks produkter. Än så länge har de endast levererat några rullbordsanläggningar till Sverige.

— Vi bygger våra växthus för att passa väderleksförhållandena härhemma i Finland, förklarar Lundell. — Vi är väl medvetna om att våra konstruktioner — som vi gör dem idag — är för dyra för att kunna konkurrera prismässigt med andra växthustillverkare i Europa. Vi måste bygga mycket stabilare växthus här i Finland, kär är ju både kallt och mörkt största delen av året.

Den blygsamma exportöppningen — rullbordsleveranserna till Sverige

FORUM 4/8 — har dock visat att det finns möjligheter att exportera Steelmarks produkter, åtminstone till de övriga nordiska länderna.

— Vi tror också att det skulle vara möjligt att exportera hela växthuspaket till Sovjetunionen, men det är ett projekt på lång sikt, säger Åbonde. — Väderleksförhållandena i stora delar av Sovjetunionen liknar ju våra egna, och därför tror vi att våra produkter skulle passa väl in där också.

På senare tid har det blivit allt vanligare att Steelmark börjat leverera hela växthuspaket enligt turnkey-principen till odlarna.

— Vår avsikt var till en början att endast stå för tillverkningen av växthusen, men bristen på yrkeskunnig arbetskraft har tvingat oss att erbjuda montering också, säger Äbonde. — Vi utför numera fullständiga monteringar och installationer, om kunden så önskar.

Problemet med växthusbyggande är, enligt Åbonde, att arbetet är så säsongbetonat. Växthusen byggs under sommaren och hösten och då kan Steelmark sysselsätta upp till 20 personer, Under den övriga tiden av året, då det är lågsäsong, behövs färre anställda och då sysslar företaget mest med att producera mindre tillbehör till växthusen.

— Nu planerar vi att så småningom börja producera anläggningar för alternativt bränsle, säger Lundell.

Dage Åbonde (t v) och Sven Erlands har båda varit med om att bygga och utrusta växthusen vid Martens Trädgårdsskola i Övermark. Åbondes företag, Steelmark, har byggt växthuset och Erlands Verkstad (se artikel på sid 10) har tillverkat skuggningsgardinerna.

— Det kommer att bli vanligare att elda tex med torv, och då vill vi vara med och kunna erbjuda växthusodlarna värmecentraler, elåningspannor och annan behövlig utrustning, då de vill gå över från en energiform till en annan. |

Ben-Lasse Lundell (t v) och Dage Åbonde, Oy Steelmark Ab, tillverkar också annat än hela växthus — t ex stegar och olika typer av vagnar i aluminium som behövs i växthusinredningen.

Utgiven i Forum nr 1980-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."