Utgiven i Forum nr 2008-03

Jättelikt forskningscenter planeras i Lund

av Henric Borgström Forum 2008-03, sida 30-31, 27.03.2008

Taggar: Orter: Lund Teman: vetenskap

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 3 2008

VARLDEN: NORDEN

Jättelikt forskningscenter planeras i Lund

Sverige hoppas på stöd från de övriga nordiska länderna för att bygga en materialprovningsanläggning i Lund. Med hjälp av en atomaccelerator ska såväl forskare som industrin kunna utföra ytterst detaljerade studier av olika material.

HENRIC BORGSTRÖM I ÖRESUND

X Den svenska regeringen hoppas få stöd från de övriga nordiska stats- och forskningsministrarna för den planerade gigantiska ma terialprovningsanläggningen ESS i Lund när ministrarna möts i april på Riksgränsens hotelli nordligaste Sverige några mil från norska Narvik.

I underhandskontakter tror sig Sverige kunna få stöd både från övriga Norden och Baltikum. Därefter väntas ett avgörande val i Versailles i december i år mellan de tre huvudtävlande Lund, Bilbao och Debreceniöstra Ungern. Om ESS byggs i Lund, blir det första gången enstorskalig forskningsanläggning upprättas utanför de stora EU-länderna.

Stödet handlar i första vändan om valet av placeringsort, Därefter blir det aktuellt att inbjuda olika länder att delta i investeringen med hundratals miljoner euro för att de deltagande ländernas materialforskare ska få fri tillgång till ESS, European Spallation Source,

Det handlar om en investering på totalt cirka 1,4 miljarder euro, av vilka svenska regeringen utfäst sig att svara för drygt 300 miljoner euro plus 10 procent av den årliga driftskostnaden på totalt cirka 100 miljoner euro, Förhoppningen är att anläggningen ska kunna påbörjas 2010 och vara i full drift efter 2017.

Med en atomaccelerator kan man undersöka material med större precision än tidigare, allt från stål till biologiskt material. Under en vanlig arbetsdag beräknas några tiotal forskare använda acceleratorn, Varje forskar grupp utför test under två-tre dagar. Därefter tar de med sig resultaten, analyserar dessa data och återkommer vid behov för ytterligare test.

ESS-konsortlet. En vetenskaplig kommitté utvärderar vilka forskare som har tillräcklig vetenskaplig kompetens för att få använda anläggningen kostnadsfritt, allt under för ”Det blir aktuellt att inbjuda olika länder att delta investeringen för att de deltagande ländernas materialforskare ska få fri tillgång till ESS. utsättningen att forskarens hemland deltagitifinansieringen.

Acceleratorn blir 600 meter lång, höljet över ”skjutbanan” cirka 7 meter högt och målområdet 23 meter högt. Den förläggs i Lunds nordöstra utkant, nära Lunds Tekniska Högskola. Alldeles intill finns forskningsochutvecklingsavdelningarna för både ERICSSON (telenät) och SONY ERICSSON (mobiltelefoner).

Lund har också framstående forskning i nanoteknik, som har tillämpningsområden inom materialtekniken, Vidare planeras en synkrotron kallad MAX IV för intensiv UVoch röntgenstrålning stå färdig om tre eller fyra år — också den kan användas inom materialforskning.

Därmed blir ESS en ytterligare magnet som drar till sig högt kvalificerade forskare. Ett hundratal personer kommer att anställas vid ESS, men genomströmningen av forskare beräknas uppgå till cirka femtusen per år.

Miljökritik. Den planerade anläggningen har väckt opposition från miljökretsar eftersom ett alternativ är att kvicksilver skulle komma till användning vid anläggningen, Dessutom skulle byggnaderna uppföras på Sveriges bästa jordbruksmark,

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2088

Konsortiets projektledare hävdar att det handlar om cirka en kubikmeter kvicksilver som skulle vara fullständigt inkapslat och användas i cirka 40 år, vilket också är anläggningens beräknade livslängd. Konsortiet bakom ESS undersöker också alternativ till kvicksilver, För övrigt har de svenska regeringarna tidigare ställt sig i spetsen för förbud mot kvicksilver i industriella anläggningar. Konsortiet hävdar också att energisparåtgärder kan göra anläggningen klimatneutral.

Den svenska projektplanen kallas nu ESSS - ESS Scandinavia, En presentation av projektet hölls i februari i Holland med 28 deltagare från 17 europeiska länder.

Vid EU-konferensen i Versailles i december i år väntas något av de tre tävlande projekten få förord. Mycket hänger på om och hur finansieringen är ordnad. Innan dess har det europeiska samarbetsorganet European Strategy Forum on Research Infrastructure presenterat sin utvärdering,

Tveksamma regeringar. Sveriges teknikintresserade utrikesminister CARL BILDT (moderat) framhöll i sin utrikesdeklaration i riksdagen regeringens ambition att bygga ESS i Lund. I övrigt har det tekniska forskarsamhället uttryckt otålighet över olika svenska regeringars tveksamhet och velighet. Den tidigare socialdemokratiska regeringen hade mer aktivt kunnat stödja projektet för ett par år sedan, och den efterföljande borgerliga regeringen dröjde över ett halvår efter sitt tillträde innan den kom till beslut.

Nu reser ordförande för Lunds universitets styrelse ALLAN LARSSON (socialdemokratisk finansminister 1990-91) runt i Europa för att förhandla sig till konkret ekonomiskt stöd. Förutom den svenska större grundinsatsen är kostnaden tänkt att fördelas mellan de deltagande länderna i förhållande till deras BNP.

Fortlöpande information om anläggning en finns på WwW.esss.se. H ”Ett hundratal personer kommer attanställas vid ESS, men genomströmningen av forskare beräknas uppgå till cirka femtusen per år”

ANNONS Central nandels Kammaren

Utgiven i Forum nr 2008-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."