Utgiven i Forum nr 2016-07

Låt bli kolet!

av Jennie Krook Forum 2016-07, sida 13, 25.08.2016

Låt bli kolet!

Allt flera organisationer och företag väljer bort fossilla investeringar då hållbarhetstänket når även investeringsportföljerna.

JENNIE KROOK TEXT

Xx För att klara tvågradersmålet menar FN:s klimatpanel IPCC att 80 procent av våra kol-, olje- och gastillgångar behöver stanna kvar i marken. Det är kanske inte bara aktivisterna utanför Vattenfalls kontor som höjer rösterna. Allt fler pensions- och försäkringsbolag och andra institutioner i västvärlden väljer nu att sälja bort aktier, fonder och andra investeringar med koppling till fossil energi.

Sedan 2011 pågår en internationell divesteringsrörelse som startade på flera universitetscampus och den har fått relativt snabb global spridning genom ett antal aktörer som exempelvis kampanjen Fossil free och organisationen 350.org.

Enligt Fossil frees hemsida säger sig idag 545 institutioner runt om i världen med ett sammanlagt kapital på 3,4 biljoner dollar ha lovat att divestera sitt kapital. I den skaran finns bland annat två av världens största pensionsfonder, flera större universitet och familjen Rockefeller. På klimatmötet i Paris backades kampanjen upp av FN:s klimatchef Christiania Figures.

Tungviktare. FN deltar även genom United Nations Environment Programme (UNEP) i initiativet Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) där man försöker få institutionella investerare som sitter på tusentals miljarder euro att kartlägga, publicera och på sikt trappa ner sina kolavtryck. Nätverket grundades av svenska AP4, UNDP och Europas största kapitalförvaltningsbolag Amundi. De uppmanar sina deltagare att avstå från fossilla investeringar och försöker samtidigt få dem att påverka bolag som de äger i en klimatvänligare riktning och uppmuntra dem att investera i förnybar energi.

Ett av de företag som valt att påbörja ett divesteringsarbete är försäkringsbolaget

RISKHANTERING. Sent i juli meddelade finländska OP att bolagets fonder avslutar direkta, aktivt förvaltade investeringar i 60 bolag som har betydlig exponering gentemot gruv- och kolindustrin.

Länsförsäkringar som i juni meddelade att de kommer avyttra alla investeringar i gruvbolag och energibolag vars omsättning från kol överstiger 50 procent av omsättningen.

”Klimatförändringarna är en stor risk för vår affär, det kostar pengar att det blir bränder och översvämningar så det är naturligt att vi ser över våra investeringar”, säger Christina Hillesöy, chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar AB.

Varning för värderas, Enligt en rapport som överlämnades till svenska regeringen av Finansinspektionen i mars krävs kraftfulla åt gärder för att hålla tillbaka klimatförändringarna och dämpa klimatriskerna. Detta innebär att tidigare ekonomiskt värdefulla tillgångar kommer falla dramatisk i värde vilket Finansinspektionen beskriver som en omställningsrisk.

Om lite görs, växer klimatriskerna medan omställningsrisken krymper. Om i stället åtgärder vidtas avtar klimatrisken medan omställningsrisken växer. Ju senare och mer överraskande dessa förändringar sker, desto större blir det totala riskerna för det finansiella systemet, enligt rapporten. Det är ingen nyhet för Christina Hillesöy.

”Jag har jobbat i femton år med hållbara investeringar och tittat länge på detta och lyft fram frågorna internt. Många rapporter tyder påatt fossila bränslen måste blikvarimarken och inledningsvis tittar vi på kolbolag?”

Verktygslåda. Enligt en studie som gjorts vid Oxfords universitet bedöms det sannolikt att divestering kommer ge störst effekter inom just kolindustrin och dess aktiekurser. De utgör en liten del av marknadsvärdet av fossila bränslen och kollager anses också mindre likvida.

Men enligt samma studie är det inte säkert att enbart försäljning av fossilla fonder och aktier kommer innebära att de fossilla företagen går sämre och därmed försvinner eftersom det fortfarande finns många aktörer som inte värderar hållbarhetsarbete särskilt högt. Det innebär att det kommer krävas en mängd strategier för att få de fossila bränslena att stanna i marken.

Förutom att sälja kan man föra en dialog och försöka påverka större företag att ändra verksamheten och affärsmodellerna. En tredje variant kan vara att plocka ur de värsta koldioxidutsläpparna ur sin aktieportfölj och ersätta dessa med riskmässigt likvärdiga företag. Större förvaltare gör lite av varje.

Inte över en natt. För Länsföräkringar är det ta början på ett större arbete. Bolaget har enligt Christina Hilleshöy inte kommunicerat externt hur de går vidare med exempelvis investeringar i olja och gas utan har valt att börja med kolbolagen och kommer successivt att öka sina investeringar i bland annat gröna obligationer, gröna fastigheter, skog eller bolag som tillhandahåller klimatsmarta produkter och lösningar.

”Vi har jobbat etappvis, först rensar vi våra egna fonder, nästa steg blir att gå på våra externa fonder och det kan ta lite tid.”

Hon berättar att det inte är lätt att ta bort hela branscher när man jobbar med ansvarsfulla investeringar. Än så länge finns det ett ganska litet utbud av hållbara alternativ.

”Vi använder externa förvaltare och även om vii Norden är medvetna om ansvarsfulla investeringar är det svårt att hitta ansvarsfulla fonder hos icke-nordiska förvaltare. Men vi är inte ju de enda som efterfrågar detta, ju fler investerare som ställer krav, desto fler nya produkter kommer fram”

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 72018

Utgiven i Forum nr 2016-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."