Innovator utan dator

av Christer Ekebom Forum 1985-20, sida 28-29, 18.12.1985

Taggar: Personer: Heinz Ekman Teman: innovation

Jag har en ide…

— Jag borde egentligen förbjudas att uppfinna mera, säger Heinz Ekman, innovatören som håller på att vända upp och ner på uppvärmningsmarknaden. Det här är självfallet ett skämt från hans sida, men konkurrenterna önskar att någon faktiskt skulle förverkliga förbudet. Heinz Ekman är nämlige ”farlig” et är spännande och intressant att D träffa en äkta uppfinnare, en klas sisk sådan, Dagens uppfinnare sitter ofta inne i ombonade kontor med en egen dataterminal och ett stort ritbord och med skylten ”Tystnad, snille i arbete” på dörren. Åtminstone föreställer man sig att det förhåller sig så här. Heinz Ekman däremot har inget ombonat modernt kontor. Han har ett egnahemshus, modell äldre, ute I skogen i Kyrkslätt. Hans laboratorium är inrymt i en gammal ladugård som fortfarande bär spår av Porkalaparentesen i form av ryska texter ovanför dörrarna och blå färg på ytterväggarna.

— Vi är omgivna av saker och ting som kunde göras bättre, enklare och effektivare, säger Ekman. Självklara saker är kanske inte längre självklara efter det att vi fördomsfritt och kritiskt har granskat dem.

Tag som exempel uppvärmningen av ett småhus. Oljeeldningen blir dyr eftersom anskaffnings- och installationskostnaderna är dyra. Oljan förorenar luften. Då är de 2 klart att man väljer eluppvärmning. Elvärmen är billig att installera och den är hundraprocentigt ren (hos användaren). Elvärmen gör emellertid konsumenten beroende av en enda energikälla, elenergin. Men å andra sidan fungerar inte heller oljebrännaren utan el… Den ökade användningen av elvärme betyder errellertid att elkraftverkens kapacitet måste byggas ut. Vi måste gardera oss mot topparna mitt i vintern — och det blir dyrt. Ett typiskt exempel på Ekmans resonemang.

Pudelns kärna

Heinz Ekman gick omkring och funderade på problemet. Han kom snart fram till att man kunde kapa toppbelastningen genom ett nytt slags värmesystem. Den totala energimängden som behövs för att hålla temperaturen i ett bostadshus på en viss nivå går inte att minska genom ett nytt uppvärmningssystem. Men man kan minska toppeffekten | systemet.

Resultatet blev det system som beskrevs i Forum nummer 5 detta år.

Men Ekman har funderat på saken och utvecklat det hela litet längre: systemet ska fungera med el och olja och också med andra energiformer. Nu börjar det verka uppenbart att systemets eldel får fungera som komplement till oljedelen och till de kommande delarna för gas och fasta bränslen.

I Ekmans laboratorium står en av dessa oljepannor. Den värmer labbet. En av gossarna på labbet plockar ut brännaren ur pannan. Vi står samlade runt den, ser på den vita rena lågan som brinner i en virvel, Någon synlig rök eller lukt märks inte. Lågans storlek varieras kontinuerligt i enlighet med värmebehovet. Brännarens effekt kan nämligen regleras från cirka 800 watt till 12 kilowatt — Statens tekniska forskningscentral har testat vår panna, så nu kanske folk börjar tro på oss, säger Ekman.

Heinz Ekman har konstaterat att vi finländare inte tror på någonting förrän vi ser det och sedan då vi sett det, konstaterar vi att man inte kan tro på allt man ser…

Ett äkta utvecklingsbolag

Ekman har tillsammans med två andra pionjärer — grundat = utvecklingsföretaget Scan Development. Verkställande direktör är Veikko Saksi och produktionschet är Kimmo Puolitaival. Veikko Saksi beskriver de tre herrarnas uppgifter i bolaget: Heinz uppfinner och söker problem som pockar på en lösning. Han ska kläcka idéer utan att fundera om de kan förverkligas. Kimmo ska granska uppfinningarna och idéerna för att ta reda på om och hur de kan förverkligas och Veikko själv ska försöka se till at de två andra håller fötterna på jorden.

Scan Development är ett för våra förhållanden intressant utvecklingsbolag. | själva verket är företaget kanske det enda äkta utvecklingsbolaget i Finland. Man nöjer sig inte bara med att kläcka idéer, man förverkligar dem också. Scan Development utvecklar idén till en färdig produkt, testar produkten och finslipar den så att den kan serieproduceras och marknadsföras. Man utvecklar också produktionsmetoderna och till och med marknadsföringsstrategin. Sen säljer man paketet till en intresserad tillverkare.

I praktiken grundar man ett joint-venture företag tillsammans med köparen. Därigenom kan Scan Developrment hela tiden vara med i produktutvecklingen och köparen 20/1985 PORUN,

Heinz Ekman, innovatö producenten har hela tiden tillgång till Scan Developments know-how. Veikko Saksi understryker helhetens betydelse: köparen tar inte risken att köpa en halvfärdig idé som anske inte kan utvecklas till en säljbar produkt. Köparen vet vad han får. Scan Development levererar till och med färdiga kostnadskalkyler för själva produktionen!

Det här sättet att arbeta har flera fördear. Pengarna som gått åt till produktutveckingen fås snabbt tillbaka och kan sättas in i nya projekt. Skulle Scan Development också börja producera sina produkter, skule omloppstiden för kapitalet bli mycket längre och därmed skulle det bli svårare att inansiera utvecklingen av nya projekt. Köparen behöver för sin del inte disponera en lång tid för produktutvecklingen, utan kan köra igång i stort sett med det samma. När Scan Development väljer samarbetspartner, väljer man sådana företag som har resurser för den aktuella produktionen och som har ett fördomsfritt intresse för det hela.

FÖRUN 20/1985

En modern oljepanna behöver inte vara en skrymmande och tung tingest. Den kan se ut som vilken modern hushållsmaskin som helst.

Idéer på löpande band

Heinz Ekman är en veritabel idékläckningsmaskin. Vi sitter i hans vardagsrumm och pratar över en kopp kaffe. Vi diskuterar Scan Development, Scanheats värmesystem, freonradiatorer… Med jämna metllanrum snuddar vi vid ett nytt problem och Heinz lyser upp: — Jag har en idé, om du har tålamod så ska jag förklara … Han låter klart förstå att Scan Development än så länge bara har skrapat på ytan. Mycket är ännu på kommande. Vissa idéer förverkligas kanske redan inom något år, andra tar lite längre tid.

Mellan raderna kan man läsa att att det definitivt lönar sig att hålla ett öga på vad Heinz & C:o sysslar med.

— Vi uppfinner inte för uppfinningarnas egen skull, vi tar fasta på verkliga problem och genererar lösningar som är driftsäkra, enkla, förmånliga och effektiva, säger Ekman.

Kimmo Puolitaival kompletterar med att säga att Scan Development har som princip att alltid vara steget före. Principen verkar bekant. Är det inte så här alla framgångsrika företag brukar resonera?

Christer Ekebom 9

Heinz Ekman tillsammans med en av sina innovationer, Scanheats oljepanna. Här place rad bredvid en kakelugn.

Petrc leu ksförb 29

Utgiven i Forum nr 1985-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."