Utgiven i Forum nr 1976-15

lATA-bolagen flög i fjol 438 miljoner passagerare

Forum 1976-15, sida 34-35, 06.10.1976

Taggar: Organisationer: IATA Teman: flygande

AIV Export öl Hartwall

RT —

JR

FORUM 15 : 76

Två frågor

I dethär sammanhanget kan man ställa två frågo som troligen förblir obesvarade.

  1. Har vårt samhälle faktiskt råd att slussa ut unga människor i fel yrken. Det är nämligen just vad som sker i dagens Finland. Och dock offrar vi hundratals miljoner mark på utbildning varje år.

sistnämnda uppgiftskategorin är ännu i utvecklingsstadiet, men man skall nu anställa en yrkesvägledare och arbetsförmedlare till ungdomsfängelset i Kervo.

— Det tråkiga är, säger inpektör Antero Torkko vid atbetskraftbyrån, att yrkesförhoppningarna och antalet yrkeskrävande arbetsplatser inte rimmar ihop. Människor utgår ifrån att det skall finnas jobb inom drömyrket för allesammans.

— Så är det nu inte, tyvärr, säger han. Frågan är snarare om det överhuvudtaget finns tillräckligt med sysselsättning för alla som fått något slags yrkesutbildning. Bara 3,5 procent av arbetskraften i hela landet kan få arbete som kräver högskoleutbildning. Å andra sidan är 64 procent av arbetskraften sådan som inte har fått utbildning just för det jobb han eller hon sköter — i kategorin där det skulle krävas yrkesutbildning under högskolenivån.

Inte ens den stora arbetskraftbyrån i Helsingfors orkar med någon egentlig feedback-information, som naturligtvis skulle chövas för planeringen av själva utvecklingen av yrkesvägedningen och för att inte alltför många i framtiden skulle hamna i fel yrke.

— En annan orsak till att människor hamnar i fel yrke är föräldrarnas utbredda önskan att deras barn skall ta studenten oavsett om de sedan får tillfälle till fortsatta studier och år jobb efter en eventuell examen. Övergången till grundskola ommer visserligen att förändra läget något. Dessvärre ser det ut som om det skulle vara ungefär lika svårt att komma in till sådana yrkesskolor som kräver mellanskoleunderlag som till ögskolor — åtminstone i Helsingforsregionen. Däremot finns det lediga platser i yrkesskolor som kräver bara folkskoleunderlag. Det är här grundskolans tillkomst kommer med i bilden. — Sedan är det en annan sak, fortsätter inspektor Torkko, att statistiken inte är så mycket att lita på här heller. Just för att det är så svårt att komma in i skolorna för att fortsätta utbildningen ansöker de unga till flera skolor på en gång, i förhoppningen om att ”någonstans måste det nappa”. Det

FORUM 15 : 76

TIETOPALVELU INFORMATIONS: NS 2. Man frågar sig också hur yrkesvägledningen egeniligen fungerar? Inträdesprovet till nästan alla yrkesutbildande skolor är fortfarande uppbyggt så, att huvudvikten läggs på teoretiska skolkunskaper i stället för kunskaper som ifrågavarande yrke eventuellt kräver.

finns alltså fler sökande som fått ge upp hoppet i statistiken än i verkligheten.

Yrkesvägledning gavs år 1974 (det sista året statistik finns för) i hela landet åt något över 31 200 personer. Av dem tillhörde 57 procent kategorin ungdomar och studeranden, 24 procent rehabiliteringspatienter (som kommer i framtiden att få en allt större och viktigare andel) samt åt 19 procent vuxna (dit man i det här sammanhanget också räknar med beväringarna. Vid arbetskraftbyrån i Helsingfors utgjorde dock antalet vuxna över 50 procent.

Mera siffror

Ser man sedan på vad arbetskraftbyråns 130 anställda i Hel singfors har uträttar i fjol t ex, kommer man fram till att de — gav konsulthjälp i yrkesvägledning åt 499 lärare vid 400 tillfällen — anordnade diskussioner i planering 44 gånger för 23 ärare — anordnade andra tillfällen 17 gånger för 206 lärare — höll 179 undervisningstimmar i skolorna — deltog i 30 föräldrarådsmöten med sammanlagt 161 öräldrar — anordnade 33 informationsträffar för abiturienter — anordnade 203 studiebesök — anordnade praktikantkurser för eleverna i 14 skolor — höll kontakter med 60 kontaktlärare — mot 2773 personliga klienter för yrkesvägledning — ta man med informationsklienterna blir det sammanlag 0489.

— förhandlade med läkare i 203 fall,

Dessutom deltog hela personalen i ett utvecklingsexperiment som går ut på att föra såväl arbetsförmedlingen som yrkesvägledningen närmare varandra. Samarbetet med garnisonerna inleddes, likaså deltog man i ett rehabiliteringsprojekt.

Inte så litet för 130 människor under ctt års tid. O nu även på burk. & ll

Utgiven i Forum nr 1976-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."