Utgiven i Forum nr 2008-03

Kampen om talangerna blir tuff

av Lars Pawli Forum 2008-03, sida 16, 27.03.2008

Taggar: Teman: företagande

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2088

DEBATT

Kommentera debattartikeln genom att skicka mejl till adressen: feedbackOforum.fl.

Kampen om talangerna blir tuff

X Är ditt företag förberett för krig? Har du redan planerat eller till och med mobiliserat? Vad är det för ett krig - inte blir det något krig - tvärtom, nedrustning pågår. Jo, kriget kommer, eller egentligen har det redan börjat. Men det handlar inte om den konventionella metoden där man slåss med vapen, utan kampen om talangerna, ”The War for Talent! Och den kampen kommer att hålla på i många år. När de stora åldersklassernaien allt ökande omfattnin är på väg i pension, innebär det konkret att bortfallet av antalet chefer är högre än tillströmningen. Följaktligen innebär detta en allt större kamp om talangerna,

Varför används ordet krig eller kamp i detta sammanhang? Jo, som rekryteringskonsult har jag i några år sett vad som kommer att ske. Ett litet, men synligt tecken är att vid rekryteringen av efterträdaren till den som går i pension, är kompensationen (lönen) ofta betydligt

ANNONS Amos

Anderso högre än företrädarens, även om han/hon kan vara tjugo år yngre.

Höga lönekrav. Bristen på resurser/alternativ är en av de viktigaste orsakerna till den kraftiga löneinflationen för chefer. Alltså kriget om talangerna pågår för fullt!

En följd av detta är att många som är intresserade av att byta arbete kan välja sin arbetsplats och därmed även sin inkomst nivå. Här finns en otrolig skillnad i jämförelse med 1990-talet då lönenivån faktiskt sjönk på många håll.

Vad borde en arbetsgivare göra i dagsläget, eller kan man ens längre göra någonting åt saken? Ett företags rykte, image ute i affärsvärlden har alltid varit viktigt och under de närmaste åren kommer det att bli ännu viktigare.

De företag som har ett gott rykte har helt andra chanser att rekrytera de bästa talangerna till sig. De andra, majoriteten till an Lars Pawli är senior partner på rekryterings företaget JFP Excecutive Search talet, får det allt svårare. Det ta har gällt studerande och yngre förmågor. Trenden sprider sig nu snabbt uppåt i åldersstrukturen,

Säger nej till vissa företag. Jag kan inte låta bli att här inflika att det fortfarande finns många personer i arbetsgivarposition, som fullt och fast tror att det egna företaget har ett gott rykte på fältet — fast ryktet i bästa fall i praktiken är neutralt. Man anser att alla vill självfallet bli anställda av oss, men verkligheten är en helt annan.

Det är tragiskt att lyssna på kandidaternas kommentarer om till och med stora börsbolag. ”Jag kommer aldrig att sätta min fot där!”

Var är det som skon klämmer? Det finns säkert många, många orsaker till att situationen ser ut som den gör i dag. Men en viktig faktor är ledarskapet - eller bristen på ledarskap — med allt vad det innebär ”Många som är intresserade av att byta arbete kan välja sin arbetsplats och därmed även sin inkomstnivå. Här finns en otrolig skillnad i jämförels med 19 o-talet då lönenivån faktisk sjönk på många håll.”

Utgiven i Forum nr 2008-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."