Jan Teir vill ge Kvarkentrafiken ett nytt lyft

Forum 2013-06, sida 05, 19.06.2013

Taggar: Personer: Jan Teir

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2013

PERBÖNER Jan leir vill ge Kvarkentrafiken ett nytt lytt

Jan Teir tillträdde i slutet av maj som vd för rederibolaget NIC Ferry, som driver Wasaline med trafik mellan Vasa och Umeå. Wasaline inledde trafiken under början av 2013, efter att ha tagit över konkursboet efter rederiet RG Line. RG Lines färja såldes av konkursboet och Wasaline trafikerar nu med fartyget M/S Wasa Express. Jan Teir arbetade tidigare som vd för Westenergy.

Hur har verksamheten löpt sedan starten i början av året ”Vihar trafikerat med hög tillgänglighet, godsmängderna är tillfredsställande och passagerarmängderna har ökat markant jämfört med tidigare år. Vi håller på att utveckla koncept och rutiner, och har kommit en bit på vägen. I början av året hade vilite otur som ledde till stora extra kostnader, och fartyget behöver en hel del underhåll och service, men trafiken har löpt relativt bra”

Hurdant fartyg trafikerar ni med för tillfället? “Vi trafikerar med M/S Wasa Express, med kapacitet för 800 passagerare under sommarsäsongen. Vi har flexibla konferensutrymmen, en liten å la carte-restaurang, en traditionell matlinje, cafeteria och en utomhusbar vid bra väder. Vi har olika typer av hytter och en liten butik. Fraktkapaciteten är cirka en kilometer lastlängd. Fyra Wärtsilä 32 huvudmaskiner möjliggör en fyra timmars åktid”

Hur kommer Wasaline att utvecklas “Vi skall först och främst säkerställa en pålitli åretrunt-trafik mellan Vasa och Umeå. Vi skall bli bättre på att erbjuda service och upplevelser till våra kunder, både på tunga och lätta sidan. De nya segmenten vi nu satsar på är förutom frakten också kryssnings- och konferensresenärer? När kommer den nya färjan att tas i bruk? “Förhoppningsvis år 2017 eller 2018. Allt står och faller med finansieringen, en stor EU-projektbidragsansökan är inne för att i första hand bistå med finansieringen av konceptutvecklingen, en annan ansökan skall sedan finslipas för att få fi nansieringen till själva nya färjan. Denna sommar försöker vi komma underfund med vilket koncept den nya, kommande färjan, skall byggas för.

Hur ser ägarstrukturen ut bakom NLC Ferry? “Rederiet ägs till lika stora delar av Vasa stad och Umeå kommun Är färjetrafiken lönsam “Branschen är tuff. Vi hade lite otur i början av året med den nya färjan vilket ledde till stora tilläggskostnader. Nu står vi inför högsäsongen vilken förhoppningsvis innebär att vi får intäkter vilka täcker förlusterna från början av året och räcker till att hålla oss igång under den kommande vintern. Vi får inga löpande stöd från kommunerna, men de äger ju bolaget och har på så sätt ett visst ägaransvar?

Vad betyder färjetrafiken för regionen “För regionerna på båda sidorna av Kvarken är ärjetrafiken av stor betydelse. En hel del gods örflyttas över Kvarken, och passagerarmängderna tyder på att det finns ett uppdämt behov av att besöka släkt och vänner på andra sidan. Färjelinjen skall nog ses som en väsent ig delav infrastrukturen i regionen, egentligen som en rörlig bro. Den gamla taxfree-tiden med över en miljon resenärer per år kommer inte tillbaka, men behovet av nyttotrafik tycks finnas kvar, och vi skall göra vårt bästa för att uppfylja det behovet både med den nuvarande färjan och speciellt med den nya som förhoppningsvis sätts i trafik inom de kommande fem åren? m

Jani Ståhlhammar har utnämnts till landschef för Brings logistikverksamhet i Finland. Han har tidigare arbetat på UPS och börjar jobba på Bring den juli. Bring är ett logistikbolag som ägs av Posten Norge.

Petri Castrén har utsetts till finansdirektör på

Kemira. Han tillträder tjänsten i september 2013.

Castrén har tidigare arbetat som finansieringsdirektör på Nokia Siemens Networks.

Vesa Mattila har utnämnts till vd på Planmed. Han är delägare i Planmed och har tidigare arbetat som bolagets vice vd. Planmed ingår i Planmeca-koncernen, som tillverkar högteknologiprodukter för hälso- och tandvård.

Kari Liuska har utsetts till vd för Espotel. Han har tidigare arbetat på Nokia och på Ixonos. Sponsor Capital och Espotels ledning har nyligen tagit över hela ägandet i Espotel.

Jukka Kola har utnämnts till rektor för Helsingfors universitet. Den tidigare rektorn Thomas Wilhelmsson tillträdde som kansler i juni.

Harri Päiväniemi har utnämnts till vd för Electrolux i Finland. Bolagets nuvarande vd Kari Häyri lämnar bolaget på egen begäran. Päiväniemi har tidigare arbetat med olika ledningsuppgifter inom Electrolux internationella organisation.

Utgiven i Forum nr 2013-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."