Utgiven i Forum nr 1974-15

Kärnenergidrivna elbatterier i serieproduktion

av Kai Finell Forum 1974-15, sida 20-21, 02.10.1974

Taggar: Teman: elström

Kärnenergidrivna elbatterier i serieproduktion

För vetenskapliga och forskningsändamål! har kärnenergidrivna elströmskällor redan använts i åratal. Såväl ute i rymden som nere på jorden i ödetrakter där tillförlitlig och serviceoberoende strömförsörjning är oumbärlig. Någon serieproduktion av dylika underhållsfria strömkällor för mera allmänt bruk har man dock hittills inte hört talas om. Enligt Messerschmitt-Bölkow-Blohm koncernens = aktualitietstidskrifter MBB-aktuell och MBB-intern ska emellertid Västtyskland, redan från början av nästa år, börja marknadsföra standardiserade termoelektriska radioisotopbatterier för terrester användning. Denna första typ ”TRISTAN” kommer att tillverkas i storlekar mellan 5 och 150 W effekt.

Den 28 maj nersänktes Europas första termoelektriska radioistopbatterls prototyp till 23 m djup för en sista ett års provtid som energikälla för en submarin oceanografisk mätstation på havsbottnen utanför Helgoland. Detta strontlum-90 drivna ”TRISTAN-batterl” ska redan nästa år tillverkas för vanligt kommersiellt bruk i storlekar mellan 5 och 150 W.

20

Den nya energikällan är främst konstruerad med tanke på bruk i svårtillgängliga trakter av jordklotet där allehafida forsknings- och övervakningsstationer blir allt mer motiverade.

Med andra ord det slags strömförsörjningskälla som mätstationer för väderoch miljöövervakning samt olika slags havsforskning är absolut beroende av. Submarina navigationssystem och automatiska anordningar för övervakning av borrning och utvinning av petroleumoch naturgasfyndigheter är exempel på andra högaktuella användningsområden för denna nya eltekniska produkt.

Som primär energikälla används i TRISTAN-batteriet radioisotopen Strontium 90, med halveringstiden 28 år. Utförda prov visar att batteriet bör kunna arbeta klanderfritt utan tillsyn under 5—10 år. Helt oberoende av omgivningen och utan behov av vare sig förbränningsluft eller smörjning fungerar Tristan-batteriet dessutom både ljud- och avgaslöst.

TRISTAN-20 i Nordsjön

Sedan den 28 maj arbetar ett ”Tristan20” (20 W) batteri nersänkt på 23 m djup i Nordsjön, drygt 5 km utanför Helgolands kust. Det är här fråga om ett sista praktiskt driftprov av prototypen för ett aggregat presterande 20 W kontinuerlig eleffekt vid utgångsspänningen 28 V.

Det absolut korrosionsbeständiga aggregatet kan emellertid knappast kallas någon miniatyrackumulator. Utan ställningar och angöringsdon är det nämligen 83 cm högt, 70 cm i diameter och väger 1,4 ton.

Under sin planerade ettåriga provtid i Nordsjön levererar batteriet ström till en oceanografisk mätstation, som kontinuerligt noterar vattentemperatur, vattnets strömriktning och -hastighet. I detta fall står mätstationen per kabel i förbindelse med en radioutrustad övervattensboj som meddelar mät- och driftdata till en övervakningsstation på Helgoland.

Dyr men driftsäker elström

Tristan-batteriets primärenergikälla har utarbetats av den från flygsammanhang

Forum 15/7 välkända MBB (Messerschmitt-BölkowBlohm) koncernen, medan det termoelektriska omvandlingssystemet konstruerats av Siemens. Den mättekniska utrustningen har levererats av firman Hagenuk i Kiel. Hela anläggningen -som sådan används nu av ”die Gesellschaft fär Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffart” (GKSS) i Geesthacht.

Priset sjunker

Driftkostnaderna för prototypen ligger kring drygt 45 penni i vårt mynt — per wattimme! Således en total driftkostnad av nästan 10 mk i timmen. Detta låter onekligen dyrt men om man räknar med fem års drift utan någon som helst tillsyn blir siffrorna genast något mindre skrämmande. Åtminstone i ljuset av vad underhållskostnaderna normalt skulle stiga till för en dylik apparat på ett eventuellt ännu otillgängligare ställe. Kanske på vida längre avstånd från övervakningscentralen, än den här omnämnda provstation utanför Helgoland.

För större aggregat, vilka som sagt ska börja levereras till hugade beställare redan 1975, blir priset per wattimme dessutom betydligt lägre, tröstar MBBaktuell, samtidigt antydande ytterligare sänkta driftkostnader vid ökande serieproduktion. (Kai Finell) OO

Kt 74 i mässhallarna

Kontorstekniska utställningen Kt 74 som arrangeras i Mässhallarna den 7—12 oktober blir den hittills största och fullständigaste fackexpon Ii branschen. Utställningen täcker en yta om ca 6600 m?. Omkring 100 direkta utställare från 20 länder har anmält sig.

Huvudproduktgrupper på utställningen är: kontorsmaskiner och kontorstekniska system, databehandlingsmaskiner och -system, intern datatrafik, kontorsmöbler och -inredning, kontorsartiklar, övriga kontorsmaskiner och -tillbehör.

Samtidigt med utställningen arrangeras Kontorsteknisk kurs 74 som pågår fem dagar och som behandlar företagsledningens nyaste tankegångar, metoder och medel inom den allmänna ledningens, ekonomins och förvaltningens områden.

Kontorsteknisk utställning har att vårda sig om traditioner som går tillbaka till år 1934. Då anordnades i vårt land den första utställningen av kontorsmaskiner och i den män mönstringarna i branschen växte till sig åtog sig Finlands Mässa att svara för arrangemangen. Uppdragsgivare är Ekonomiliitto — Finlands Ekonomförbund, Ekonomföreningen Niord och Kontorsmaskinsaffärernas förening.

Utställningarna kommer härefter att arrangeras vartannat år med tyngdpunkten förlagd på någon av utställningens huvudproduktgrupper.

Kontorstekniska utställningen är avsedd endast för fackfolk. Till inträde berättigar uteslutande de kundkort som utställarna sänder ut. <

INFIT

PALISANDER/KROM

EBONY-EK/ALUMINIUM

SIBAST

PALISANDER/TEAK

För krävande inredning

TRE VÄRLDSBERÖMDA MÖBELSERIER FÖR CHEFS- OCH KONFERENSRUM FINNS NU UTSTÄLLDA HOS OSS — INFI OCH JOC FÖR

FÖRSTA GÅNGEN I

FINLAND. KOM OCH

BEUNDRA FORMGIVNING OCH KVALITET AV

INTERNATIONELL KLASS.

UTSTÄLLNINGEN ÄR OPPEN VARDAGAR 9—18, LÖRDAGAR 9—15.

SKANNO

I CENTRUM, ALEXANDERSGATAN 38, TEL. 12210

Forum 15/7 21

Utgiven i Forum nr 1974-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."